.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy 16 letnie dziecko może decydować z kim chce mieszkać?

• Data: 13-03-2024 • Autor: Monika Cieszyńska

Kiedy już dojdzie do rozwodu, niezwykle istotną kwestią staje się miejsce zamieszkania dziecka i jego dobro. Niniejszy artykuł skupia się na sytuacji, w jakiej znalazł się pan Marek, gdy jego 16-letnia córka oświadczyła, że chce mieszkać z nim, a nie z matką. Poruszamy tu zagadnienia możliwości zmiany orzeczenia sądu dotyczącego opieki nad dzieckiem, procedury składania wniosków oraz konsekwencji takiej zmiany dla obowiązku alimentacyjnego. Zastanawiamy się także, jakie czynniki sąd bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o najlepszym interesie dziecka oraz jakie kroki prawne mogą podjąć rodzice w tej delikatnej sprawie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy 16 letnie dziecko może decydować z kim chce mieszkać?

Córka pana Marka ma 16 lat i od rozwodu mieszka z matką (zgodnie z orzeczeniem sądu). Obecnie chciałaby się przeprowadzić na stałe do ojca. Pan Marek pyta, jak tę zmianę przeprowadzić, aby nie narazić się na zarzut, że nie przestrzega orzeczenia sądu, w którym wskazano, że miejscem pobytu córki jest każdorazowe miejsce pobytu matki. Czy matka dziewczyny może się sprzeciwić przeprowadzce? Czy gdy dojdzie do zmiany miejsca zamieszkania córki, ustanie też obowiązek alimentacyjny ojca? Do tej pory pan Marek wpłacał alimenty na konto byłej żony.

Czy sąd może zmienić postanowienie dotyczące miejsca zamieszkania dziecka przy matce na zamieszkanie dziecka z ojcem?

Rozumiem, że aktualnie wiąże orzeczenie sądu, w którym sąd wskazał, iż miejscem pobytu dziecka jest każdorazowe miejsce pobytu matki.

Orzeczenie sądu dotyczące miejsca zamieszkania córki pana Marka może być w każdym czasie przez sąd zmienione, jeśli wymaga tego dobro dziecka. Podstawę prawną zmiany stanowić będzie art. 577 Kodeksu postępowania cywilnego, w myśl którego „sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o zmianę miejsca pobytu dziecka

W tym celu pan Marek powinien złożyć do sądu wniosek o zmianę miejsca pobytu córki. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy wydział rodzinny i spraw nieletnich (tzw. sąd opiekuńczy) dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka (art. 568 i 569 Kodeksu postępowania cywilnego).

Wniosek należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach. We wniosku jako uczestnika należy wskazać matkę dziecka. Skoro dziecko ma ukończone 13 lat, to również może zostać uznane za uczestnika postępowania. Nadto w sprawie mogą uczestniczyć także inne osoby bliskie za ich udziałem w sprawie przemawia dobro dziecka oraz postulat jak najbardziej dogłębnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu o zmianę miejsca zamieszkania

Sąd w postępowaniu o zmianę miejsca pobytu dziecka na pewno oprócz ojca wysłucha także matkę. Dziecko również powinno zostać wysłuchane, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych (np. w gabinecie sędziego), o czym stanowi art. 576 Kodeksu postępowania cywilnego. W celu oceny rozwoju umysłowego dziecka i stopnia jego dojrzałości sąd może przeprowadzić wywiad środowiskowy czy zaczerpnąć opinii w szkole. Warto więc już we wniosku wnieść o wysłuchanie dziecka, opisać jego cechy charakterologiczne oraz stopień jego dojrzałości, a nawet załączyć stosowne dowody, jeśli takowe istnieją, np. opinię szkolną czy powołać na świadków określone osoby. Nadto warto też powołać świadków celem przekonania sądu, że za zmianą miejsca pobytu dziecka przemawia jego dobro.

Matka może oczywiście sprzeciwić się zmianie miejsca pobytu dziecka, jednakże ostateczna decyzja należy do sądu. Sąd może, ale nie musi uwzględnić sprzeciwu matki.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka a obowiązek alimentacyjny

Nawet jeśli sąd zmieni miejsce pobytu córki zgodnie z wnioskiem pana Marka, to orzeczenie w sprawie alimentów nie traci automatycznie mocy obowiązującej. Jednak na podstawie art. 137 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pan Marek może żądać zmiany orzeczenia w sprawie alimentów w związku ze zmianą miejsca pobytu dziecka (tj. uchylenia jego obowiązku alimentacyjnego i nałożenie tego obowiązku na matkę dziecka). Sądem właściwym do zmiany orzeczenia alimentacyjnego będzie sąd rejonowy wydział rodzinny i spraw nieletnich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w chwili wnoszenia pozwu.

Opłata sądowa w przypadku pozwu o zmianę obowiązku alimentacyjnego wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli sumy alimentów za jeden rok. Pozew o zmianę obowiązku alimentacyjnego należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Decyzja o przeprowadzce

Julia, 16-letnia uczennica liceum, po kilku latach mieszkania z matką po rozwodzie rodziców postanowiła, że chciałaby zamieszkać ze swoim ojcem. Powodem była lepsza atmosfera w domu ojca i możliwość uczęszczania do szkoły o wyższym poziomie. Ojciec Julii, chcąc wesprzeć decyzję córki, złożył wniosek o zmianę miejsca zamieszkania dziecka. Sąd, po wysłuchaniu wszystkich stron i zważeniu dobra Julii, zdecydował o zmianie miejsca jej pobytu. Ta zmiana wpłynęła pozytywnie na jej rozwój edukacyjny i emocjonalny.

 

Wniosek o zmianę miejsca zamieszkania dziecka

Michał, 15 lat, od dawna czuł się lepiej w towarzystwie ojca, z którym dzielił wspólne zainteresowania i pasje. Jego matka jednak nie zgadzała się na zmianę miejsca zamieszkania syna. Ojciec Michała złożył jednak do sądu wniosek o zmianę miejsca pobytu syna mimo sprzeciwu matki. Proces ten wymagał od ojca przedstawienia sądowi argumentów świadczących o tym, że zmiana ta będzie służyła dobru Michała. Sąd, po rozpatrzeniu sprawy i uwzględnieniu opinii syna zdecydował o zmianie jego miejsca zamieszkania.

 

Kwestia alimentów

Po decyzji o przeprowadzce do ojca 16-letnia Anna i jej ojciec stanęli przed koniecznością uregulowania również kwestii alimentacyjnych. Do tej pory ojciec Anny płacił alimenty jej matce. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania córki, ojciec złożył wniosek o zmianę orzeczenia w sprawie alimentów, aby obowiązek alimentacyjny został nałożony na matkę. Sprawa ta wymagała nie tylko zmiany orzeczenia dotyczącego opieki nad córką, ale również uregulowania kwestii finansowych, co było kolejnym krokiem w dostosowaniu się do nowej sytuacji życiowej Anny.

Podsumowanie

Decyzja o zmianie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców jest złożoną kwestią, która wymaga delikatnego podejścia i uwzględnienia najlepszego interesu dziecka. Proces ten może obejmować zmianę orzeczeń sądowych dotyczących opieki i alimentów, co wymaga odpowiedniego przygotowania i argumentacji prawnej. Historie Julii, Michała i Anny pokazują, że przy odpowiednim wsparciu i uwzględnieniu głosu dziecka możliwe jest znalezienie rozwiązania, które służy jego dobru i wspiera jego rozwój.

Oferta porad prawnych

Czy potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie zmiany miejsca zamieszkania Twojego dziecka po rozwodzie? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu wniosków i pism sądowych, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla dobra Twojego dziecka. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu