Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak potwierdzenia uprawomocnienia pozwolenia na budowę a rozpoczęcie prac budowlanych

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.11.2020

10 lutego 2020 dostałem pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Przylega on do granicy sąsiada, który złożył protest. Urząd wojewódzki utrzymał w mocy decyzję 30 kwietnia. 3 tygodnie temu złożyłem wniosek o wydanie książki budowy i potwierdzenie uprawomocnienia pozwolenia. Do tej pory ich nie otrzymałem. Czy mogę zatem rozpocząć prace budowlane i zacząć zalewać fundamenty bez groźby rozbiórki. Rozumiem, że pozwolenie jest prawomocne z mocy prawa, a urząd dzielnicy tylko to potwierdza.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak potwierdzenia uprawomocnienia pozwolenia na budowę a rozpoczęcie prac budowlanych

Decyzja prawomocna o pozwoleniu na budowę

Z opisu wynika, iż decyzja jest prawomocna. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego rozpoczęcie robót budowlanych, poza wyraźnie określonymi wyjątkami, jest możliwe jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wedle tej regulacji decyzja ostateczna to decyzja, której nie można zaskarżyć w ramach postępowania administracyjnego (nie sądowego). Zgodnie z art. 16 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna to decyzja, której nie można zaskarżyć w ramach postępowania administracyjnego. Skarga do sądu administracyjnego nie jest istotna w sprawie. Decyzja ostateczna, prawomocna to taka, od której nie można już wnieść odwołania

 

Jest to możliwe w dwóch sytuacjach. W przypadku upływu terminu do wniesienia odwołania przez wszystkie strony bądź też w przypadku, gdy decyzja zostanie wydana przez organ II instancji – tak jak w Pana przypadku.

Ostateczna decyzja, potwierdzenie uprawomocnienia

Przybicie przez urzędników na pozwoleniu na budowę tzw. klauzuli ostateczności ma charakter wyłącznie informacyjny. Jednak dopiero z momentem uzyskania postanowienia/pieczątki o ostateczności decyzji można oficjalnie rozpocząć budowę. Ponieważ podstawą do rozpoczęcia robót jest ostateczna decyzja.

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzja ostateczna to taka, od której nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji, czyli gdy:

 

  • po wydaniu decyzji przez organ pierwszej instancji [Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta] żadna ze stron nie złoży odwołania i upłynie termin jego wniesienia;
  • po wydaniu decyzji o odrzuceniu odwołania przez organ drugiej instancji [wojewoda za pośrednictwem pierwszej instancji].

Moment rozpoczęcia budowy

Co do zasady tylko z momentem uzyskania postanowienia/pieczątki o ostateczności decyzji można oficjalnie zacząć się budować!

 

Reguluje to dokładnie artykuł 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31”. Literalne brzmienie tego przepisu wskazuje na to, że decyzją, o której mowa w powyższym przepisie, jest decyzja ostateczna (bowiem tylko taka podlega wykonaniu), oraz że osnową tej decyzji jest przyznanie uprawnienia ubiegającemu się o jej wydanie podmiotowi (inwestorowi), do wykonywania określonych we wniosku robót budowlanych. Wynika stąd, że decyzja ta przyznaje dopiero pewne uprawnienie, dotyczy ona zamierzenia przyszłego. Jak się wskazuje w orzecznictwie sądowym, „decyzja o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych może dotyczyć wyłącznie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych i realizacja tych robót budowlanych przez inwestora przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, nawet jeśli nie została wykonana całość tych robót, powoduje bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o pozwolenie na budowę” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2000 r., sygn. akt IV SA 1164/98).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + dziewięć =

»Podobne materiały

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Bardzo stresujące warunki pracy wywierają negatywny wpływ na moje zdrowie (bezsenność, nerwica, strach przed pójściem do pracy), dlatego chciałbym zrezygnować, unikając jednocześnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jak rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

 

Koszty utrzymania wspólnego domu i spłata wspólnie zaciągniętego kredytu po rozwodzie

Rozwiodłam się mężem (z jego wyłącznej winy). Jestem współwłaścicielką domu jednorodzinnego, wybudowanego w czasie małżeństwa i podczas trwania wspólnoty majątkowej. W wyroku rozwodowym określono, że ja z córką otrzymuję trzy pokoje w naszym domu, mąż – jeden. Były mąż nie płaci jednak żadnych

 

Wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców

Niedawno rozstałam się z ojcem naszej 2-letniej córki (nie mamy ślubu). Początkowo partner nie interesował się dzieckiem, ale ostatnio bierze córkę do siebie, kupuje jej zabawki. Nie pomaga mi jednak w utrzymaniu, mimo że zarabiam tylko 1500 zł, z czego 900 zł płacę za mieszkanie. Chcę wyjechać z dz

 

Wyłączenie rękojmi i gwarancji za zgodą stron przy zakupie nieruchomości

W 2014 r. kupiłem od syndyka budynek apartamentowy w stanie deweloperskim w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nieruchomość była oddany do użytkowania w 2012 r., ale od tamtej pory nie był użytkowany. Aktualnie nieruchomość chcą nabyć 3 osoby fizyczne (wspólnie)

 

Podziemna strzelnica – czy mogę ją wybudować na mojej działce?

Chcę wybudować podziemną strzelnicę pod skarpą na mojej działce. Na części przeznaczonej na budownictwo mieszkalno-usługowe znajdować się będzie tylko jedna ściana strzelnicy, która kończyć ma się pod ziemią, częściowo na terenie rolnym. Po zakończeniu robót teren wróci do pierwotnego kształtu i fun

 

Budowa garażu mimo braku zgody sąsiada na budowę w granicy działki

Jestem rolnikiem i toczę spór z sąsiadem. Spór dotyczy garażu w granicy działki wybudowanego przez mojego sąsiada mimo braku mojej zgody. Wielkość działki pozwala na usytuowanie budowy w innym miejscu! Co na ten temat mówi Prawo budowlane? Czy sąsiad mógł budować się w granicy działki mimo brak

 

Montaż kominka w kamienicy

Mieszkam w starej kamienicy. Chciałam wybudować kominek w mieszkaniu, wskazany kominiarz wydał opinię zezwalającą, wyznaczył przewód, nawiew itp. Kominek wykonano, został odebrany. Zarządca kwestionuje opinię kominiarza. Czy istnieje szansa, że kominiarz podtrzyma swoją opinię? To budynek 5-kondygna

 

Wezwanie w charakterze świadka w sprawie o nielegalne rozpowszechnianie filmów

Drogą telefoniczną zostałem wezwany na komisariat policji w charakterze świadka, by zeznawać w sprawie o wykroczenie najpewniej z art. 116 prawa autorskiego. Ktoś się zgłosił z zażaleniem, że udostępniałem na swojej stronie jego filmy. Rzeczywiście prowadziłem taką stronę, na której były linki do ty

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »