Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie poręczenia dotacji z urzędu pracy

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 01.07.2019

Jakiego zabezpieczenia można żądać, dając poręczenie osobie starającej się o datację urzędu pracy z funduszów unijnych na rozpoczęcie działalność gospodarczej? Wartość dotacji około 18 000. Czas poręczenia jeden rok. Poręczenie jest bez weksla. Czy urząd pracy udzielający dotacji musi wiedzieć o zabezpieczeniu? Będzie tylko jeden poręczyciel uzyskujący dochody z działalności gospodarczej bez współmałżonka Jak ma wyglądać dokument zabezpieczający poręczyciela, czy poręczyciel może coś mieć zadeklarowane lub przepisane równe wartości poręczenia?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Poręczenie jest najczęściej spotykaną formą zabezpieczenia roszczeń – w tym wypadku zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków w sytuacji nie wywiązania się z warunków umowy przez osobę bezrobotną. W takiej umowie, poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (PUP) do wykonania zobowiązania  w razie niewykonania obowiązku przez dłużnika. Do udzielenia zabezpieczenia w drodze poręczenia konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Niemniej jednak, istotne w tej mierze będą zapisy umowy zawartej między PUP-em a osobą otrzymującą dotację, zawierającej w swojej treści zapisy dotyczące poręczenia, chyba że kwestia ta zostanie uregulowana odrębną umową.

 

Zabezpieczenia roszczenia przez poręczenie powoduje, że wierzyciel może on żądać spłaty długu nie tylko od dłużnika, ale także od poręczyciela, który odpowiada swoim całym majątkiem do wysokości udzielonych środków wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia uzyskania środków do dnia ich zwrotu oraz jest obowiązany do zapłaty kosztów niezbędnych do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczenia - o ile nic innego nie wynika z umowy poręczenia. Poza tym odpowiada on za szkodę wyrządzoną wierzycielowi poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania głównego, za które poręczył.

 

Konsekwencją poręczenia jest solidarna odpowiedzialność dłużnika i poręczyciela, czyli możliwość dokonania przez wierzyciela wyboru osoby, od której zażąda spłaty należności. Dlatego najlepiej jest zastrzec w takiej umowie, iż poręczyciel będzie odpowiadał za dług tylko wtedy, gdy dłużnik nie będzie w stanie zapłacić.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Zabezpieczenie poręczenia dotacji z urzędu pracy

 

W celu zabezpieczenia sytuacji poręczyciela, po udzieleniu poręczenia, na mocy czynności prawnej dłużnika z wierzycielem nie może dochodzić do zwiększania zobowiązań poręczyciela.

 

Po spełnieniu zobowiązania przez poręczyciela, dłużnik jest zobowiązany do zwrotu poręczycielowi przedmiotu świadczenia.

W myśl art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego „osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty:

1) jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi”.

 

Oznacza to, że od momentu, w którym Pan spłaci dług, ma Pan roszczenie zwrotne do dłużnika. Co istotne, zaspokojenie wierzyciela przez poręczyciela zwalnia dłużnika głównego z zobowiązania wobec wierzyciela. Od tej chwili poręczyciel wstępuje z mocy ustawy w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości spełnionego świadczenia, czyli może żądać od dłużnika głównego wszystkiego, co sam świadczył wierzycielowi z tytułu długu głównego.

 

Wierzyciel powinien wydać poręczycielowi zabezpieczenia i środki dowodowe, które w przyszłości ułatwiłyby mu uzyskanie świadczenia od dłużnika. W przypadku ich wyzbycia ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Zgodnie bowiem z art 887 „jeżeli wierzyciel wyzbył się zabezpieczenia wierzytelności albo środków dowodowych, ponosi on względem poręczyciela odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę”.

 

Kodeks nakłada na poręczyciela i dłużnika obowiązek współdziałania przejawiający się we wzajemnym informowaniu o wykonaniu zobowiązania. Art. 885 stanowi: „poręczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie zapłacie długu, za który poręczył. Gdyby tego nie uczynił, a dłużnik zobowiązanie wykonał, nie może żądać od dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił, chyba że dłużnik działał w złej wierze”. Pomimo tego, że przepis uniemożliwia dochodzenie roszczenia regresowego od dłużnika w przypadku niedochowania obowiązku informacyjnego, poręczyciel ma prawo dochodzić świadczenia od wierzyciela na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu (art. 410 i następne).

 

Natomiast art. 886 reguluje, że jeżeli poręczenie udzielone zostało za wiedzą dłużnika, dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić poręczyciela o wykonaniu zobowiązania. Gdyby tego nie uczynił, poręczyciel, który zaspokoił wierzyciela, może żądać od dłużnika zwrotu tego, co wierzycielowi zapłacił, chyba że działał w złej wierze.

 

W braku dobrowolnego uiszczenia należności przez dłużnika powinien Pan udać się do sądu w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego i opatrzenia go klauzulą wykonalności. Stanie się on wtedy tytułem wykonawczym, który wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego stanowić będzie dla komornika podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia należności: m.in. z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, z nieruchomości, z rachunku bankowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus IX =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Anulowanie zamówienia przez zleceniodawcę – co robić?

Nie prowadzę działalności gospodarczej, ale rok temu otrzymałem od pewnej firmy zamówienie na wykonanie programu komputerowego. Po ukończeniu pracy miałem otrzymać umowę i udzielenie licencji. Z czasem kontakt stawał się coraz rzadszy, mimo że potrzebowałem wielu danych do pisanego prog

Darowizna od dłużnika

Wspólnie z bratem jesteśmy właścicielami nieruchomości, którą planujemy sprzedać. Brat ma liczne długi wobec różnych wierzycieli (także wobec mnie). Czy mogę przyjąć darowiznę jego części, nie narażając się na roszczenia osób, wobec których brat ma zobowiązania? Czy darowizna

Zakup samochodu na Allegro za bardzo niską cenę

Zakupiłem przez Allegro samochód, wybierając opcję „Kup teraz”. Był to Opel Astra z 2000 r., sprawny – za dziwną cenę 15 PLN. Zaraz po zakupie zadzwonił do mnie sprzedający, mówiąc, że podana cena jest błędna i on nie sprzeda auta za grosze. Wydaje mi się,
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »