.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak odrzucić spadek w Polsce, przebywając w USA bez aktualnego dowodu osobistego i paszportu?

• Opublikowano: 15-02-2022 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Mój dorosły syn, będący obywatelem polskim zamieszkałym w USA, musi złożyć przed polskim sądem oświadczenie w przedmiocie odrzucenia spadku po zmarłym. Chce złożyć je przed Notary Public w USA i załączyć poświadczenie Apostille, bo nie może przyjechać w najbliższym czasie do Polski. Tak się złożyło, że nie posiada aktualnego polskiego paszportu ani dowodu osobistego. Posiada adres stałego zameldowania w Polsce oraz nr PESEL. Czy oświadczenie będzie skuteczne, gdy wpiszemy w nim tylko nr PESEL, adres zamieszkania w Polsce i USA oraz nr amerykańskiego prawa jazdy jako dowód stwierdzający tożsamość? Jeśli te dane byłyby niewystarczające, to w jaki inny sposób można takie oświadczenie złożyć, dysponując tylko wymienionymi dokumentami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak odrzucić spadek w Polsce, przebywając w USA bez aktualnego dowodu osobistego i paszportu?

Konsularne poświadczenie podpisu na oświadczeniu o odrzuceniu spadku

Zarówno Polska, jak i USA są stronami Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej 5 października 1961 r. To oznacza, że aby móc posłużyć się dokumentem pochodzącym z USA w Polsce (tutaj: akt notarialny) wystarczy Apostille.

 

Warto pamiętać, że jedną z możliwości odrzucenia spadku po osobie bliskiej w Polsce, gdy samemu mieszka się za granicą, jest udanie się do konsula Rzeczypospolitej Polskiej we właściwym terytorialnie urzędzie i złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Sposób ten zakłada samodzielne sporządzenie przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku i udanie się z nim do placówki konsularnej w celu konsularnego poświadczenia podpisu na piśmie odrzucającym spadek. Oświadczenie takie należy złożyć osobiście, przedkładając odpowiednie dokumenty:

 

  • ważny paszport lub dowód osobisty,
  • oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku – odpis należy złożyć w obecności konsula.

 

Następnie konsul na podstawie art. 28 ustawy – Prawo konsularne potwierdzi własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku. Poświadczenie podpisu pod oświadczeniem nie wiążę się z dodatkowym czekaniem, uzyska się je niezwłocznie w trakcie umówionej wizyty z konsulem.

 

Jednakże okoliczność, że Pana syn nie posiada polskiego paszportu, bo dokument utracił ważność, ani dowodu osobistego, jest znacznym utrudnieniem w przypadku chęci sporządzenie aktu notarialnego czy poświadczenia podpisu przez konsula.

 

Dla nas, obywateli polskich, podstawowymi dokumentami stwierdzającymi tożsamość są: dowód osobisty oraz paszport. Według polskiego prawa prawo jazdy nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość. Potwierdza ono jedynie zdolność prawną do prowadzenie samochodu. Zatem z całą pewnością konsul, działając według prawa polskiego, nie przyjmie dokumentu prawa jazdy jako poświadczającego tożsamość Pana syna.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Apostille w amerykańskim notariacie

Z kolei wobec tego, że w USA nie ma odrębnych dowodów tożsamości, rolę tę pełnią najczęściej prawa jazdy oraz inne dokumenty, np. książeczki wojskowe, wydaje się możliwe sporządzenie aktu notarialnego w amerykańskim notariacie. Art. 1138 Kodeksu postępowania cywilnego zrównuje zagraniczne dokumenty urzędowe z polskimi dokumentami urzędowymi pod względem ich mocy dowodowej, co do zasady nie wymagając ich legalizacji. Według doktryny zagranicznym dokumentem urzędowym jest dokument sporządzony przez organ państwa obcego, w ramach powierzonych mu kompetencji, we właściwej formie.

 

Apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w innym kraju, które umożliwia jego skuteczne, legalne użycie w innym kraju będącym stroną konwencji haskiej. W tym przypadku uwierzytelnienie aktu notarialnego polega na dołączeniu do niego Apostille wydanego przez właściwy organ państwa, z którego akt ten pochodzi. Proszę pamiętać, że wszystkie zagraniczne dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez przysięgłego tłumacza języka polskiego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu