Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie prawa własności przez sąsiada

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 19.11.2010

Sąsiad wjechał ciągnikiem na swoją wąską drogę, naruszając sąsiadującą działkę, która jest moją własnością. Policja nakazała udostępnić sąsiadowi wjazd. Czy sąsiad naruszył moje prawo własności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo własności jest podstawowym i najszerszym prawem rzeczowym o charakterze bezwzględnym i majątkowym przysługującym właścicielowi. Zawiera w swej treści najszersze uprawnienia, gdyż właściciel jest uprawniony do posiadania, korzystania z rzeczy, czerpania z niej pożytków i rozporządzania nią. Ochrona tego prawa zagwarantowana przez Konstytucję RP oraz inne ustawy, w tym Kodeks cywilny (w skrócie K.c.).

 

Właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy i rozporządzać rzeczą (art. 140 K.c.) Dla osób trzecich płynie stąd obowiązek biernego poszanowania cudzego prawa własności. Jeżeli wbrew temu nastąpi naruszenie prawa własności, uruchamia się stosowne roszczenia ochronne, adresowane już do konkretnej osoby z potencjalnego kręgu osób trzecich. Naruszenie własności musi być bezprawne. Przyjmuje się, że oddziaływanie na przedmiot cudzej własności jest bezprawne, gdy następuje wbrew woli uprawnionego i w sprzeczności z przepisami prawa.

 

Z pytania wynika, że sąsiad naruszył Pańską własność, wjeżdżając na Pańską działkę bez Pana zgody i wiedzy. Można więc stwierdzić, że sąsiad najprawdopodobniej naruszył Pana prawo własności.

 

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że policja nie może Panu nakazać tolerowania naruszania Pańskiego prawa własności przez sąsiada, który przejeżdża przez Pański grunt.

 

Żeby sąsiad miał takie prawo, musiałby posiadać stosowną służebność polegającą na prawie przejazdu czy przechodu przez Pańską nieruchomość, a z pytania nie wynika, aby sąsiadowi taka służebność przysługiwała.

 

Jako właściciel ma Pan więc prawo chronić swoje prawo własności przed bezprawnymi naruszeniami ze strony sąsiada.

 

Z pytania wynika, że jak dotychczas było to tylko jednorazowe naruszenie ze strony sąsiada.

 

Gdyby jednak takie naruszenia powtórzyły się w przyszłości, wówczas może Pan skorzystać z przysługującej Panu jako właścicielowi ochrony. W takiej sytuacji mógłby Pan skorzystać z roszczenia negatoryjnego przewidzianego w art. 222 § 2 K.c.

 

Zgodnie z tym artykułem „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

 

Roszczenie negatoryjne przysługuje, gdy prawo własności zostało naruszone w inny sposób niż pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Przykładowo można wskazać, że roszczenie negatoryjne powstaje dla właściciela, gdy inna osoba, nie będąc do tego uprawnioną, przejeżdża lub przechodzi przez jego nieruchomość. Roszczenie negatoryjne jest środkiem ochrony własności wymierzonym przeciwko aktualnie realizującej się bezprawnej ingerencji w sferę uprawnień właściciela, które jednak nie polega na pozbawieniu go posiadania rzeczy.

 

Na podstawie powyższego przepisu będzie więc Pan mógł spróbować wystąpić do sądu z żądaniem zaniechania naruszeń Pańskiego prawa własności ze strony sąsiada.

 

Ponadto jeżeli takim działaniem sąsiada została Panu wyrządzona dodatkowo szkoda – jej naprawienia można żądać na zasadach ogólnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 0 =

»Podobne materiały

Sprzedaż domu z lokatorem

Jeden z moich kuzynów namówił naszą babcię, aby przepisała na niego swój dom (w akcie darowizny) w zamian za możliwość mieszkania w nim do końca życia i opiekę. Okazało się jednak, że kuzyn nie spłaca kredytu zaciągniętego na ten dom i prawdopodobnie nieruchomość będzie zlicytowana (tak po

 

Prawa osoby, na której rzecz ustanowiono służebność osobistą

Mój syn odziedziczył gospodarstwo rolne wraz z budynkiem mieszkalnym po swoim ojcu, który zmarł w 2008 r. W akcie notarialnym zmarły wprowadził zapis, że ustanawia na rzecz swojej matki dożywotnią służebność osobistą – prawo do korzystania z części domu. Po śmierci syna jego matka jednak

 

Uniemożliwienie dojazdu do nieruchomości nowemu właścicielowi

Od 5 miesięcy jestem właścicielem nieruchomość wraz działką. Przez ponad 30 lat poprzedni właściciele korzystali z sąsiadem ze wspólnego wjazdu na posesje. Po zakupie nieruchomości przeze mnie (po 3 miesiącach) sąsiad postawił płot, który całkowicie uniemożliwia mi wjazd na moją posesję. Sąsiad

 

Kłopoty z sąsiadami - hałasujące dzieci

Mam kłopoty z sąsiadami mieszkającymi nade mną. Często przyjeżdża do nich brat lub siostra z trójką małych dzieci i zostają na kilka dni. Dzieci strasznie hałasują: skaczą, krzyczą cały dzień. Ja mam chore serce i trudno mi to wytrzymać. Czy mogę złożyć jakiś pozew do sądu, by po

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »