.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Środki trwałe – jak amortyzować regały magazynowe?

• Autor: Aleksander Słysz

Jakiś czas temu do pomieszczeń magazynowych zostały zakupione regały, które złożono z pewnej ilości elementów. Regały stały się konstrukcją, którą połączono i przytwierdzono do podłoża. Wydatki na zakup elementów zakwalifikowałem w koszty jednorazowo, a ich łączną wartość (15 000 zł) zapisałem w ewidencji wyposażenia. Czy wykonane w ten sposób regały są środkami trwałymi? W każdej chwili elementy można rozłączyć i utworzyć osobne, niewielkie regały. Kontrola z urzędu skarbowego zarzuca nam, że stworzono środek trwały.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Środki trwałe – jak amortyzować regały magazynowe?

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacji co do zasady podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

    – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, zwane również przez ustawodawcę środkami trwałymi.

 

Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, spełniających definicję środka trwałego, jeżeli wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przekracza 3500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Wytworzenie środka trwałego

Moim zdaniem nie nabył Pan środka trwałego, lecz go Pan wytworzył.

 

Koszt wytworzenia, który stanowi tu wartość początkową środka trwałego, to wartość zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i innych kosztów, które można zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

 

Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować regały

W doktrynie wskazuje się, iż „regały należy zakwalifikować jako odrębne środki trwałe z rodzaju 669 KŚT (Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe), dla których podstawowa stawka amortyzacji wynosi 10%” (Kamila Niziołek-Duda, Vademecum Doradcy Podatkowego 39/2009, „Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować regały wstawione w wynajmowanym magazynie?”).

 

Za przedstawioną powyżej klasyfikacją przemawia m.in. fakt, że poszczególne pozycje z przedmiotowej faktury nie są zdatne do użytku, dopiero razem, po montażu, tworzą „urządzenie” zdatne do użytku, które spełnia definicję środka trwałego.

 

Argumentuje Pan, iż regały te dają się łatwo inaczej konfigurować, moim zdaniem pozostaje to bez wpływu na powyższe. Podobnego zdania od dawna są organy i sądy administracyjne. Między innymi w wyroku z dnia 29 września 1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny (do 2003.12.31) w Szczecinie (sygn. akt SA/Sz 1560/98) wskazuje, że „zakupione meble apteczne, stanowiące całość, komplet na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zdatne do użycia w dniu ich przyjęcia do używania, o przewidywanym czasie używania ponad rok, spełniają cechy środka trwałego (…) stąd też wydatków na nabycie takiego środka trwałego nie uważa się za koszty uzyskania przychodu”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu