Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak ustalić przez sąd, czy na koncie były wspólne środki małżeńskie?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 24.12.2016

Jestem po rozwodzie 9 lat. Swoją część mieszkania były mąż przepisał aktem darowizny na dzieci. Dzieci są dorosłe i może się zdarzyć, że zażądają spłaty darowizny. Ponieważ spłata wymaga czasu (nie dysponuję gotówką), chciałabym zgłosić się do byłego męża po rozliczenie konta. Konto było założone przez niego w okresie naszego małżeństwa, nie miałam do niego dostępu i nie znam jego numeru, ale wiem, że istniało. Z naszego konta + zapewne z zaciągniętego przez siebie po rozwodzie kredytu zakupił sobie po rozwodzie kawalerkę. Teraz chciałabym poruszyć z nim temat spłaty połowy tego konta. Jeśli nie polubownie, to muszę sprawę oddać do sądu. Czy mogę prosić sąd o ustalenie, na którym koncie były pieniądze? Jak się zabrać do tematu w tym przypadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż jak wynika z treści Pani pytania, po rozwodzie nie doszło do podziału majątku objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską. Powyższe ma istotne znaczenie, albowiem jak sama Pani wskazuje, w czasie trwania małżeństwa mąż miał założony rachunek bankowy, na który wpływały środki uzyskiwane w czasie trwania małżeństwa. Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

W toku sprawy o podział majątku może Pani wnosić, by sąd wezwał byłego męża do wskazania nazwy banku, w którym w czasie małżeństwa posiadał rachunek bankowy, jak również do podania jego numeru bankowego. Wówczas sąd może sam zwrócić się do banku z prośbą o przesłanie dokumentacji bankowej. Obawiam się jednak, że w Pani przypadku dokumentacja może już nie istnieć, bowiem dokumentacja taka jest niszczona po 5 latach. W opisie wskazuje Pani, że rozwód miał miejsce 9 lat temu, a zatem trudno będzie Pani uzyskać takie dokumenty. Owszem może Pani spróbować, ale obawiam się, że czas od rozwodu może być zbyt długi.

 

W toku sprawy o podział majątku może Pani także wnieść o zobowiązanie byłego męża do złożenia aktu notarialnego zakupu mieszkania celem ustalenia, czy zakup nastąpił za gotówkę, czy też na raty. Jeżeli zakup nastąpił za gotówkę, bezpośrednio po rozwodzie, należy dążyć do ustalenia na skąd były wówczas mąż miał takie środki, niezwłocznie po rozwodzie. Domniemywać należy, że środki pochodziły właśnie z posiadanego rachunku bankowego.

 

Postępowanie o podział majątku objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską, będzie w mojej ocenie bardzo trudne, gdyż w tym przypadku każda rozprawa będzie „żyła swoim życiem” i konieczne będzie reagowanie na sytuację na bieżąco. Nie ulega wątpliwości, że konieczne będzie ustalenie wszystkich możliwych do ustalenia szczegółów; położenia nieruchomości, numeru lokalu, daty kiedy lokal miał zostać zakupiony, jeżeli jest księga wieczysta – to także numer KW.

 

Jeżeli ma Pani jakąś wierzytelność względem męża, proszę sprawę oddać do komornika i skierować egzekucję z rachunku bankowego. Komornik wówczas ustali numer rachunku bankowego. Wówczas będzie Pani miała znaczenie łatwiej, gdyż będzie Pani znała zarówno numer rachunku bankowego, jak i bank, w którym konto jest założone.

 

Na dzień dzisiejszy, jak mniemam, dokumentacja bankowa winna być już zniszczona. Nie pozostaje Pani nic innego, jak szukać innej drogi dojścia do ustalenia stanu materialnego byłego męża na dzień rozwodu. Nadto pozwolę sobie zadać pytanie, dlaczego boi się Pani spłaty dzieci? Rozumiem, że może chodzić o zniesienie współwłasności, jako sprawy, którą mogą założyć dzieci? Proszę o uzupełnienie informacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki