.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można sprzedać mieszkanie ze spadku bez zgody wszystkich spadkobierców?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 22.01.2022 • Zaktualizowane: 22.01.2022

Rok temu zmarł mój brat, który posiadał małe mieszkanie, niewiele warte. Odbyło się postępowanie sądowe, mieszkanie przyznano kilku spadkobiercom. Wszyscy poza niektórymi współwłaścicielami chcemy szybko sprzedać to mieszkanie. Nie mamy zgody dwóch osób (bratanków) mieszkających za granicą. Opłaty cały czas ponosi mama – czy tak powinno być? Czy możemy sprzedać mieszkanie bez zgody dwóch spadkobierców i potem przelać im przysługujące kwoty (naprawdę niewielkie, po ok. 2000 zł)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można sprzedać mieszkanie ze spadku bez zgody wszystkich spadkobierców?

Dział spadku i sprzedaż mieszkania

Sprawa jest dość prosta. Do sądu należy złożyć wniosek:

 

  • o dział spadku – biegły wyceni nieruchomość, może znieść współwłasność i pozostawić ją jednej osobie lub kilku – na ich wniosek = w ten sposób wykluczycie bratanków – dostaną oni spłatę z udziałów;
  • złożyć w sądzie wniosek o zezwolenie na sprzedaż nieruchomości jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

 

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkodawcy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego).

Sprawa sądowa – formalności

Dokumenty – wniosek plus załączniki składa Pani do sądu, gdzie znajdują się nieruchomości. Dział spadku może być dokonany dopiero po prawomocnym stwierdzeniu nabycia spadku. Pani dysponuje postanowieniem o nabyciu spadku.

 

Dział spadku, nawet sądowy, powinien nastąpić na podstawie zgodnego wniosku wszystkich spadkobierców. Takie rozstrzygnięcie z reguły zadowala wszystkich zainteresowanych.

 

Gdy nie można dokonać działu na zgodny wniosek spadkobierców, o sposobie podziału majątku decyduje sąd (art. 687 i 684) po wysłuchaniu uczestników postępowania, a w wielu wypadkach także po zasięgnięciu opinii biegłych.

 

Sąd ustala skład spadku, ale oczywiście do sądu należy przedłożyć dowody, że dana nieruchomość byłą własnością spadkodawców. Do wniosku dołącza się odpis KW, wypis z rej gruntów, postanowienie o nabyciu spadku.

 

Nieruchomość sąd czy też biegły wyceni według stanu z dnia otwarcia spadku, ale według wartości z dnia działu spadku.

Brak zgody współwłaścicieli na sprzedaż mieszkania

Podstawę żądania stanowi art. 199 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

 

Sąd, rozpatrując wniosek współwłaścicieli o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, powinien wziąć pod uwagę cel zamierzonej czynności oraz interes wszystkich współwłaścicieli. Zamierzona czynność powinna więc mieć swoje uzasadnienie gospodarcze i nie powinna prowadzić do pokrzywdzenia któregokolwiek ze współwłaścicieli.

 

Wniosek składa się do sądu rejonowego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Proszę wskazać we wniosku na stan lokalu, jego wartość, odległość, konieczność nakładów. Jeśli sąd wyrazi zgodę na sprzedaż, zgoda bratanków będzie zbyteczna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl