.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy zmiana umowy o pracę wiąże się z wypowiedzeniem poprzedniej?

Posiadam umowę o pracę na pełen etat na czas nieokreślony. Wczoraj dowiedziałam się, że ze względu na gorszą sytuację finansową firmy szefowa proponuje zmianę tej umowy na pół etatu, czas zatrudnienia określiła jako niepewny. Jak według przepisów wygląda taka zmiana, czy wiążę się ona z wypowiedzeniem poprzedniej umowy i jeśli tak czy przysługuje wtedy odprawa, wykorzystanie zaległego urlopu, od kiedy ważne jest wypowiedzenie? Jak w przypadku podpisania nowej umowy na warunkach szefa liczy się staż pracy, jaki wtedy przysługuje urlop i jaki jest okres wypowiedzenia takiej umowy? Czy po ewentualnym macierzyńskim będę mogła wrócić do pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Porozumienie nie jest wymienione wprost w przepisach prawa pracy, gdyż wywodzi się z zasady swobody umów – jednej z zasad Kodeksu cywilnego. Jest dwustronną czynnością prawną, która obejmuje zgodne oświadczenie woli stron – pracodawcy i pracownika. Z inicjatywą zmian warunków pracy lub płacy mogą więc wystąpić obie strony, a do zmiany dojdzie wyłącznie na podstawie zgodnej woli obu stron. Brak zgody którejkolwiek z nich uniemożliwia wprowadzenie zmian do stosunku pracy w tym trybie.

 

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

 

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

 

Podsumowując – pracodawca może Pani przedstawić bądź porozumienie stron bądź wypowiedzenie zmieniające, ale tylko w odniesieniu do wymiaru etatu. Ani wypowiedzeniem, ani porozumieniem nie można zmienić umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony, czy na czas wykonywania określonej pracy. Tak więc nawet jeśli przyjmie Pani propozycję – pozostanie Pani zatrudniona na czas nieokreślony.

 

Jeśli Pani nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, w Pani przypadku jest to miesiąc. W okresie wypowiedzenia pracodawca może Panią zobowiązać do wykorzystania zaległego i przysługującego urlopu. Jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób może Pani przysługiwać odprawa, przy czym w przypadku gdy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy w wyniku nieprzyjęcia wypowiedzenia zmieniającego to, czy odprawa przysługuje zależy od interpretacji przepisów- nie wszyscy prawnicy zgadzają się z tym, że pracownik powinien otrzymać taką odprawę.

 

W przypadku przyjęcia wypowiedzenia (lub porozumienia) umowa się nie zmienia. Zmieni się tylko wymiar Pani zatrudnienia. Staż pracy będzie biegł dalej. Co do urlopu – będzie on przysługiwał w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru etatu. Okres wypowiedzenia będzie taki sam, do momentu, aż nie osiągnie Pani 3-letniego stażu u pracodawcy- wówczas okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące.

 

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracodawca powinien dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeśli takiego stanowiska nie ma – na stanowisku równorzędnym. Przy czym jeśli zgodzi się Pani na ograniczenie etatu – wróci Pani do pracy na ograniczony etat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu