.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sfałszowany numer VIN zakupionego auta, co może zrobić kupujący?

• Opublikowano: 17-06-2022 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Załóżmy, że kupiłem od pewnej firmy używany pojazd, co do którego nabrałem podejrzeń, że numer VIN został sfałszowany. Jeśli poddam pojazd ekspertyzie na policji i ta potwierdzi moje podejrzenia, wtedy podejmie śledztwo. Co w sytuacji, gdy policji nie uda się ustalić sprawcy fałszerstwa? Czy w takiej sytuacji mam szansę na odzyskanie pieniędzy i od kogo? Proszę co może zrobić kupujący w takiej sytuacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sfałszowany numer VIN zakupionego auta, co może zrobić kupujący?

Rękojmia za wady sprzedanego samochodu

Wszelkich roszczeń – w przypadku wad pojazdu, a więc niewłaściwego nr VIN czy innych wad, o których nie został Pan poinformowany w chwili zakupu – powinien Pan dochodzić od sprzedającego.

 

Zgodnie z treścią art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie natomiast z treścią art. 560 § 1 K.c.: Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

Brak winy i brak wiedzy nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialności

Mając także na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r.: Odpowiedzialność sprzedawcy za wady z tytułu rękojmi (art. 556 K.c.) ukształtowana jest na zasadzie ryzyka i sprowadza się do odpowiedzialności za skutek, polegający na istnieniu wady przedmiotu sprzedaży. Sprzedawcy nie zwalnia zatem brak winy, ani też brak jego wiedzy o istnieniu wady, a ewentualna wiedza sprzedawcy o istnieniu wady może tylko zaostrzyć jego odpowiedzialność (art. 564 K.c.). Z kolei to, czy kupujący mógł wadę zauważyć przy dochowaniu należytej staranności, czy powinien był wiedzieć o wadzie (czy mógł się o niej dowiedzieć przy dochowaniu należytej staranności) nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Tylko wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy wyłącza tę odpowiedzialność (art. 557 § 1 K.c.) (I ACA 820/12).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzedawca zwolniony z rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie

Zgodnie natomiast z treścią art. 557 § 1 K.c.: Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia I Ca 282/13: Jedyną okolicznością uzasadniającą zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy. Ciężar przeprowadzenia dowodów na te okoliczności spoczywa na sprzedawcy, zgodnie z art. 557 K.c.

 

Prawo kupującego do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny

Zatem jeżeli pojazd posiada inne numery VIN niż powinny być w rzeczywistości, jest złożony z różnych pojazdów lub posiada inne niewłaściwości, o których Pan nie wiedział, to jak najbardziej przysługują Panu roszczenia z tytułu rękojmi. Idąc dalej – artykuł 560 K.c. określa dwa podstawowe uprawnienia, które przysługują kupującemu, a więc Panu, na podstawie przepisów o rękojmi. Na jego podstawie kupujący, czyli Pan, może albo od umowy odstąpić, albo żądać obniżenia ceny. Zasadne to jest także z tego powodu, iż sprzedający niezwłocznie nie naprawia wady.

 

Dlatego też w pierwszej kolejności proponuję Panu wystosować do sprzedawcy ostateczne pisemne wezwanie wraz z oświadczeniem w zakresie Pana roszczenia: czy to odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Może Pan je wystosować dopiero po zakończonym postępowaniu karnym, o ile potwierdzone zostaną Pańskie podejrzenia co do sfałszowaniu nr VIN.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu