.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

16-latka, która chce mieszkać z ojcem

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 14.11.2016

Moja córka ma 16 lat i mieszka po rozwodzie z matką (zgodnie z orzeczeniem). Obecnie chciałaby się przenieść do mnie. Czy to możliwe? Czy matka może się temu sprzeciwić? Czy gdy do tego dojdzie, ustanie obowiązek alimentacyjny płacony matce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

16-latka, która chce mieszkać z ojcem

Czy sąd może zmienić postanowienie dotyczące miejsca zamieszkania dziecka przy matce na zamieszkanie dziecka z ojcem?

Rozumiem, że aktualnie wiąże orzeczenie sądu, w którym sąd wskazał, iż miejscem pobytu dziecka jest każdorazowe miejsce pobytu matki.

 

Powyższe orzeczenie sądu może być w każdym czasie przez sąd zmienione, jeśli wymaga tego dobro dziecka. Podstawę prawną zmiany stanowić będzie art. 577 kodeksu postępowania cywilnego, w którego myśl „sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy”.

Wniosek o zmianę miejsca pobytu dziecka

W tym celu powinien Pan złożyć do sądu wniosek o zmianę miejsca pobytu dziecka. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy wydział rodzinny i spraw nieletnich (tzw. sąd opiekuńczy) dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka (art. 568 i 569 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Wniosek należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach. We wniosku jako uczestnika należy wskazać matkę dziecka. Jeśli dziecko ma ukończone 13 lat, to również może zostać uznane za uczestnika postępowania. Nadto w sprawie mogą uczestniczyć także inne osoby bliskie za ich udziałem w sprawie przemawia dobro dziecka oraz postulat jak najbardziej dogłębnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu o zmianę miejsca zamieszkania

Sąd w postępowaniu o zmianę miejsca pobytu dziecka na pewno oprócz Pana wysłucha także matkę dziecka. Dziecko również powinno zostać wysłuchane, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych (np. w gabinecie sędziego), o czym stanowi art. 576 Kodeksu postępowania cywilnego. W celu oceny rozwoju umysłowego dziecka i stopnia jego dojrzałości sąd może przeprowadzić wywiad środowiskowy czy zaczerpnąć opinii w szkole. Warto więc już we wniosku wnieść o wysłuchanie dziecka, opisać jego cechy charakterologiczne oraz stopień jego dojrzałości, a nawet załączyć stosowne dowody, jeśli takowe istnieją, np. opinię szkolną czy powołać na świadków określone osoby. Nadto warto też powołać świadków celem przekonania sądu że za zmianą miejsca pobytu dziecka przemawia jego dobro.

 

Matka może oczywiście sprzeciwić się zmianie miejsca pobytu dziecka, jednakże ostateczna decyzja należy do sądu. Sąd może, ale nie musi uwzględnić sprzeciw matki.

 

Od wniosku o zmianę miejsca pobytu dziecka należy uiścić na konto sądu opłatę sądową w wysokości 40 zł.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka a obowiązek alimentacyjny

Nawet jeśli sąd zmieni miejsca pobytu dziecka zgodnie z Pana wnioskiem, to orzeczenie w sprawie alimentów nie traci automatycznie mocy obowiązującej. Jednak na podstawie art. 137 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może Pan żądać zmiany orzeczenia w sprawie alimentów w związku ze zmianą miejsca pobytu dziecka (tj. uchylenia Pana obowiązku alimentacyjnego i nałożenie tego obowiązku na matkę dziecka). Sądem właściwym do zmiany orzeczenia alimentacyjnego będzie sąd rejonowy wydział rodzinny i spraw nieletnich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w chwili wnoszenia pozwu.

 

Opłata sądowa w przypadku pozwu o zmianę obowiązku alimentacyjnego wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli sumy alimentów za jeden rok.

 

Pozew o zmianę obowiązku alimentacyjnego należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »