.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Romans w pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.11.2013

Jestem nauczycielką. Mam romans z kolegą z pracy. Czy grożą nam jakieś konsekwencje z tego powodu? Czy dyrektor może uznać (np. powołując się na zapis z Karty Nauczyciela, nakazujący nauczycielowi „dbać o kształtowanie postaw moralnych” uczniów) romans w pracy za powód do zwolnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, ze przepisy prawa w ogóle nie ingerują w kwestię romansu w pracy między dwoma nauczycielami jednej szkoły. Nie zabraniają tego, gdyż prawo nie reguluje w ogóle takich kwestii. Jedyny problem, który ewentualnie mógłby powstać, dotyczyłby podległości służbowej, choć i ona dotyczy:

 

 1. małżonków;
 2. osób pozostających w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo, kuzyni);
 3. powinowatych pierwszego stopnia;
 4. przysposobienia;
 5. opieki lub kurateli.

 

Jeśli zatem Pani przyjaciel jest też nauczycielem, podległość służbowa nie będzie Państwa dotyczyć. Gdyby był dyrektorem, problem pojawiłby się, gdyby został Pani mężem lub konkubentem.

 

Nawet Karta Nauczyciela – akt prawny regulujący prawa i obowiązki nauczycieli – w art. 6 określa tylko obowiązki związane z wykonywanym zawodem. Według tego przepisu nauczyciel obowiązany jest:

 

 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

Tak więc nie musi się Pani obawiać żadnych negatywnych konsekwencji związanych ze stosunkiem pracy, gdyż prawo nie zabrania romansów w pracy.

 

Nie sądzę także, żeby Pani romans był powodem, dla którego dyrektor mógłby uznać, że jest powód do rozwiązania stosunku pracy. Pracodawca nie ma bowiem prawa ingerować w tę sferę prywatnego życia pracownika. Mogłoby to zostać uznane za przejaw dyskryminacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl