Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana stanowiska pracy i wynagrodzenia oddziałowej z konkursu

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.12.2016

Jestem pielęgniarką oddziałową i powołano mnie na to stanowisko w drodze konkursu. Po 2 latach, ze względów oszczędnościowych, z dwóch oddziałów świadczących te same usługi zrobiono jeden i oddziałową została pani z równorzędnego oddziału, a mnie zdegradowano do pozycji koordynującej. Czy pracodawca miał prawo tak postąpić? Czy mógł również zmienić mi wynagrodzenie, skoro konkurs wygrałam na okres 5 lat, a nikt nie miał żadnych zastrzeżeń do mojej pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej z kandydatem wybranym w drodze konkursu (m.in. z pielęgniarką oddziałową) lub w trybie wskazania kierownik podmiotu leczniczego nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Przy czym stosunek pracy z kandydatem wybranym nawiązuje się maksymalnie na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata. Podobne rozwiązania w tym zakresie przewidywała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej w art. 44a ust. 5.

 

Co do zasady uregulowania te rozumiane są w ten sposób, że chodzi o zawarcie z daną osobą umowy na czas określony. Takie rozumienie przepisów nie jest jednak prawidłowe, należy bowiem zauważyć, że przepisy wskazują wyraźnie, że należy „zawrzeć umowę o pracę” i w odrębnym ustępie mówią o tym, że stosunek pracy na stanowisku obsadzanym w drodze konkursu ma trwać 6 lat. W sytuacji opisanej w pytaniu to rozróżnienie pełni bardzo ważną rolę.

 

Należy pamiętać, że umowa o pracę na czas nieokreślony z mocy prawa zostaje przekształcona w umowę o pracę na czas określony tylko na podstawie przepisu wyraźnie określającego takie przekształcenie. Ponieważ przepisy ustawy o działalności leczniczej nie określają takiego skutku w przypadku, gdy w drodze konkursu na dane stanowisko zostaje wybrany własny pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony, to nie można uznać, że umowa o pracę przekształci się w terminowy kontrakt samoistnie.

 

Najbardziej rekomendowanym postępowaniem w takiej sytuacji jest zaproponowanie, aby zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki oddziałowej nastąpiło w ramach dotychczasowego stosunku pracy na czas nieokreślony, ze zmianą w drodze porozumienia warunków pracy i płacy na czas zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. Pracodawca nie musi wówczas rozwiązywać dotychczasowej umowy o pracę. Wystarczy, że do obecnie zawartej umowy strony w drodze porozumienia zawrą aneks, w którym określą, że przez określony czas (6 lat) pracownica, jako wybrana w konkursie, będzie wykonywała swoje obowiązki na stanowisku pielęgniarki oddziałowej za określonym wynagrodzeniem. Możliwość taką potwierdza orzecznictwo, zapadłe co prawda na gruncie nieobowiązującej już ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jednak zachowujące aktualność również obecnie. W jednym z wyroków Sąd Najwyższy wskazał, że „jeżeli osoba wybrana w sposób określony w art. 44a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), na stanowisko ordynatora była uprzednio zatrudniona u tego samego pracodawcy, to wskazane w tym przepisie „zawarcie umowy o pracę” oznacza zmianę treści dotychczasowego stosunku pracy. Jest to bowiem nadal stosunek pracy między tymi samymi podmiotami, a częściowej zmianie ulega jedynie rodzaj pracy i wysokości wynagrodzenia. Ta zmiana ma charakter czasowy, gdyż umowę o pracę na stanowisku ordynatora zawiera się na okres 6 lat (art. 44a ust. 7 tej ustawy). Powierzenie stanowiska ordynatora jest tylko czasowym awansem lekarza w strukturze organizacyjnej pracodawcy”. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2007 r., II PK 323/06). W porozumieniu tym warto zaznaczyć, że po upływie okresu 6-letniego pracownik powraca na określone stanowisko.

 

Skoro więc zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki oddziałowej nie jest typowym powierzeniem stanowiska, a jedynie przekształceniem obecnie istniejącego stosunku pracy co do stanowiska pracy (a więc warunków zatrudnienia), to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w sytuacji redukcji etatów w drodze wypowiedzenia zmieniającego zmienić Pani jako pielęgniarce warunki pracy.

 

Podsumowując: pracodawca miał prawo wręczyć Pani wypowiedzenie zmieniające, mimo że Pani praca na stanowisku pielęgniarki oddziałowej miała trwać 5 lat. Co do wynagrodzenia – ono też może zostać w ten sposób zmienione. Jest to jeden z elementów umowy o pracę, który może być zmieniany wypowiedzeniem zmieniającym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus trzy =

»Podobne materiały

Termin otrzymania ostatniej wypłaty pracy pracownika zwolnionego na mocy art. 52 K.p.

Przez pierwszy tydzień grudnia pracowałem zgodnie z grafikiem przedstawionym przez pracodawcę. Później, przez dwa tygodnie przebywałem na planowanym urlopie. W pracy stawiłem się zaraz po nim i tego dnia wręczono mi wypowiedzenie umowy o pracę na mocy art. 52 Kodeksu pracy. Kilka dni później po

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »