.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zgoda na zamieszkiwanie partnera w mieszkaniu komunalnym

Miesiąc temu zmarł mój tata, który był jedynym najemcą mieszkania komunalnego. Mieszkałam razem z nim od samego początku wraz z dwojgiem dzieci. Jestem w trakcie załatwiania przejęcia tytułu prawnego po tacie do lokalu. Po śmierci taty zamieszkał ze mną mój partner, o czym poinformowałam administrację, i jest wliczony do opłat, aczkolwiek dostałam informację, że musi się na to zgodzić wydział lokalowy. Tam pani kazała mi najpierw uregulować tytuł prawny, nie odpowiadając wprost na moje pytanie. Jaka jest szansa, że będzie mógł ze mną mieszkać (nie chodzi o meldowanie, tylko o samą zgodę na zamieszkanie)? Czy jeżeli się nie zgodzą, możemy wspólnie wystąpić o inny lokal?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgoda na zamieszkiwanie partnera w mieszkaniu komunalnym

Wstąpienie w najem lokalu ZGM

Wstąpienie w najem po śmierci głównego najemcy jest obwarowane pewnymi warunkami.

 

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego, § 1 tego przepisu, „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”. Z kolei według przepisu § 2 omawianego artykułu „osoby wymienione w przepisie § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

 

Wstąpienie osób uprawnionych w stosunek najmu następuje z mocy prawa, bez konieczności zawierania nowej umowy najmu między sukcesorem a wynajmującym i niezależnie od tego, czy źródłem najmu była umowa najmu czy decyzja administracyjna o przydziale (patrz: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1978 roku, sygn. akt III CZP 52/78). Oznacza to, że w związku z wstąpieniem osób wymienionych w art. 691 § 1 stosunek prawny najmu nie wygasa ( argumentum a contrario z art. 691 § 3), ale „przekształca się” podmiotowo po stronie najemcy. Między osobą (osobami), która (które) wstąpiła (wstąpiły) w stosunek najmu, a wynajmującym z mocy prawa istnieje stosunek prawny o takiej samej treści jak stosunek, który łączył wynajmującego z dotychczasowym najemcą (zob. też M. Nazar, Nabycie prawa najmu lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy (w:) Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, pod red. M. Bączyka, J.A. Piszczka, E. Radomskiej, M. Wilke, Toruń 1997, s. 161–180).

 

Wskazane przepisy warunkują więc wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy od tego, aby osoba, która ma wstąpić w stosunek najmu:

 

  • należała do kręgu osób szczegółowo wymienionych w przepisie art. 691 § 1 k.c.,
  • stale zamieszkiwały z najemcą w wynajmowanym lokalu do chwili jego śmierci.

 

Do skutecznego wejścia w stosunek najmu po zmarłym najemcy konieczne jest, zatem kumulatywne spełnienie przesłanek z § 1 i § 2 art. 691 Kodeksu cywilnego. Żadnych innych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zamieszkanie partnera

Fakt udostępnienia mieszkania osobie trzeciej – zamieszkanie tam Pani z partnera – jak wynika z pytania, za zgodą administracji, skoro doliczono go do czynszu i opłat – jedynie gdyby odbywał się bez wiedzy o zgody administracji, mogłoby dojść do wypowiedzenia najmu. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela”.

 

Możecie występować razem o inny lokal, ale skoro posiada Pani tytuł do jednego lokalu, gmina raczej nie przyzna Pani kolejnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu