Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa z osobą posiadającą certyfikat

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.11.2010

Założyłem niedawno firmę i staram się o certyfikat niezbędny do otrzymania licencji na transport. Chciałbym już jednak świadczyć usługi, więc zamierzam tymczasowo zatrudnić osobę posiadającą taki certyfikat. Jaką umowę najlepiej zawrzeć? Chciałbym, by wszystko było zgodne z prawem oraz by koszty nie były zbyt wysokie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa z osobą posiadającą certyfikat

Prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego a certyfikat

Podjęcie i wykonywanie tego rodzaju działalności gospodarczej wymaga uzyskania licencji. Rozumiem, że chce Pan zatrudnić osobę, aby spełnić wymóg art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym.

 

W związku z tym przynajmniej jedna osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymować powinna się certyfikatem kompetencji zawodowych.

 

Ustawowe wyrażenie „osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym” oznacza osobę, która na podstawie prawnie skutecznych czynności zarządza transportem drogowym, przy czym nie jest wymagane, aby miała możliwość podejmowania decyzji w skali całego przedsiębiorstwa.

Powierzenie zarządzania transportem drogowym w przedsiębiorstwie osobie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zarządzanie transportem drogowym może zostać powierzone na podstawie umowy cywilnoprawnej osobie, która będzie działać w sposób efektywny i ciągły w tym zakresie (np. kontrakt menedżerski), umowy o pracę lub w inny prawnie skuteczny sposób.

 

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą oraz praktyką niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (art. 37 ust. 1 ustawy). Należy uznać, że osoby kierujące w takich przedsiębiorstwach działami transportu (pełniące funkcje kierownicze, decyzyjne), jako mające zasadniczy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, mogą być uznane za osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

 

Ustawa o transporcie drogowym nie stawia wymogów co do sposobu zatrudnienia takiej osoby.

 

Co prawda, przepisy Kodeksu pracy zabraniają zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, niemniej jednak zgodnie z orzecznictwem świadczenie pracy może być na gruncie polskiego prawa przedmiotem stosunków cywilnych, na przykład w przypadku: ukierunkowanej na staranne świadczenie owej pracy umowy zlecenia (zgodnie z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej – a więc zasadniczo nie do świadczenia pracy – dla dającego zlecenie, jednak w świetle art. 750 Kodeksu cywilnego „do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu″).

 

Mając na uwadze powyższe podobieństwa stosunku pracy do innych stosunków prawnych i wykazywanie cech podobnych, stwierdzić należy, iż stosowanie przepisu art. 22 § 11 Kodeksu pracy nie może następować automatycznie i wbrew woli stron, które celowo i świadomie nawiązały np. stosunek cywilnoprawny, nie zaś stosunek pracy. Kwalifikacja danej umowy ze względu na jej cechy jako umowy o pracę powinna być zatem dokonywana po wnikliwej analizie całokształtu okoliczności oraz treści, zakresu praw i obowiązków stron oraz ich wzajemnych relacji.

Umowa-zlecenie z osobą posiadającą certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego

Odpowiednie sformułowanie umowy zlecenia, kontraktu – nie będzie sprzeczne z prawem. Najważniejsze, aby umowa nie posiadała cech umowy o pracę – m.in. świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, przy czym koniecznym elementem tego stosunku jest podporządkowanie pracownika, świadczenia pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pozostałe cechy muszą być zachowane z uwagi na wymogi ustawy o transporcie drogowym – osobiste świadczenie pracy przez pracownika.

 

Rozumiem, że obawia się Pan, iż zatrudnienie osoby z certyfikatem na umowę o pracę będzie się łączyło z kosztami m.in. ubezpieczenia społecznego. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie osoby nieposiadającej innego tytułu ubezpieczenia społecznego – powstanie także konieczność zgłoszenia osoby do ZUS i odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie.

 

Najtańszą dla Pana formą zatrudnienia byłby kontrakt – osoba prowadząca działalność gospodarczą sama odprowadzałaby za siebie składki, a w umowie określić można szerokie kompetencje do zarządzania transportem drogowym w firmie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 5 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki