.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy odzyskam pozwolenie na broń?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 26.11.2013 • Zaktualizowane: 26.02.2021

Dostałem wyrok za jazdę w stanie nietrzeźwości. Orzeczono wobec mnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez rok, karę grzywny w wysokości 1500 zł i 400 zł dla poszkodowanych w wypadku. Obecnie prawo do prowadzenia pojazdów zostało mi już przywrócone. W wyniku skazania odebrano mi pozwolenie na broń. Złożyłem też posiadaną broń do depozytu policyjnego. Czy mogę odzyskać pozwolenie na broń? Kiedy mogę się o to starać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy odzyskam pozwolenie na broń?

Wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu i utrata pozwolenia na broń

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, czy może Pan odzyskać pozwolenie na broń, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (u.b.a.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pana pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pana pytania wynika, że wyrok za czyn z art. 178a § 1 K.k. wydany przeciwko Panu uprawomocnił się w dniu 15 października 2012 r. W wyroku orzeczono wobec Pana środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych w wymiarze 400 zł oraz karę grzywny w wysokości 1500 zł. Posiadaną broń zmuszony był Pan zdeponować w depozycie policyjnym.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 15 u.b.a., zgodnie z którym pozwolenia na broń nie wydaje się osobom stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku czy bezpieczeństwa publicznego, skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwa lub przestępstwa skarbowe lub skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Odmowa wydania pozwolenia na broń osobie skazanej

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na posiadanie broni jest zatarcie skazania. Istotne jest, że ustawodawca w treści art. 15 u.b.a. wskazuje, iż pozwolenia na broń nie wydaje się, przez co rozumieć należy obligatoryjną odmowę wydania Panu pozwolenia na broń. Nie ma bowiem mowy o uprawnieniu do odmowy wydania broni, a to z uwagi na zwrot bliżej niedookreślony, albowiem z treści art. 15 u.b.a. wynika bezpośrednio, że: „pozwolenia na broń nie wydaje się…”

 

Z chwilą zatarcia skazanie uważa się za niebyłe. Wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Mając na uwadze wydany wobec Pana wyrok, wskazać należy, że zatarcie skazania następuje z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary. Możliwe jest jednak zatarcie skazania na wniosek skazanego. Wniosek jednak nie może być złożony wcześniej niż po upływie 3 lat.

 

Powyższe znajduje uzasadnienie w treści art. 107 § 4 K.k., zgodnie z którym: „w razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat”.

 

W treści pytania wskazuje Pan, że orzeczono wobec Pana karę grzywny w wymiarze 1500 zł oraz dwa środki karne – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku oraz nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych w wymiarze 400 zł.

Zatarcie skazania i odzyskanie pozwolenia na broń

Ustawodawca wymaga zatem wykonania kary. Od dnia wykonania kary grzywny, tj. od uiszczenia grzywny, do zatarcia skazania z mocy prawa musi upłynąć 5 lat. Ustawodawca przewiduje jednak możliwość zatarcia skazania na wniosek skazanego po upływie 3 lat od dnia wykonania kary. Wyraźnie podkreślić należy jednak, że powyższe ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy nie został Pan skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że jeżeli zapłacił Pan orzeczoną wobec Pana karę grzywny, wówczas zasadne jest dodanie do tej daty 3 lat i dnia następnego po tym terminie możliwe jest złożenie na mocy art. 107 § 4 K.k. wniosku o zatarcie skazania.

 

Jeżeli sąd przychyli się do Pana wniosku, wówczas będzie możliwe podjęcie próby odzyskania pozwolenia na broń. Wyraźnie wskazać należy, że brak skazania stanowi jedynie jedną z wielu przesłanek skutkujących pozwoleniem na broń.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (np. wniosek o zatarcie skazania itp.), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus IV =

19.10.2017

Obyś nie odzyskał. Upupi cie psychiatra, o ile nie będziesz mu łgał. Zatarcie? Z policyjnego rejestru nie znikniesz nawet po zatarciu, a oni już wiedzą jak uprzykrzyć życie osobom, które nie powinny mieć prawa do broni. Będą odwoływać się od opinii psychiatry.

Adfa

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl