Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność artystyczna a koszty uzyskania przychodu

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 22.03.2018

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – teatr objazdowy. Jeśli podpiszę umowę o dzieło z artystą malarzem na stworzenie kilku obrazów, czy mogę zastosować 50-procentowe koszt uzyskania przychodu? Podobnie z muzykiem, który stworzy piosenki – również mogę zastosować podwyższone koszty uzyskania? Czy do aktorów, których chcę zatrudnić do gry w spektaklu, także mogę zastosować 50% koszty? Księgowa twierdzi, że jest to sprawa wątpliwa, że aktor odgrywa rolę, więc jest bardziej odtwórcą. Ja zaś uważam, że aktor jest twórcą, bo kreuje postać, tworzy ją śpiewem, tańcem, improwizacją. Czy w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych jest jakiś przepis, który jasno o tym mówi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia działalności artystycznej. Przyjmuje się zatem, że twórcami są osoby prowadzące działalność o indywidualnym charakterze, której efekt ustalony zostaje w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Praca twórcza, jako działalność zarobkowa, w efekcie prowadzi zatem do osiągania przychodów z tytułu praw autorskich, praw własności przemysłowej i pokrewnych oraz rozporządzania tymi prawami.

 

Efektem pracy twórczej będą utwory w rozumieniu prawa autorskiego (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):

 

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe),
  oraz prawa do nich, którymi twórca może rozporządzać.

 

Działalność twórcza może być prowadzona w ramach działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, z umowy o pracę i pokrewnych albo z praw majątkowych.

 

Przychodami z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy PIT są m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej.

 

Wymienione rodzaje działalności stanowią źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o ile wykonywane czynności nie wchodzą w zakres obowiązków pracowniczych (wówczas są bowiem przychodami z pracy) ani nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

 

W przypadku gdy mamy do czynienia z wykonaniem utworu i związane z tym przeniesienie praw autorskich do utworu lub udzielenie licencji na korzystanie z niego przychody stanowią działalność wykonywaną osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy.

 

Koszty uzyskania przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej wynoszą 50% uzyskanego przychodu, jeżeli uzyskiwanie przychodów wiąże się z przeniesieniem praw majątkowych do utworów lub udzieleniem licencji na korzystanie z tych utworów i dotyczy to w szczególności przychodów z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 lutego 2008 r., ILPB2/415-315/07-2/AJ). W roku podatkowym koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42 764 zł*.

 

Jak stwierdził Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 07.07.2006 roku, sygn. PD-2-415/162/06: „warunkiem stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów jest ustalenie zatem, czy przychód uzyskany został z tytułu korzystania z praw autorskich lub pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach”.

 

Podsumowując, stwierdzić należy, że w świetle obowiązujących przepisów prawa działalność artystyczna, polegająca na odgrywaniu ról, upoważnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Zatem niezależnie czy to będzie umowa o dzieło, czy umowa o pracę do działalności aktora można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu.

 

 

 

 

* Opis sprawy z lipca 2017 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero plus dziesięć =

»Podobne materiały

Podatek od stypendium naukowego

Czy będę musiał zapłacić w Polsce podatek od stypendium naukowego odbytego w Stanach Zjednoczonych przyznanego przez uczelnię amerykańską?

 

Rezydentura za granicą a zobowiązania podatkowe w Polsce

Mieszkam na stałe w Wielkiej Brytanii (wymeldowałem się z polskiego mieszkania), gdzie jestem traktowany jako rezydent podatkowy. Jestem dyrektorem i właścicielem 100% akcji firmy. W Wielkiej Brytanii płacę podatki; wypłatę i dywidendy otrzymuję na angielskie konto. Czy muszę dodatkowo składać

 

Wynajem nieruchomości mieszkalnej na biuro

Półtora roku temu wraz z żoną zakupiliśmy dom mieszkalny z lokalem handlowym. Chcieliśmy założyć w nim działalność gospodarczą, ale okazało się, że warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej nieruchomości wygasły kilka lat wcześniej i muszę starać się o wydanie nowych. W kwietniu 2009 r

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »