.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata środków z konta dziecka

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 15.05.2014

Kilka lat temu rozwiodłam się z mężem bez orzekania o winie. Były mąż zmarł niedawno. Jedynym spadkobiercą będzie nasza 15-letnia córka. Czy po potwierdzeniu praw do spadku u notariusza środki z konta zmarłego mogą zostać przelane na konto córki, czy też muszą być przelane na konto jej opiekuna prawnego (moje)? Czy muszę mieć zgodę sądu, aby móc wypłacać środki z konta dziecka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 788; w skrócie K.r.o.) rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

W myśl art. 101 § 3 K.r.o. rodzice sprawujący zarząd majątkiem dziecka nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Chodzi tu zatem o zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Zezwolenie sądu opiekuńczego jest konieczne dla skuteczności czynności prawnej, a czynność prawna dokonana bez zezwolenia sądu jest nieważna.

Reprezentacja rodzica w sprawach majątkowych dziecka, jeśli obejmuje czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, wymaga umocowania udzielonego przez sąd opiekuńczy (art. 101 § 3 K.r.o.). Miernikiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych. Konsekwencją braku zezwolenia sądu opiekuńczego z art. 101 § 3 K.r.o. jest nieważność dokonanej czynności (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1977 r., III CZP 73/76, OSNCP 1978/2, poz. 19).

Jak wynika z art. 15 Kodeksu cywilnego, osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia, posiadają jedynie ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Powyższe oznacza, iż ważność czynności prawnych, przez które osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, uzależniona jest od zgody jej przedstawiciela ustawowego. Dotyczy to zarówno czynności prawnych jednostronnych, jak i dwustronnych.

Zatem wypłata środków jako czynność przekraczająca zwykły zarząd majątkiem dziecka wymaga zgody sądu opiekuńczego. Trzeba wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Musi Pani też ustalić z bankiem, jakich dokumentów bank wymaga – jak sądzę, bank, aby przelać środki na Pani konto, będzie żądał zgody sądu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast, aby przelać na konto córki, będzie żądał poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli środki zostaną przelane na konto córki, to i tak, aby mogła Pani nimi dysponować, będzie potrzebna zgoda sądu.

We wniosku należy wskazać, na jaki cel chce Pani przeznaczyć wypłacone (czy przelane na Pani konto) środki.

Musi to być zgodne z dobrem dziecka, inaczej sąd nie wyrazi zgody.

Dziecko nie jest uczestnikiem postępowania, ponieważ sprawa dotyczy jego majątku, a nie jego osoby (art. 573 Kodeksu postępowania cywilnego).

Wniosek należy wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu mieszka dziecko, a w braku miejsca zamieszkania – do sądu miejsca jego pobytu (art. 569 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka i stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia.

Od wniosku pobierana jest opłata stała w kwocie 40 zł, którą można uiścić w formie znaczków sądowych, kupując je w kasie sądu i naklejając na wniosek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus sześć =

12.11.2019

Sama wypłata środków nie jest – bez względu na kwotę – czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Tak więc wypłata nie wymaga zgody sądu

Waldemar

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »