.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak potwierdzenia uprawomocnienia pozwolenia na budowę a rozpoczęcie prac budowlanych

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.11.2020

10 lutego 2020 dostałem pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Przylega on do granicy sąsiada, który złożył protest. Urząd wojewódzki utrzymał w mocy decyzję 30 kwietnia. 3 tygodnie temu złożyłem wniosek o wydanie książki budowy i potwierdzenie uprawomocnienia pozwolenia. Do tej pory ich nie otrzymałem. Czy mogę zatem rozpocząć prace budowlane i zacząć zalewać fundamenty bez groźby rozbiórki. Rozumiem, że pozwolenie jest prawomocne z mocy prawa, a urząd dzielnicy tylko to potwierdza.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak potwierdzenia uprawomocnienia pozwolenia na budowę a rozpoczęcie prac budowlanych

Decyzja prawomocna o pozwoleniu na budowę

Z opisu wynika, iż decyzja jest prawomocna. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego rozpoczęcie robót budowlanych, poza wyraźnie określonymi wyjątkami, jest możliwe jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wedle tej regulacji decyzja ostateczna to decyzja, której nie można zaskarżyć w ramach postępowania administracyjnego (nie sądowego). Zgodnie z art. 16 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna to decyzja, której nie można zaskarżyć w ramach postępowania administracyjnego. Skarga do sądu administracyjnego nie jest istotna w sprawie. Decyzja ostateczna, prawomocna to taka, od której nie można już wnieść odwołania

 

Jest to możliwe w dwóch sytuacjach. W przypadku upływu terminu do wniesienia odwołania przez wszystkie strony bądź też w przypadku, gdy decyzja zostanie wydana przez organ II instancji – tak jak w Pana przypadku.

Ostateczna decyzja, potwierdzenie uprawomocnienia

Przybicie przez urzędników na pozwoleniu na budowę tzw. klauzuli ostateczności ma charakter wyłącznie informacyjny. Jednak dopiero z momentem uzyskania postanowienia/pieczątki o ostateczności decyzji można oficjalnie rozpocząć budowę. Ponieważ podstawą do rozpoczęcia robót jest ostateczna decyzja.

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzja ostateczna to taka, od której nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji, czyli gdy:

 

  • po wydaniu decyzji przez organ pierwszej instancji [Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta] żadna ze stron nie złoży odwołania i upłynie termin jego wniesienia;
  • po wydaniu decyzji o odrzuceniu odwołania przez organ drugiej instancji [wojewoda za pośrednictwem pierwszej instancji].

Moment rozpoczęcia budowy

Co do zasady tylko z momentem uzyskania postanowienia/pieczątki o ostateczności decyzji można oficjalnie zacząć się budować!

 

Reguluje to dokładnie artykuł 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31”. Literalne brzmienie tego przepisu wskazuje na to, że decyzją, o której mowa w powyższym przepisie, jest decyzja ostateczna (bowiem tylko taka podlega wykonaniu), oraz że osnową tej decyzji jest przyznanie uprawnienia ubiegającemu się o jej wydanie podmiotowi (inwestorowi), do wykonywania określonych we wniosku robót budowlanych. Wynika stąd, że decyzja ta przyznaje dopiero pewne uprawnienie, dotyczy ona zamierzenia przyszłego. Jak się wskazuje w orzecznictwie sądowym, „decyzja o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych może dotyczyć wyłącznie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych i realizacja tych robót budowlanych przez inwestora przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, nawet jeśli nie została wykonana całość tych robót, powoduje bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o pozwolenie na budowę” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2000 r., sygn. akt IV SA 1164/98).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »