.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opłata za wywóz śmieci zgodnie z liczbą zameldowanych osób

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 15.07.2011

Spółdzielnia obciąża mnie opłatami za wywóz śmieci zgodnie z ilością osób zameldowanych w moim mieszkaniu. Od trzech lat jednak syn mieszka w innym mieście, nie przebywa w domu rodzinnym. Czy mogę domagać się obniżenia kosztów wywozu śmieci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłata za wywóz śmieci zgodnie z liczbą zameldowanych osób

Obowiązek mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej do pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

 

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) „członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”.

 

W myśl art. 4 ust. 11 „osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5”.

 

„Członkowie spółdzielni, będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie spółdzielni, przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu” (art. 4 ust. 2).

 

„Właściciele lokali, nie będący członkami spółdzielni, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5” (art. 4 ust. 4).

 

Zgodnie z ust. 5 art. 4 tylko „członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali nie będący członkami spółdzielni, oraz osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności, na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią”.

 

„Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4 odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali nie będącymi członkami spółdzielni, lub osobami nie będącymi członkami spółdzielni którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych [dzieci, wnuków], pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu” (art. 4 ust. 6 ustawy).

 

„Spółdzielnia jest obowiązania, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu nie będącego członkiem spółdzielni, albo osoby nie będącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację opłat” (art. 4 ust. 64).

Czy spółdzielnia może naliczać opłaty eksploatacyjne za osoby zameldowane nie zamieszkujące w danym lokalu?

Zameldowanie w lokalu nie ma żadnego związku z faktycznym zamieszkiwaniem w nim, jest to tylko administracyjna czynność techniczna, której wobec wieloletniej „tradycji” ciągle przypisuje się zbyt duże i wiążące znaczenie.

 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w żadnym razie nie uzależnia wnoszenia opłat od statusu osoby zameldowanej w lokalu. Wręcz przeciwnie, jak wynika z cytowanych wyżej przepisów, posługuje się pojęciem „osób zamieszkujących”.

„Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu” (art. 25 Kodeksu cywilnego). Adres jest uszczegółowieniem miejsca zamieszkania. „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania” (art. 28 Kodeksu cywilnego).

Pański syn nie może mieszkać w dwóch miejscach jednocześnie, a skoro zamieszkuje w innym mieście, proszę złożyć w spółdzielni jego oświadczenie wyjaśniające te okoliczności.

 

Spółdzielnia musi uwzględnić Pańską informację o zmianie liczby osób zamieszkujących w mieszkaniu, wspartą własnoręcznym oświadczeniem syna, i ponownie skalkulować wysokość miesięcznych opłat eksploatacyjnych. Nie ma żadnych podstaw, aby pobierać od Pana opłaty za wywóz śmieci za osobę, która nie zamieszkuje w lokalu. Takie opłaty przez ostatnie trzy lata zostały pobrane nienależnie.

 

Wywóz śmieci jest jednym z tych kosztów, ponoszonych przez osoby uprawnione do lokali, które wpływają bezpośrednio do dostawców usług (np. miejskich przedsiębiorstw oczyszczania). Spółdzielnia tylko przekazuje wpływy z tego tytułu. Ewentualnie można by zatem domagać się zwrotu pobranych opłat wyłącznie od tego przedsiębiorstwa. Wymagałoby to udowodnienia, że przez czas objęty żądaniem zwrotu syn nie mieszkał w Pańskim mieszkaniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl