.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup i wynajem kamperów w leasingu operacyjnym a podatek VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 05.07.2020

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Chciałbym prowadzić działalność, zakup (w leasingu operacyjnym) i wynajem kamperów. Będą używane i wynajmowane tylko w działalności gospodarczej prawie w 100% dla osób fizycznych. W dowodzie i umowie są opisane jako pojazdy specjalne. Wartość kampera to ok. 300 000 zł netto. Jak wygląda odliczanie VAT i kosztów od leasingu, eksploatacji i ubezpieczenia OC i AC takiego pojazdu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup i wynajem kamperów w leasingu operacyjnym a podatek VAT

VAT – odliczenie 50% podatku naliczonego

W pierwszej kolejności należy odnieść się do kwestii podatku VAT.

 

Otóż zgodnie z art. 86a ust. 1 „w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony”.

 

W świetle art. 86a ust. 2 ustawy VAT „do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów”.

 

Zgodnie zatem z ogólną zasadą w przypadku samochodów podatnik ma prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego. Zasada ta odnosi się także do faktur leasingowych. Istnieje jednak wyjątek dający prawo do pełnego odliczenia podatku VAT.

 

Warunki pełnego odliczenia podatku VAT

W myśl bowiem art. 86a ust. 3–4 ustawy prawo do pełnego odliczenia przysługuje w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. „Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne”.

 

Dodatkowo w myśl art. 86a ust. 12–13 ustawy VAT podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT-26 o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

 

W konsekwencji jeżeli dany pojazd jest w pełni wykorzystywany wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej, a podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu oraz złoży VAT-26, to może odliczać 100% podatku z faktury.

 

Przy czym należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 86a ust. 5 ustawy „warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do: 

 

a) odprzedaży,

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika”.

 

W konsekwencji jeżeli wynajem pojazdów stanowi Pana przedmiot działalności i kampery będą wyłącznie przeznaczone na wynajem, to nie musi Pan prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu ani też składać VAT-26, a i tak przysługuje Panu pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z leasingiem.

 

Nowe przepisy dla samochodów osobowych co do kosztów uzyskania przychodu od 2019 r.

Jeżeli chodzi natomiast o kwestie podatku PIT, to wskazać należy, że w zakresie pojazdów samochodowym od 1 stycznia 2019 r. obowiązują całkiem nowe regulacje w tym zakresie.

 

Otóż w myśl art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy PIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Zasada ta dotyczy tej części raty leasingowej, która obejmuje spłatę samochodu.

 

W rezultacie, jeżeli wartość kampera będzie wynosić 150 000 zł lub mniej, będzie Pan mógł kwotę netto raty leasingowej zaliczyć w koszty działalności w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast wartość kampera będzie większa,w koszty będzie można wrzucić jedynie proporcjonalną część raty leasingowej.

 

Zaliczenie w koszty wydatków eksploatacyjnych

Odnośnie natomiast wydatków eksploatacyjnych, należy sięgnąć do treści art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT. Przepis ten podaje, że „nie uważa się za koszt podatkowy 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż stanowiący własność podatnika, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika”.

 

Trzeba jednak zauważyć, że w Pana przypadku kamper będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że w tym zakresie możne Pan ujmować w kosztach wydatki na kampera w pełnej wysokości. Przepis ten obejmuje wydatki na paliwo, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie OC i NNW.

 

AC jako koszt podatkowy

W kwestii natomiast ubezpieczenia AC obowiązuje przepis szczególny. W myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT nie uważa się za koszt podatkowy składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. W rezultacie w przypadku kampera o wartości 150 000 zł lub niższej cała składka AC stanowi koszt podatkowy. W innym przypadku składka AC podlega ujęciu w kosztach proporcjonalnie.

 

Podsumowanie:

 

  • VAT może Pan odliczyć w pełnej wysokości (nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdów oraz składać VAT-26),
  • rata leasingowa z uwzględnieniem limitu 150 000 zł,
  • składka AC z uwzględnieniem limitu 150 000 zł,
  • wydatki eksploatacyjne + składka OC i NNW w pełnej wysokości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »