.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obniżenie wynagrodzenia przez pracodawcę a dodatek wyrównawczy

Jestem w wieku przedemerytalnym, w firmie wprowadzono nowe zasady wynagradzania ogółu pracowników, które podpisałem na zasadzie porozumienia, powodując obniżenie wynagrodzenia. Po 5 miesiącach opublikowano modelową strukturę zatrudnienia bez zarządzenia wprowadzającego, w której mojego stanowiska pracy nie ma, a było w porozumieniu, a zakres obowiązków został przypisany do niższego stanowiska pracy z ponownym obniżeniem wynagrodzenia. Czy w takiej sytuacji – dwóch zmian struktur firmy – pracodawca ma prawo ponownie obniżyć mi wynagrodzenie lub wraz z obniżeniem wynagrodzenia powinien wypłacać dodatek wyrównawczy do pensji określonej w ww. porozumieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obniżenie wynagrodzenia przez pracodawcę a dodatek wyrównawczy

Dodatek wyrównawczy po drugiej zmianie

W mojej opinii ponowne obniżenie wynagrodzenia może dojść do skutku tylko za Pana zgodą. Jeśli pracodawca zdecyduje się na wypowiedzenie zmieniające w związku z likwidacją Pańskiego stanowiska, to musi wypłaca Panu dodatek wyrównawczy.

 

Zgodnie z art. 43 ustawy Kodeks pracy „pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi będącemu w okresie ochronnym przed emeryturą, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

 

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;

2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania”.

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem

W pozostałych przypadkach, na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r., poz. 1969 ze zm.), przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy – a więc m.in. art. 39 Kodeksu pracy (dotyczący ochrony przedemerytalnej).

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy zasady te stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ustawy.

 

W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Jeżeli jednak wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy do końca okresu, w którym korzystałby on ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl