.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ominięcie kosztów komorniczych przy spłacie alimentów

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 11.04.2011

Czy jest możliwość ominięcia opłacania komornika w spłacaniu alimentów na rzecz dziecka? Płacę 500 zł miesięcznie, ale przez to, że matka dziecka zgłosiła sprawę do komornika, muszę dodatkowo opłacać koszty komornicze, które chciałbym ominąć.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z pytania wynika, że obecnie toczy się przeciwko Panu postępowanie egzekucyjne odnośnie alimentów. Podaje Pan jednak, że chciałby Pan płacić alimenty z pominięciem komornika.

 

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że w postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada, że to wierzyciel jest jego gospodarzem. Komornik nie ocenia, czy istniały podstawy do jego wszczęcia, jeżeli wierzyciel łącznie z tytułem wykonawczym złożył wniosek uprawniający. Poza tym komornik nie ma prawa badać zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.), komornik nie jest też uprawniony do podjęcia samodzielnej decyzji o umorzeniu (zawieszeniu) postępowania. Natomiast jest on zawsze związany wnioskiem wierzyciela w tym zakresie. W związku z powyższym w zaistniałej sytuacji najprostszym i najszybszym rozwiązaniem byłoby porozumienie z wierzycielem alimentacyjnym i ustalenie, że zawiesi on postępowanie egzekucyjne – o ile zobowiąże się Pan do dokonywania dobrowolnych stałych płatności. Jeśli nie wywiąże się Pan z zobowiązania, egzekucja będzie odwieszona.

 

Jeśli wierzyciel alimentacyjny nie wyrazi zgody na umorzenie postępowania egzekucyjnego, wówczas może Pan spróbować skorzystać z możliwości, którą daje art. 883 § 2 K.p.c.

 

Mianowicie, Panu jako dłużnikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o umorzenie egzekucji co do rat alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości. Uprawnienie to wynika z treści art. 883 § 2 K.p.c., w myśl którego żądanie umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości przez dłużnika jest możliwe, „jeżeli uiści on wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję”.

 

Powyższy przepis zapewnia ochronę interesu wierzyciela, ale daje również możliwość dobrowolnego spełniania świadczenia i uniknięcia ponoszenia kosztów egzekucji uczciwemu dłużnikowi.

 

Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, z dnia 27.02.2008 r. (sygn. akt III CZP 153/07), „do złożenia przez dłużnika w toku egzekucji świadczenia do depozytu sądowego na podstawie art. 883 § 2 K.p.c. nie jest wymagane zezwolenie sądu przewidziane w art. 693(2) § 1 K.p.c.”

 

Reasumując, po spełnieniu następujących warunków:

 

  1. dokonaniu zapłaty wszelkich wymagalnych należności alimentacyjnych,
  2. przelaniu odpowiedniej kwoty (sumy równej świadczeniom za okres 6 miesięcy) na rachunek depozytowy sądu,
  3. umocowaniu komornika (sporządzeniu stosownego pisemne oświadczenia) do podejmowania tej kwoty w razie gdyby popadł Pan w zwłokę w zapłacie egzekwowanych świadczeń –

    może Pan wystąpić do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton