.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Romans w pracy

Jestem nauczycielką. Mam romans z kolegą z pracy. Czy grożą nam jakieś konsekwencje z tego powodu? Czy dyrektor może uznać (np. powołując się na zapis z Karty Nauczyciela, nakazujący nauczycielowi „dbać o kształtowanie postaw moralnych” uczniów) romans w pracy za powód do zwolnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Romans w pracy

Czy pracownik może ponieść negatywne konsekwencje za romans w pracy?

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, ze przepisy prawa w ogóle nie ingerują w kwestię romansu w pracy między dwoma nauczycielami jednej szkoły. Nie zabraniają tego, gdyż prawo nie reguluje w ogóle takich kwestii. Jedyny problem, który ewentualnie mógłby powstać, dotyczyłby podległości służbowej, choć i ona dotyczy:

 

 1. małżonków;
 2. osób pozostających w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo, kuzyni);
 3. powinowatych pierwszego stopnia;
 4. przysposobienia;
 5. opieki lub kurateli.

 

Jeśli zatem Pani przyjaciel jest też nauczycielem, podległość służbowa nie będzie Państwa dotyczyć. Gdyby był dyrektorem, problem pojawiłby się, gdyby został Pani mężem lub konkubentem.

Czy romans w pracy może być przyczyną rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem?

Nawet Karta Nauczyciela – akt prawny regulujący prawa i obowiązki nauczycieli – w art. 6 określa tylko obowiązki związane z wykonywanym zawodem. Według tego przepisu nauczyciel obowiązany jest:

 

 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

Tak więc nie musi się Pani obawiać żadnych negatywnych konsekwencji związanych ze stosunkiem pracy, gdyż prawo nie zabrania romansów w pracy.

 

Nie sądzę także, żeby Pani romans był powodem, dla którego dyrektor mógłby uznać, że jest powód do rozwiązania stosunku pracy. Pracodawca nie ma bowiem prawa ingerować w tę sferę prywatnego życia pracownika. Mogłoby to zostać uznane za przejaw dyskryminacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu