Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana stanowiska pracy i wynagrodzenia oddziałowej z konkursu

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.12.2016

Jestem pielęgniarką oddziałową i powołano mnie na to stanowisko w drodze konkursu. Po 2 latach, ze względów oszczędnościowych, z dwóch oddziałów świadczących te same usługi zrobiono jeden i oddziałową została pani z równorzędnego oddziału, a mnie zdegradowano do pozycji koordynującej. Czy pracodawca miał prawo tak postąpić? Czy mógł również zmienić mi wynagrodzenie, skoro konkurs wygrałam na okres 5 lat, a nikt nie miał żadnych zastrzeżeń do mojej pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej z kandydatem wybranym w drodze konkursu (m.in. z pielęgniarką oddziałową) lub w trybie wskazania kierownik podmiotu leczniczego nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Przy czym stosunek pracy z kandydatem wybranym nawiązuje się maksymalnie na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata. Podobne rozwiązania w tym zakresie przewidywała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej w art. 44a ust. 5.

 

Co do zasady uregulowania te rozumiane są w ten sposób, że chodzi o zawarcie z daną osobą umowy na czas określony. Takie rozumienie przepisów nie jest jednak prawidłowe, należy bowiem zauważyć, że przepisy wskazują wyraźnie, że należy „zawrzeć umowę o pracę” i w odrębnym ustępie mówią o tym, że stosunek pracy na stanowisku obsadzanym w drodze konkursu ma trwać 6 lat. W sytuacji opisanej w pytaniu to rozróżnienie pełni bardzo ważną rolę.

 

Należy pamiętać, że umowa o pracę na czas nieokreślony z mocy prawa zostaje przekształcona w umowę o pracę na czas określony tylko na podstawie przepisu wyraźnie określającego takie przekształcenie. Ponieważ przepisy ustawy o działalności leczniczej nie określają takiego skutku w przypadku, gdy w drodze konkursu na dane stanowisko zostaje wybrany własny pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony, to nie można uznać, że umowa o pracę przekształci się w terminowy kontrakt samoistnie.

 

Najbardziej rekomendowanym postępowaniem w takiej sytuacji jest zaproponowanie, aby zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki oddziałowej nastąpiło w ramach dotychczasowego stosunku pracy na czas nieokreślony, ze zmianą w drodze porozumienia warunków pracy i płacy na czas zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. Pracodawca nie musi wówczas rozwiązywać dotychczasowej umowy o pracę. Wystarczy, że do obecnie zawartej umowy strony w drodze porozumienia zawrą aneks, w którym określą, że przez określony czas (6 lat) pracownica, jako wybrana w konkursie, będzie wykonywała swoje obowiązki na stanowisku pielęgniarki oddziałowej za określonym wynagrodzeniem. Możliwość taką potwierdza orzecznictwo, zapadłe co prawda na gruncie nieobowiązującej już ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jednak zachowujące aktualność również obecnie. W jednym z wyroków Sąd Najwyższy wskazał, że „jeżeli osoba wybrana w sposób określony w art. 44a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), na stanowisko ordynatora była uprzednio zatrudniona u tego samego pracodawcy, to wskazane w tym przepisie „zawarcie umowy o pracę” oznacza zmianę treści dotychczasowego stosunku pracy. Jest to bowiem nadal stosunek pracy między tymi samymi podmiotami, a częściowej zmianie ulega jedynie rodzaj pracy i wysokości wynagrodzenia. Ta zmiana ma charakter czasowy, gdyż umowę o pracę na stanowisku ordynatora zawiera się na okres 6 lat (art. 44a ust. 7 tej ustawy). Powierzenie stanowiska ordynatora jest tylko czasowym awansem lekarza w strukturze organizacyjnej pracodawcy”. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2007 r., II PK 323/06). W porozumieniu tym warto zaznaczyć, że po upływie okresu 6-letniego pracownik powraca na określone stanowisko.

 

Skoro więc zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki oddziałowej nie jest typowym powierzeniem stanowiska, a jedynie przekształceniem obecnie istniejącego stosunku pracy co do stanowiska pracy (a więc warunków zatrudnienia), to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w sytuacji redukcji etatów w drodze wypowiedzenia zmieniającego zmienić Pani jako pielęgniarce warunki pracy.

 

Podsumowując: pracodawca miał prawo wręczyć Pani wypowiedzenie zmieniające, mimo że Pani praca na stanowisku pielęgniarki oddziałowej miała trwać 5 lat. Co do wynagrodzenia – ono też może zostać w ten sposób zmienione. Jest to jeden z elementów umowy o pracę, który może być zmieniany wypowiedzeniem zmieniającym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus I =

»Podobne materiały

Zmiana formy płatności bez dokonania zmiany w treści umowy o pracę

Jestem pracownikiem etatowym, który wykonuje pracę twórczą. Do niedawna miałem określoną stawkę godzinową, na podstawie której naliczano mi wynagrodzenie miesięczne. Obecnie pracodawca chce, aby wykonywane przeze mnie czynności stały się „dziełami”, a za każde z nich miałbym ustnie ustal

 

Termin otrzymania ostatniej wypłaty pracy pracownika zwolnionego na mocy art. 52 K.p.

Przez pierwszy tydzień grudnia pracowałem zgodnie z grafikiem przedstawionym przez pracodawcę. Później, przez dwa tygodnie przebywałem na planowanym urlopie. W pracy stawiłem się zaraz po nim i tego dnia wręczono mi wypowiedzenie umowy o pracę na mocy art. 52 Kodeksu pracy. Kilka dni później po

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »