Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż lokali komunalnych

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 06.02.2013

Czy gmina może utrudniać sprzedaż lokalu komunalnego, jeśli jeden małżonek mieszka w innym mieszkaniu, a drugi nie ma do niego prawa i mają rozdzielność majątkową? Jak dążyć do sprzedaży tego mieszkania przez gminę? Nie ma chyba żadnej uchwały w tej sprawie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że warunki sprzedaży lokali komunalnych nie są jednolite. Zasady ogólne są bowiem unormowane są w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, natomiast kwestie szczegółowe, dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych zawarte są w stosownych uchwałach rad gmin.

 

W tym miejscu pragnę zwrócić Pana uwagę na dość istotną kwestię. Mianowicie wykup mieszkania komunalnego może nastąpić z inicjatywy najemcy lub samej gminy, która wystawia mieszkanie na sprzedaż.

 

Lokator może wykupić mieszkanie będące własnością gminy tylko wówczas, gdy gmina taką transakcję mu zaproponuje. Nie ma możliwości zmusić jej do tego na drodze sądowej ani innej drodze prawnej.

 

W przypadku, gdy mieszkanie nie zostało wystawione na sprzedaż, najemca może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o wykup mieszkania. Składa się go w odpowiednim wydziale urzędu gminy (administracji mieszkań komunalnych). Gmina może wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu komunalnego, ale nie musi tego zrobić.

 

Natomiast jeżeli gmina zdecyduje się na sprzedaż lokalu komunalnego, wówczas sama występuje do najemcy z propozycją wykupu lokalu (art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Zgodnie tym przepisem w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu ma m.in. osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (należy pamiętać, że prawo to mają tylko ci najemcy, którzy wynajmują lokal od gminy lub Skarbu Państwa).

 

Najemcę lokalu mieszkalnego zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu lokalu do zbycia oraz o przysługującym mu pierwszeństwie nabycia lokalu (prawo pierwokupu). Jeżeli z tego prawa nie skorzysta, lokal może być sprzedany innej osobie. Zawiadomienie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez najemcę może być dokonane w dowolnej formie.

 

Reasumując, należy stwierdzić, że gminy nie można przymusić do sprzedaży konkretnego lokalu komunalnego. Jeżeli gmina nie zechce pozbyć się swej własności i pragnie pozostawić dany budynek w gminnych zasobach mieszkaniowych, to nie można jej do sprzedaży zmusić.

 

Sam najemca nie ma więc żadnej możliwości zmuszenia gminy do sprzedaży lokalu komunalnego. Do tego potrzebna jest przede wszystkim decyzja rady gminy w postaci uchwały o sprzedaży mieszkań. Ma ona charakter wewnętrzny; jest rodzajem generalnego zezwolenia skierowanego do władzy wykonawczej. Najemcy nie mogą wywodzić z niej żadnych roszczeń. Dopiero jeśli gmina wystawi mieszkania na sprzedaż, nie wolno jej ich sprzedać, jeśli lokator dopełnił formalności warunkujących skorzystanie z przysługującego mu prawa pierwszeństwa. Ostatnią z nich, najważniejszą (oprócz samego aktu notarialnego), jest oświadczenie najemcy, że wyraża zgodę na nabycie nieruchomości za cenę wskazaną przez gminę. Oznacza ono, że gminie wolno sprzedać lokum tylko najemcy. Gdyby sprzedała je komu innemu, najemca mógłby wystąpić przeciw niej na drogę sądową.

 

Jeśli wiec w Pańskiej sprawie nie istnieje konkretna uchwała rady przeznaczająca dany lokal komunalny do sprzedaży, wówczas prawnie nie ma Pan żadnych możliwości, aby wymóc na gminie sprzedaż danego lokalu komunalnego

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + VIII =

»Podobne materiały

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego

Najemcą mieszkania komunalnego była starsza pani. Przez wiele lat mieszkała z nią stale i opiekowała się nią jej córka. Starsza pani zmarła, więc jej córka wstąpiła automatycznie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 691 § 1. K.c., gdyż spełnia wszystkie wymogi. Córka zmarłej z

 

Wypowiedzenie najmu lokalu komunalnego z powodu otrzymania w spadku części mieszkania

Mój lokal się we wrześniu spalił, administracja postanowiła go wyremontować na własny koszt. Jest to lokal komunalny. Przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. Mieszkałem w nim z niepełnosprawna żoną, oboje byliśmy głównymi lokatorami. Niestety żona zmarła w międzyczasie, a ja dostałe

 

Śmierć najemcy - kto zostanie nowym najemcą mieszkania od gminy?

Najemcą mieszkania komunalnego była moja matka, która 2 miesiące temu zmarła. Ja i brat mieszkaliśmy z nią w tym mieszkaniu od urodzenia. Po wyjściu za mąż nie wyprowadziłam się, ale nadal tu mieszkałam ze swoim synem, bratem i z mamą. Mąż nigdy w tym mieszkaniu z nami nie zamieszkał, gdyż zwyczajni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »