Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedłużająca się naprawa samochodu, co można zrobić?

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 09.02.2018

Oddałem w połowie ubiegłego roku samochód do lakiernika samochodowego. Przez pierwsze 2 miesiące wymyślał przeróżne trudności i samochodu nie naprawiał. Jakieś 8 miesięcy temu rozpoczął wreszcie prace przy samochodzie, ponieważ potrzebował zaliczki, jednakże polakierował tylko niektóre części. Pobrał sześć miesięcy temu 2 tys. zł na poczet dalszych prac. Początkiem tego roku zacząłem bardziej na niego naciskać, ponieważ elementy karoserii nadal pozostawały w stanie, w jakim je przekazałem, a samochód bez szyb stał u niego na podwórku narażony na warunki atmosferyczne. Mija dziewiąty miesiąc od czasu, gdy przekazałem mu auto, a lakiernik nadal mnie zwodzi. Ciągle tylko obiecuje, że wkrótce dokończy lakierowanie. Mam tego dość! Co mam w tej sytuacji zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedłużająca się naprawa samochodu, co można zrobić?

Fot. Fotolia

Nie wspomina Pan o żadnej spisanej umowie i podejrzewam, że nie została zawarta w formie pisemnej. Niezależnie jednak od tego nawet w formie ustnej doszło do zawarcia między Państwem umowy o dzieło.

 

Została ona opisana w Kodeksie cywilnym (K.c.), tytuł XV, art. 627 i następne. Ta klasyfikacja jest istotna i ma znaczenie w Pana przypadku. Lakierowanie samochodu zdecydowanie można zakwalifikować jako umowę o dzieło. Zgodnie z wymienionym przepisem – przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Nie napisał Pan, czy umówili się Państwo na jakiś określony termin, domyślam się jednak, że tak nie było, że może on swoją pracę wykonywać w nieskończoność i trzymać Pana samochód tak długo, jak zechce.

 

Można więc tutaj zastosować śmiało regulację opisaną w art. 635 K.c. Zgodnie z treścią tego artykułu – jeśli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je skończyć w umówionym czasie, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy przed upływem terminu do wykonania dzieła. Jest to uprawnienie przyznane ustawą i nie potrzebuje specjalnego zapisu zawartego w umowie. Wskutek odstąpienia od umowy zostaje ona uznana za niezawartą i strony powinny sobie zwrócić to, co wcześniej sobie świadczyły. W Państwa przypadku będzie to zwrot zaliczki, pomniejszonej jednak o koszt wykonanych już prac. Nie potrafię powiedzieć, ile to by wynosiło, gdyż jest to zależne od zakresu tego, co zostało już zrobione. W tym szczególnym przypadku można się domagać zwrotu całej kwoty ze względu na tak duże jest opóźnienie i można też twierdzić, że spowodowało to u Pana konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 471 K.c. – dłużnik jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że jest to skutkiem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Tutaj tak naprawdę trudno byłoby temu lakiernikowi wykazać, że nie ponosi on odpowiedzialności i tym samym się z tego wybronić.

 

Tak więc przysługują Panu następujące uprawnienia: może Pan odstąpić od umowy, domagając się zwrotu zapłaconych pieniędzy oraz samochodu. Dodatkowo ma Pan prawo żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania. Odszkodowanie takie może obejmować poniesioną już stratę oraz utracony zysk. Mógłby Pan się domagać zwrotu z tytułu pogorszenia stanu samochodu oraz kosztów lakierowania u kogoś innego, skoro będzie Pan musiał zwrócić się teraz do kogoś innego.

 

Wiadomo jednak, że nie każdy chce wnosić sprawę do sądu, gdyż jest to męczące, stresujące, czasochłonne, wiąże się z kosztami. Na początek doradzałabym wystosowanie do tego pana pisma z żądaniem zapłaty oraz wydania samochodu. Jeśli pismo będzie porządnie sporządzone, dobrze uargumentowane oraz poparte przepisami, istnieje szansa, że się zastosuje do tych wskazań. Co prawda, może niekoniecznie, jeśli chodzi o odszkodowanie, ale za to w zakresie dotyczącym zwrotu zaliczki oraz samochodu.

 

W tej sytuacji rozumiem, że może Pan już nie być zainteresowany wykonaniem pracy przez tego fachowca. Jeśli jednak chciałby Pan, aby to on wreszcie ją wykonał, może Pan zażądać wykonania umówionej pracy z zagrożeniem, że w przeciwnym przypadku postąpi Pan tak, jak zostało to wyżej opisane. Takie są możliwości przewidziane przepisami prawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - I =

»Podobne materiały

Niezamówiona przesyłka – wezwanie do zapłaty mimo wypowiedzenia umowy

Wypowiedziałam zgodnie z regulaminem umowę na regularny zakup książek z pewnej firmy wydawniczej. Wypowiedzenie przesłałam pocztą. Mimo to wciąż otrzymywałam niezamówione przesyłki. Dziś odebrałam wezwanie windykacyjne z pogróżkami. Co powinnam zrobić w tej sytuacji?

 

Oświadczenie pozorne a prawo do działki

Kilkanaście lat temu zakupiłem część działki, która miała należeć (w czterech równych częściach) do czterech osób. Podczas podpisywania aktu notarialnego nie posiadałem ważnego dowodu tożsamości, dlatego wraz z kolegą ustaliłem, że to on kupi moją część ziemi. Formalnie więc jedynym jej właścic

 

Poręczenie weksla bankowego

Syn zaciągnął kredyt gotówkowy w banku (150 tys. zł). Zabezpieczeniem były środki zgromadzone na jego koncie i regularne przelewy od firmy oraz weksel in blanco poręczony przez siostrę zatrudnioną na umowę-zlecenie. Syn nie spłacał kredytu, więc bank przesłał wezwanie do niego i do siostry – o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »