.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Samowolne utwardzenie drogi gminnej - kto ponosi odpowiedzialność?

• Data: 05-02-2024 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Moja działka jest położna przy drodze gminnej, która dotychczas była zwykłą łąką, na której jedynie były ślady od ciągnika. Łączy się ona z asfaltową drogą powiatową. W związku w z budową domu i wydaną pozytywną decyzję na budowę domu zapytałem gminę na piśmie, czy planują przebudowę tej drogi. W piśmie otrzymałem odpowiedź, że gmina może dostarczyć kruszywo na polepszenie warunków jezdnych. Zgodnie z tym gmina dostarczyła kamień i utwardziłem drogę. Jednak ostatnio dostałem pismo z ZDP, w którym zostałem oskarżony o samowolne wybudowanie zjazdu i zajęcie pasa, mimo że gmina nie poinformowała mnie o żadnych innych wymaganych formalnościach i sama zaproponowała materiał na utwardzenie drogi. Czy w tym przypadku gmina jako właściciel powinna wystąpić o pozwolenie, czy ja jako inwestor powinienem otrzymać zgodę z ZDP?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Samowolne utwardzenie drogi gminnej - kto ponosi odpowiedzialność?

Dopełnienie formalności

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2. A zatem to Pan, nie gmina winien był dopełnić formalności.

 

Ustęp 2 wskazuje zaś, że w„ przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi”. Jeśli zatem gmina przebudowywała drogę, to i gmina jako zarządca winna przebudować/pobudować zjazd. Jeśli gmina nie budowała/przebudowywała drogi, to ów obowiązek obciążał Pana.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o jakim mowa w art. 29 ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:

 

  • przed rozpoczęciem robót budowlanych:
    1. dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane (obecnie budowa zjazdu z drogi gminnej nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia budowy: art. 29 ust. 1 pkt 11 Prawa budowlanego)
    2. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
  • uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu - o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego jest wymagany.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Odpowiedzialność gminy

Gmina winna była zatem Pana pouczyć o formalnościach, zanim przystąpi Pan do robót.

 

„Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:

1) bez zezwolenia zarządcy drogi,

2) o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi

– zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 (tj. jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień)”.

 

Jeśli zatem pouczenia, o jakim mowa w art. 29 ustawy o drogach publicznych, Pan nie otrzymał w zezwoleniu na lokalizację, zjazdu to nie można Pana obarczać winą za samowolę, ale jeśli o zezwolenie Pan nie wystąpił i takowe przez to wydane nie zostało (a obowiązek wystąpienia o zezwolenie Pan miał, co wynika z ustawy), to powyższe nie uwolni Pana od odpowiedzialności za samowolę, chyba że to gmina przebudowywała drogę gminną, bo wówczas obowiązek przebudowy zjazdu spoczywał na niej mocą art. 29 ust. 2.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład pierwszy: Nieświadome naruszenie przepisów Jan Kowalski, właściciel działki przy drodze gminnej, zdecydował się na własny koszt utwardzić drogę prowadzącą do jego nieruchomości, aby ułatwić dostęp do budowanego domu. Gmina dostarczyła materiał, ale nie poinformowała Jana o konieczności uzyskania zezwolenia na zjazd. Po kilku miesiącach Jan otrzymał decyzję o nałożeniu kary pieniężnej za samowolę budowlaną, co zaskoczyło go, ponieważ działał w dobrej wierze i na podstawie informacji uzyskanych od gminy.

 

Przykład drugi: Współpraca z gminą a obowiązki formalne

Tomasz Zieliński, po otrzymaniu pozytywnej decyzji na budowę domu, zapytał gminę o możliwość poprawy drogi gminnej. Gmina zaoferowała pomoc w postaci dostarczenia materiału na utwardzenie drogi. Tomasz, wiedząc o konieczności uzyskania zezwolenia, zwrócił się do odpowiednich władz, aby uniknąć późniejszych problemów. Dzięki temu, mimo że początkowo gmina nie poinformowała go o wszystkich formalnościach, Tomasz uniknął zarzutów samowoli dzięki własnej inicjatywie i odpowiedzialnemu podejściu do prawnych aspektów inwestycji.

Podsumowanie

Samowolne utwardzenie drogi gminnej stawia przed właścicielami działek i gminami wyzwania związane z odpowiedzialnością i dopełnieniem formalności prawnych. Kluczowe jest, aby zarówno inwestorzy, jak i gminy były świadome obowiązków wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym konieczności uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdu. Przykłady z życia wzięte pokazują, jak ważna jest współpraca i właściwa komunikacja między wszystkimi stronami, aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów i kar administracyjnych.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów dotyczących utwardzania dróg gminnych i zjazdów? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu niezbędnych pism. Nasz zespół ekspertów prawnych jest gotów zapewnić Ci kompleksową pomoc i doradztwo, abyś mógł bezpiecznie realizować swoje plany budowlane. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu