.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak uzyskać koncesję na handel bronią?

• Opublikowano: 27-07-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jakie dokumenty należy złożyć, żeby otrzymać koncesję na handel bronią (dokładnie wiatrówkami)? Chciałbym prowadzić tego typu działalność. Czy zakładanie firmy wygląda tak samo, jak w przypadku zwykłej działalności gospodarczej? Łatwiej założyć nową działalność czy rozszerzyć istniejącą o sprzedaż wiatrówek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak uzyskać koncesję na handel bronią?

Koncesja na handel bronią

Sprzedaż broni o przeznaczeniu wojskowym lub cywilnym to w Polsce tzw. działalność regulowana, czyli wymaga uzyskania koncesji od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Natomiast uzyskania koncesji nie wymaga:

 • obrót wyrobami pirotechnicznymi – widowiskowymi (klasa F1, F2 i F3), teatralnymi (klasa T1) oraz pozostałymi (klasa P1);
 • obrót bronią palną pozbawioną cech użytkowych;
 • obrót bronią inną niż broń palna oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, pozbawionymi trwale i nieodwracalnie bojowych cech użytkowych.

 

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji tzw. wiatrówki uznaje się za broń pneumatyczną, a więc ich sprzedaż wymaga posiadania przez podmiot sprzedający ww. koncesji. Natomiast sprzedaż wiatrówek o energii poniżej 17 J co do zasady nie wymaga koncesji. Wszak zgodnie z art. 8 ustawy o broni i amunicji „W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J”.

 

Potwierdza do także doktryna prawnicza, np. Sebastian Maj w komentarzu do ustawy o broni i amunicji: „W powszechnym obrocie występuje określenie »wiatrówka«. Wiatrówki działają na zasadzie sprężonego gazu, ale nie są bronią pneumatyczną. Nie jest to pojęcie ustawowe, ale oznacza każde urządzenie, które może być niebezpieczne dla życia lub zdrowia, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący nie przekracza 17 J. Wiatrówkę od broni pneumatycznej różni energia kinetyczna pocisku J opuszczającego lufę lub element ją zastępujący – graniczna moc to 17. Nie ma żadnego znaczenia, czy lufa jest gwintowana, czy też nie. Wiatrówki, czyli urządzenia mające moc poniżej 17 J, można nabywać i posiadać bez konieczności uzyskania zezwolenia i rejestracji”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunki uzyskania koncesji

Wysokość opłaty od wniosku o udzielenie koncesji to 616 zł. Koncesję może uzyskać osoba fizyczna, która ma firmę wpisaną do CEIDG oraz:

 • jest obywatelem Polski lub innego kraju UE, Szwajcarii lub państwa, które jest członkiem strefy EFTA, albo masz zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt jako rezydent długoterminowy Wspólnot Europejskich, albo na zasadzie wzajemności (jeśli nie wykluczają tego umowy międzynarodowe),
 • ma ukończone 21 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie średnie,
 • ma udokumentowane przygotowanie zawodowe (tu wymagane jest odbycie szkolenia),
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie ma zaburzeń psychicznych oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie toczy się w twojej sprawie postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Jeśli jeszcze nie ma Pan firmy wpisanej do CEIDG, to może Pan ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, czyli tak zwaną promesę, przy czym ona nie uprawnia do prowadzenia działalności i jest wydawana na czas określony min. 6 miesięcy. W czasie ważności promesy urząd nie może odmówić udzielenia koncesji, chyba że nie spełni Pan wskazanych wyżej warunków.

Wniosek o uzyskanie koncesji

O koncesję, jak i o promesę wnioskuje się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Do wniosku dołącza Pan:

 • zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
 • dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe;
 • zaświadczenia o niekaralności;
 • orzeczenie lekarskie;
 • orzeczenie psychologiczne;
 • opinię potwierdzającą możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych;
 • zaświadczenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach sanitarnych;
 • zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej (nie zawsze wymagane);
 • zaświadczenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

 

Ministerstwo po otrzymaniu wniosku wystąpi o opinię do szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ministra rozwoju, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i komendanta wojewódzkiego policji. Otrzymanie pozytywnych opinii jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Wyżej wymienione instytucje wydają opinię w ciągu miesiąca.

 

W ciągu 6 miesięcy od dnia przyznania koncesji trzeba jednak rozpocząć działalność pod rygorem cofnięcia koncesji. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności trzeba powiadomić o tym ministerstwo. Co 5 lat należy pamiętać, aby przedstawiać aktualne orzeczenia lekarskie i aktualne orzeczenia psychologiczne pod rygorem cofnięcia koncesji. Wydanie koncesji lub odmowa zwykle trwa do 2 miesięcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu