Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za pocałowanie nieletniej dziewczyny

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.04.2013

Całowałem się z 12-letnią dziewczyną. Ja mam 25 lat. Nie było żadnego zmuszania, dotykania miejsc intymnych ani tym bardziej stosunku. Dziewczyna powiedziała o zdarzeniu rodzicom. Nie wiem, czy sprawa została zgłoszona na policję. Czy czeka mnie kara za pocałowanie nieletniej dziewczyny?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż całował się Pan z dziewczyną w wieku 12 lat. Dziewczyna nie stawiała żadnego oporu. Pocałunkom nie towarzyszyły żadne pieszczoty miejsc intymnych. Co istotne, nie doszło także do współżycia.

 

Ważna jest treść art. 200 § 1 Kodeksu karnego: „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

 

„Obcowanie płciowe obejmuje swoim zakresem typowe stosunki seksualne, ale również inne zachowania realizowane przez kontakt cielesny sprawcy i pokrzywdzonego mające służyć zaspokojeniu popędu płciowego, a stanowiące surogaty typowego stosunku seksualnego (np. stosunki analne, oralne, zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne). M. Filar, interpretując pojęcie obcowania płciowego, stwierdził, że oznacza ono zachowanie polegające na wprowadzaniu organów płciowych jednego z uczestników aktu (najczęściej sprawcy) do ciała drugiego uczestnika (najczęściej ofiary) (M. Filar, Przestępstwa…, s. 20)”1.

 

Ponadto należy wskazać tezę postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2008 r. (sygn. akt V KK 139/2008), zgodnie z którą „»inna czynność seksualna«, w rozumieniu art. 200 § 1 kk (a także w rozumieniu art. 197 § 2 kk oraz art. 198 i 199 kk), to takie zachowanie, niemieszczące się w pojęciu »obcowania płciowego«, które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary, co obejmuje te sytuacje, w których sprawca, zmierzając do pobudzenia lub zaspokojenia swojego popędu, nie tylko dotyka narządów płciowych pokrzywdzonego (choćby przez bieliznę lub odzież), lecz podejmuje również inne czynności w zetknięciu z jego ciałem (np. pieszczoty, pocałunki). Bez wątpienia w tym zakresie znaczeniowym mieści się także dotykanie piersi ofiary”.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 1999 r. (sygn. akt I KZP 17/99).

 

W mojej ocenie wola nieletniej dziewczyny w tym przypadku mogła zostać przełamana, bowiem jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 5 grudnia 2002 r. (sygn. akt II AKa 302/2002): „do wyczerpania znamion przestępstwa z art. 200 § 1 kk dochodzi nie tylko wówczas, gdy wola ofiary była przeciwna do oczekiwań sprawcy lub nie była jasno określona, ale dopuszcza się tego przestępstwa także i ten, który swoim aktywnym zachowaniem, ukierunkowanym na odbycie stosunku z małoletnim, wywołuje u niego chęć udziału w określonych w przepisie czynnościach, a nawet wtedy, gdy tylko ułatwia podjęcie decyzji małoletniemu niewykluczającemu uczestnictwa w tych czynnościach, stwarzając przy tym warunki umożliwiające faktyczne zrealizowanie zamierzonego celu, np. poprzez zapewnienie odosobnienia, wywołanie u małoletniego przekonania o braku naganności takich zachowań”.

 

Innymi słowy, nie wyłącza odpowiedzialności karnej czynny udział nieletniej dziewczyny w pocałunku i brak negowania Pana zachowania. Strona podmiotowa przestępstw przewidzianych w art. 200 polega na umyślności wyłącznie w formie zamiaru bezpośredniego. Konieczne jest zatem wykazanie Pana zamiaru bezpośredniego do odpowiedzialności karnej. Nie ulega jednak wątpliwości, iż taki zamiar występował, bowiem nikt nie przymuszał Pana do pocałunku z małoletnią.

 

Pana zachowanie podjęte było w celu zaspokojenia seksualnego.

 

W chwili obecnej niezwykle ważną kwestią jest opisanie sytuacji przez małoletnią rodzicom i organom ścigania.

 

Jak stanowi art. 185a Kodeksu postępowania karnego:

 

„Art. 185a. § 1. W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.

 

§ 2. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego.

 

§ 3. Protokół przesłuchania odczytuje się na rozprawie głównej; jeżeli został sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania, należy go odtworzyć”.

 

Wszczęcie postępowania karnego w tej sprawie będzie wymagało przesłuchania małoletniej na okoliczność zakwalifikowania Państwa kontaktów do „innej czynności seksualnej”.

 

 

 

1 Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Piórkowska-Flieger Joanna, Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, wyd. II, Warszawa 2007, s. 784.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 5 =

»Podobne materiały

Całowanie się z kobietą i posądzenie o przestępstwo

Trzy miesiące temu całowałem się z pewną kobietą za obopólną zgodą. W pewnym momencie zacząłem ją dotykać po brzuchu i pośladkach. Ona wtedy poprosiła mnie „zostaw, nie chcę” i natychmiast przestałem. Tydzień temu powiedziała mi, że nagrała tę sytuację i że może zgłosi sprawę z art.

 

Pocałunki z 14-latką jako inna czynność seksualna

Przeczytałem ostatnio, że całowanie osoby, która ma 14 lat, może być uznane za „inną czynność seksualną”. Jakie okoliczności łagodzące sąd bierze pod uwagę w takiej sprawie?

 

Kara za stosunek z 15-latką

Jakiej karze podlega mężczyzna, który odbył stosunek seksualny z 15-latką za jej zgodą?  

 

Sex za pieniądze

Chciałem umówić się z dziewczyną na sex za pieniądze, więc napisałem do niej. Ona podała konto do przelania pieniędzy. Pieniądze przelałem, ale po chwili napisała mi, że ktoś telefonicznie anulował przelew, nazwała mnie oszustem, grozi prawnikiem i sądem. Po dwóch dniach wróciły na konto przelane pi

 

Czy seks z 15-latką jest karalny?

Czy można uprawiać seks z 15-latką (za 4 miesiące będzie miała 16), mając samemu 22 lata? Czy coś za to grozi? Oczywiście ta osoba zgadza się na seks.

 

Kradzież telefonu w szkole, jakie konsekwencje poniesie uczeń?

Sprawa dotyczy mojego 15-letniego syna, który za namową kolegów ukradł w szkole telefon. Zaznaczam, że jak dotąd nie było z nim żadnych problemów wychowawczych, sam posiada telefon i w domu niczego mu nie brakuje. Rozumiem, że jest winien, ale podkreślam, że zdarzyło mu się to pierwszy raz i sami je

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »