.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak odejść ze spółki i pozbyć się udziałów?

Mam 50% udziałów w spółce z o.o. Zarząd spółki jest jednoosobowy i prezes (nie ja) ma decydujący głos we wszystkim. Według mnie prezes doprowadzi spółkę do bankructwa. Chciałbym odciąć się jak najbardziej od tej spółki. Jak mógłbym się pozbyć udziałów i ewentualnie odpowiedzialności za działania prezesa? W trakcie działalności spółki podpisałem kilka weksli jako poręczycieli. Czy jest jakaś szansa, żebym nie musiał spłacać tych długów w razie bankructwa spółki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak odejść ze spółki i pozbyć się udziałów?

Czy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania spółki?

W pierwszej kolejności chciałabym Pana uspokoić, gdyż zgodnie z wolą ustawodawcy spółka z o.o. jako osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania. Zgodnie bowiem z art. 151 § Kodeksu spółek handlowych wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

 

W obowiązującym systemie prawnym nie ma więc podstawy prawnej do przenoszenia na wspólników odpowiedzialności za działania spółki. Wspólnicy są więc obciążeni właściwie jedynie ryzykiem gospodarczym, związanym z wniesieniem do spółki wkładów oraz ewentualnie dodatkowych świadczeń. Oczywiście istnieje katalog odpowiedzialności wspólnika, jednak nie dotyczy on praktycznie zobowiązań spółki.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2015 r. ?spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dzięki atrybutowi osobowości prawnej wyposażona jest w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych i może uczestniczyć w obrocie cywilnoprawnym. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania spółki (art. 151 § 4 KSH); członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki dopiero wówczas, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (art. 299 § 1 KSH)? (sygn. akt II SA/Bk 377/15).

Niewypłacalność półki z o.o.

Jednak nie może być także tak, iż w przypadku niewypłacalności spółki, wierzyciel nie zostanie zaspokojony. Co do zasady bowiem spółka z o.o. posiada swój majątek i w przypadku niewypłacalności, wierzyciel w pierwszej kolejności szuka zaspokojenia w majątku spółki. Dopiero w przypadku niemożności zaspokojenia, w myśl art. 299 § 1 ?jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania?.

 

Jeżeli nie jest pan członkiem zarządu, to powyższa dyspozycja również Pana nie dotyczy. Marginalnie tylko podkreślam, iż ?członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody?.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wystąpienie wspólnika ze spółki z o.o.

Jeżeli natomiast nie chce Pan dłużej był udziałowcem w przedmiotowej spółce, to w każdej chwili może Pan z tej spółki wystąpić. Należy jednak wskazać, iż powinien Pan w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią umowy spółki, albowiem może ona w pewien sposób ograniczać rozporządzenia udziałami. Zgodnie bowiem z art. 182 § 1 ?zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć?. Oprócz takich ograniczeń umownych występuje także szereg ograniczeń ustawowych, dlatego w pierwszej kolejności odsyłam Pana do postanowień umowy i poszukiwania ewentualnych postanowień dotyczących zbycia udziałów.

 

Kodeks spółek handlowych przewiduje także solidarną odpowiedzialność zbywcy i nabywcy udziału za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału lub zbytej części udziału (art. 186 § 1) oraz współuprawnionych z udziału lub udziałów (art. 184 § 1).

 

Ważne jest także, iż niniejsza umowa zbycia udziałów musi zostać zawarta w przepisanej formie ? zgodnie bowiem z art. 180 § 1 ?zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi?.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu