Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi spadkowe a ich przedawnienie

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 06.07.2009

Moja mama zmarła 2 lata temu. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Przez te 2 lata spłacam długi spadkowe, o których dowiedziałam się od komornika. Teraz odezwał się kolejny bank, mimo że wcześniej nie było żadnego ponaglenia. Dług jest z 1999 r. Czy wierzyciele mają jakiś określony termin na zgłaszanie roszczeń po śmierci spadkodawcy, czy one się nie przedawniają? Czy mam prawo do walki w sądzie z bankami, które udzielały mamie kredytów, nie sprawdziwszy, że mama zalegała z płatnościami w innych? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi spadkowe a ich przedawnienie

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Z chwilą śmierci spadkodawcy wszelkie prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. Nawet w sytuacji, w której spadkobiercy nie wiedzieli o zaciągniętych przez spadkodawcę kredytach czy pożyczkach (np. nie uwzględnia ich spis inwentarza), spadkobiercy odpowiadają za zobowiązania spadkodawcy. Co więcej, brak wiedzy o zaciągniętych przez spadkodawcę zobowiązaniach nie powoduje, że spadkobierca nie odpowiada za odsetki od zobowiązania (ustawowe za opóźnienie i umowne).

Czy jest termin na dochodzenie roszczeń po upływie którego wygasają roszczenia wierzycieli?

Nie ma żadnego terminu dochodzenia roszczeń od spadkobiercy, którego upływ powodowałby wygaśnięcie roszczeń wierzyciela. Wierzyciel ma prawo domagać się od Pani zapłaty wszelkich zaległości. Jako spadkobierca odpowiada Pani również za odsetki od niespłaconych zobowiązań.

Wierzyciel nie ma obowiązku upominać się o spłatę zaległości, wzywać do zapłaty czy wszczynać w określonym terminie postępowania sądowego czy egzekucyjnego. To na dłużniku spoczywa obowiązek spłaty w terminie należności.

Czy długi spadkowe mogą się przedawnić?

Należy jednak pamiętać, że jeżeli wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków w celu wyegzekwowania swoich roszczeń wobec dłużnika (spadkobierców dłużnika), to upływ czasu może spowodować przedawnienie roszczenia.

Przedawnienie roszczenia powoduje, że staje się ono tzw. roszczeniem naturalnym. Przedawnienie nie powoduje umorzenia czy wygaśnięcia zobowiązania.

Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego przedawnienie roszczenia polega na tym, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się z korzystania z zarzutu przedawnienia.

 

Możliwe, że w Pani przypadku nastąpiło przedawnienie roszczeń. Pisze Pani bowiem, że dług spadkowy wynika z umowy kredytu zawartej przez Pani mamę w 1999 r. Od zawarcia tej umowy upłynęło już 10 lat. Pisze Pani w pytaniu, że bank nie podjął przeciwko mamie żadnych kroków (w szczególności na drodze sądowej) w celu wyegzekwowania tego długu spadkowego.

 

Zobowiązanie z umowy kredytu czy pożyczki, jako że jest zobowiązaniem związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez bank, ulega przedawnieniu z terminem 3-letnim. Bieg terminu przedawnienia zaczyna się w momencie, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Wymagalność roszczenia następuje zaś w dniu, w którym spadkodawca miał obowiązek spłacić kredyt. Jeżeli kredyt miał być spłacany w ratach, poszczególne raty stają się wymagalne w terminie określonym w umowie kredytu.

Kiedy bieg przedawnienia roszczenia może zostać przerwany?

Bieg przedawnienia może zostać przerwany przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje oraz przez wszczęcie mediacji.

 

Należy pamiętać, że Kodeks cywilny nie wymaga dla uznania roszczenia żadnej szczególnej formy, co oznacza, że może ono nastąpić nie tylko w sposób wyraźny, ale i dorozumiany. Jeżeli np. wystąpi Pani do banku z prośbą o umorzenie odsetek czy rozłożenie zaległości na raty, takie działanie zostanie poczytane za uznanie roszczenia. Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie on na nowo.

 

W Pani przypadku proponowałbym wystąpić do banku, który zgłosił swoje roszczenie, z pismem, w którym oświadczy Pani, że roszczenie jest przedawnione i dlatego nie spłaci Pani tego zobowiązania. Może Pani w szczególności podać, że termin przedawnienia roszczenia banku wynosi 3 lata od dnia wymagalności poszczególnych rat, że ten termin już upłynął, a w tym czasie bank nie wszczął żadnych czynności w celu wyegzekwowania roszczenia.

 

Jeżeli jednak okaże się, że bank wystąpił do sądu przeciwko Pani mamie o zapłatę należności, to wówczas termin przedawnienia tego roszczenia wynosi 10 lat od chwili uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Jeżeli bank wystąpi przeciwko Pani do sądu o zapłatę długu mamy, to wówczas może Pani podnieść w odpowiedzi zarzut przedawnienia roszczenia. Jeżeli roszczenie faktycznie uległo przedawnieniu, to sąd oddali pozew o zapłatę.

 

Jeżeli w toku postępowania okaże się, że bieg przedawnienia został przerwany (np. przez wszczęcie postępowania o zapłatę) i jeszcze nie upłynął, to sąd zasądzi od Pani na rzecz banku dochodzoną kwotę. Bank będzie mógł się domagać odsetek od należności głównej. Jak już wspomniałem powyżej, brak wiedzy o zaciągniętych przez spadkodawcę zobowiązaniach nie powoduje, że spadkobierca nie odpowiada za odsetki od zobowiązania (ustawowe za opóźnienie i umowne).

 

Ewentualnie może Pani próbować uchylić się od zapłaty odsetek, powołując się na zasady współżycia społecznego, ale będzie to niezmiernie trudne.

 

Tego, że banki udzielały Pani mamie kredytów, mimo że była już zadłużona, nie może Pani wykorzystać w ewentualnej sprawie sądowej. Bank nie ma obowiązku sprawdzania, czy potencjalny klient ma inne zobowiązania. Banki często tak robią, ale są to procedury wewnętrzne banków. To w interesie Pani mamy było, by nie doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie w stanie spłacać zaległości.

 

Z uwagi na to, że z Pani pytania wynika, że wielce prawdopodobne jest, że roszczenie banku jest przedawnione, warto zacząć działania – tak jak wspomniałem wcześniej – od napisania stosowanego pisma do banku, w którym wskaże Pani, że uchyla się Pani od odpowiedzialności za zobowiązanie ze względu na przedawnienie spłaty kredytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + X =

»Podobne materiały

Przedawnienie długu bankowego po zmarłym

Matka mojego męża zmarła w marcu 2005 r. Mama nie miała żadnego majątku, dlatego ani brat męża, ani mój mąż nie przeprowadzili żadnej sprawy spadkowej. Okazało się jednak, że mama miała niespłacony kredyt z 2003 r. Teraz bank wymaga postanowienia sądowego o nabyciu spadku i informacji, kto jest spad

 

Dziedziczenie długów przez małoletniego

Proszę o poradę dotyczącą dziedziczenia długów przez małoletniego. Czy mój niepełnoletni syn, który przejął po dziadku spadek (mieszkanie) z dobrodziejstwem inwentarza ma obowiązek spłacać długi do urzędu skarbowego i do ZUS-u? ZUS i urząd skarbowy domagają się spłaty długów ode mnie jako przedstawi

 

Długi po zmarłej żonie

Kilka dni temu zmarła moja żona, z którą rozstałem się ponad dziesięć lat temu. Nie pozostawiła testamentu. Nie wzięliśmy rozwodu, jednak mieszkaliśmy osobno, żona miała zasądzone alimenty na syna, których nigdy nie płaciła. Mieliśmy ustanowioną rozdzielność majątkową. Dowiedziałem się, że zostawiła

 

Dziedziczenie z testamentu i mieszkanie za opiekę

Jestem wdową, mój jedyny syn nie żyje od 15 lat, był kawalerem, nie miał dzieci. 10 lat temu zmarł mój mąż – pozostawił napisany odręcznie testament, w którym do dziedziczenia powołał mnie. Nie przeprowadzałam jak dotąd sprawy spadkowej, chciałabym to zrobić teraz. Dodam, że rodzice mojego męż

 

Fałszywe zeznania i przyznanie się do winy

Złożyłem zawiadomienie o kradzieży laptopa. Zeznałem na policji, że ukradziono mi go w autobusie. Po godzinie (czy to jakoś złagodzi karę?) wróciłem jednak na komisariat i przyznałem się, że skłamałem, bo komputer ukradziono mi na imprezie. Wyraziłem skruchę. Co mi teraz grozi? Policjant wspomi

 

Zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy a badania lekarskie i psychologiczne

Mając 0,3 promila podczas prowadzenia samochodu kategorii C+E, poddając się dobrowolnemu ukaraniu się, otrzymuję wyrok, który mówi, że przez 6 miesięcy mam zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czy muszę przechodzić badania lekarskie?

 

Sprzedaż monet bez dodatku złota i srebra a podatek VAT

Czy sprzedaż monet bez dodatku srebra lub złota jest opodatkowana podatkiem VAT?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »