Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ślub z córką zmarłej żony

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 14.01.2019

Ożeniłem się ponownie 5 lat temu, moja żona zmarła 3 tygodnie po ślubie. Miała wtedy 17-letnią córkę. Nie występowałem o ojcostwo i przysposobienie, gdyż jej córka nie mieszkała z nami. Po jakimś czasie zakochaliśmy się w sobie. Czy według prawa mogę wziąć ślub z córką zmarłej żony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ślub z córką zmarłej żony

Fot. Fotolia

Odpowiedzi na Pana pytanie należy szukać w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Według art. 15 § 1 tejże ustawy nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony. Z mocy tego przepisu nie mógłby Pan zawrzeć związku małżeńskiego z córką swojej małżonki, jeśliby Pan ją formalnie przysposobił, czyli potocznie adoptował. Przysposobienie następuje na mocy orzeczenia sądu, a nie z mocy zawarcia związku małżeńskiego z matką tak więc ta przeszkoda do zawarcia małżeństwa w niniejszym przypadku nie występuje.

 

Aczkolwiek we wspomnianej ustawie jest także inna regulacja, mianowicie jest to art. 14 § 1, który stanowi, że nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.

 

Definicja powinowactwa została zamieszczona w art. 618 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jest nim wynikający z małżeństwa stosunek między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka, który trwa mimo ustania małżeństwa. Zgodnie z art. 618 § 2 linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

Powinowatymi Pana żony są zatem krewni żony, czyli jej rodzice, dziadkowie, dzieci z innego małżeństwa, rodzeństwo itd. Zatem osoba, z którą chciałby Pan zawrzeć związek małżeński, jest Pana powinowatą.

 

Wspomniany przepis  art. 14 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnosi się wyłącznie do powinowactwa w linii prostej, dlatego wypada mi wyjaśnić Panu, co oznacza powinowactwo. Jak już wyżej wspomniałam, linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

 

Tłumacząc na sytuację rodzinną, wyjaśniam, iż powinowatymi w linii prostej są krewni Pana zmarłej żony w linii prostej, tj. jej rodzice, dziadkowie oraz w opisanym przez Pana przypadku niestety też dzieci.

 

Reasumując, co do zasady, w oparciu o treść art. 14 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie może Pan zawrzeć związku małżeńskiego z córką zmarłej żony, chyba że zwrócą się Państwo do sądu, a ten udzieli zgody na zawarcie związku małżeńskiego, trzeba tylko przekonać sąd, że istnieją ważne powody, tj. np. kochacie się, już jakiś czas zamieszkujecie, opiekujecie się sobą nawzajem itd.

 

Dodam też, że w doktrynie zazwyczaj przyjmuje się, że w wypadku, gdy różnica wieku stron nie jest zbyt znaczna i brak zastrzeżeń co do pozytywnej wartości zamierzonego małżeństwa pod względem społecznym, nie ma powodu do odmowy zezwolenia [tak J. Winiarz, (w:) System Pr.Rodz, s. 191).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki