.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaniżona cena samochodu i kontrola urzędu skarbowego

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 23.04.2012

Kupiłem rok temu samochód jako osoba prywatna. Wydano mi fakturę, na której widniała niższa cena, niż ta, którą faktycznie zapłaciłem. Jestem wezwany do urzędu skarbowego w związku z kontrolą komisu. Oczywiście zamierzam mówić prawdę, zwłaszcza że problemy wynikły z braku mojej czujności. Jakie konsekwencje mi grożą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaniżona cena samochodu i kontrola urzędu skarbowego

Wystawienie faktury z zaniżoną ceną sprzedaży przez właściciela komisu i kontrola skarbowa

Z treści Pana pytania wynika, że można już teraz spróbować opisać stan faktyczny, jaki będzie miał miejsce na skutek otrzymanego wezwania. Stawi się Pan jako świadek w sprawie właścicieli komisu i poda prawdziwą kwotę, jaką zapłacił za samochód. Z takiej czynności zostanie sporządzone stosowne oświadczenie na piśmie. Nie okaże Pan faktury, bowiem została ona w starostwie powiatowym w wydziale komunikacji, w którym rejestrował Pan samochód.

 

Odnosząc się do meritum sprawy, wskazać należy, że faktura jest dokumentem, o jakim mowa w art. 271 § 1 Kodeksu karnego, zaś wystawca takiego dokumentu jest „inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu”. „Jeżeli jednak sprawca wystawia fakturę nierzetelną, godząc w obowiązek podatkowy, to dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 62 § 2 lub 5 kks, stanowiącego lex specialis” (zob. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2003 r., sygn. akt I KZP 22/2003, OSP 2004/5, poz. 63, uchwała SN z dnia 30 września 2003 r., sygn. akt I KZP 16/2003, OSNKW, 2003/9-10, poz. 77).

 

Istotny w tej sprawie jest wyrok Sadu Najwyższego z dnia 23 listopada 2006 r., sygn. akt IV KK 321/2006, w którym wskazano, iż „strona przedmiotowa przestępstwa określonego w art. 273 kk zawiera się w zwrocie »używa dokumentu«. Chodzi tu o takie używanie, które prowadzi do wykorzystania znaczenia prawnego dokumentu. Trzeba mieć na uwadze, że omawiana faktura VAT była nierzetelna tylko w części dotyczącej ceny sprzedaży samochodu. Skoro zatem Ryszard G. użył owej faktury VAT tylko w tym celu, aby zarejestrować kupiony przezeń samochód, to jako oczywista jawi się konstatacja, że zaniżona w tym dokumencie cena transakcji nie miała żadnego znaczenia prawnego dla dokonania tejże czynności w stosownym wydziale Starostwa Powiatowego w R. Takie zatem zachowanie Ryszarda G. nie wypełniło znamion przestępstwa określonego w art. 273 kk”.

Przedłożenie nierzetelnej faktury w starostwie powiatowym celem zarejestrowania pojazdu

Z treści Pana pytania wynika, że znalazł się Pan w analogicznej sytuacji co Ryszard G., o którym mowa powyżej. Z powyższego wynika, iż użycie faktury tylko w celu zarejestrowania kupionego samochodu nie ma żadnego znaczenia prawnego dla Pana zachowania, bowiem w ocenie Sądu Najwyższego zachowanie takie nie wypełnia znamion przestępstwa opisanego w art. 273 Kodeksu karnego. Analogicznie rzecz by się miała, gdyby przedmiotowa faktura została użyta wobec np. funkcjonariuszy policji dokonujących czynności sprawdzających, czy samochód nie jest kradziony, lub też w przypadku użycia faktury dla potrzeb uzyskania garażu (miejsca parkingowego) uwarunkowanego udokumentowaniem posiadania samochodu wobec zarządcy posesji (jeśli w obu tych przypadkach samo okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu nie byłoby wystarczające).

 

Przedłożenie zatem nierzetelnej faktury w starostwie powiatowym w celu zarejestrowania samochodu nie jest przestępstwem. Nie ulega wątpliwości, iż zeznając prawdę, w mojej ocenie uniknie Pan jakiejkolwiek kary. Mimo że wyrok pochodzi z 2006, w pełni zachowuje swoją aktualność i w przypadku ewentualnego wezwanie do prokuratury proszę opisać dokładnie okoliczności sprawy, a w przypadku gdyby prokurator miał inną „koncepcję”, proszę w ramach obrony powołać się na powyższy wyrok.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »