Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Adaptacja strychu i przepisanie udziałów z niepełnym poparciem lokatorów

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 16.10.2019

Dokonałem adaptacji strychu, posiadam wszelkie odbiory i uchwały. Mam też uchwałę zobowiązującą zarządcę do dokonania przepisania udziałów z niepełnym poparciem 83%. Niestety jest jeden lokator, który wprawdzie podpisał wcześniejsze uchwały, ale nie ma zamiaru przyjść na zebranie z udziałem notariusza. Posiadam jednak uchwałę, która upoważnia zarząd do przeprowadzenia tej czynności z poparciem 83%. Czy można przeprowadzić przepis bez tych 17%?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Adaptacja strychu i przepisanie udziałów z niepełnym poparciem lokatorów

Fot. Fotolia

Czynności przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną – obejmujące m.in. rozporządzanie, obciążanie nieruchomości wspólnej, modernizację i większy remont, nadbudowę i przebudowę, podział nieruchomości i łączenie lokali, zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej albo ustanowienie lub zmianę sposobu zarządu nieruchomością wspólną – wymagają, zasadniczo, zgody większości właścicieli lokali, rozumianej zgodnie z art. 23 ustawy o własności lokali (u.w.l.) lub zgody wszystkich właścicieli, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, a w stosunkach zewnętrznych – ponadto pełnomocnictwa do zawarcia umowy danego rodzaju, sporządzonego w formie prawem przewidzianej. Przykładowe wyliczenie tych czynności zawiera ust. 3 art. 22 u.w.l. Z kolei art. 3 ust. 6 i 7 oraz art. 18 ust. 1 u.w.l. wskazują czynności, których podjęcie wymaga zgody i współdziałania wszystkich właścicieli.

 

Granice władztwa wspólnoty mieszkaniowej zakreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2009 r. (II CSK 600/08 LEX nr 500188), wypowiadając się następująco:

 

„Właściciele lokali nie mogą podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali. Taki zaś charakter mają bez wątpienia postanowienia uchwalonego przez właścicieli regulaminu porządku domowego dotyczące odpowiedzialności właściciela lokalu za zachowanie osób korzystających z lokalu za jego wiedzą, odpowiedzialności właściciela lokalu za przestrzeganie przez takie osoby regulaminu i jego obowiązku zapoznania tych osób z regulaminem, obowiązku zawiadomienia zarządu wspólnoty o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu, obowiązek zawiadomienia zarządu wspólnoty o wszystkich istotnych zmianach dotyczących lokalu, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych bez zgody wspólnoty mieszkaniowej oraz zakazu zakładania gniazd poboru prądu elektrycznego na własny użytek w piwnicach oraz prowadzenie w nich działalności usługowej lub produkcyjnej bez uzgodnienia z zarządem wspólnoty”.

 

Z treści art. 22 ust. 3 pkt 5 u.w.l. wynika expressis verbis prawo do udzielenia w drodze uchwały zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego. Brzmienie tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że uchwałą większości – w trybie art. 23 ust. 2 bądź ust. 2a u.w.l. – może zostać podjęta zarówno decyzja o zgodzie na przebudowę nieruchomości wspólnej, jak i następnie ustanowienie odrębnej własności lokalu i nią rozporządzenie, a w konsekwencji także zgoda na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. Możliwe jest zatem, że objęta przebudową powierzchnia nieruchomości wspólnej może posłużyć właścicielowi wyodrębnionego już lokalu w ten sposób, że jeżeli uzyska do niej właściwy tytuł, to powierzchnia ta stanie się częścią jego nieruchomości lokalowej. Wprawdzie do wniosku o wymaganej na zmianę wysokości udziałów prima facie może skłaniać teza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2010 r., II CSK 267/10, LEX nr 73809), jednak analiza uzasadniania tego orzeczenia wskazuje, że zapadło ono w innym stanie faktycznym niż w niniejszej sprawie i nie dotyczyło uchwały wspólnoty podjętej na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 5 u.w.l.

 

Ustawa o własności lokali nie przewiduje wyjątków od zasady, że za uchwałą powinna się opowiedzieć większość właścicieli liczona albo według wielkości udziałów albo według liczby właścicieli. Uczestniczenie we wspólnocie mieszkaniowej tworzonej przez wszystkich właścicieli lokali związanych stosunkiem współwłasności o szczególnym reżimie prawnym, musi się z konieczności wiązać z ograniczeniem praw każdego z właścicieli lokali na rzecz interesu wspólnego. Inaczej sprzeciw jednego z właścicieli lokali mógłby prowadzić do dezorganizacji wspólnoty.

 

Korekta wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali jest oczywistym następstwem ustanowienia odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy części wspólnej, a przy tym u.w.l. wprost zezwala na dokonanie w takim przypadku zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej w drodze głosowania większością głosów uprawnionych właścicieli. Dopuszczalność takiej zmiany na podstawie uchwały podjętej większością głosów nie pozostaje w sprzeczności z art. 3 u.w.l., a zwłaszcza z jego ust. 6 i 7. Konsekwencją ustalonego w art. 3 ust. 3 i 5 u.w.l. sposobu liczenia wielkości udziałów przez określenie stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej wszystkich lokali jest konieczność zmiany wielkości udziałów w razie każdej zmiany łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali (co może być spowodowane powstaniem nowego samodzielnego lokalu w wyniku nadbudowy lub przebudowy). Zmiana liczby znajdującej się w liczniku ułamka na większą lub mniejszą, musi prowadzić do zmniejszenia lub zwiększenia wysokości istniejących udziałów.

 

Zgodnie z powyższym w mojej ocenie uchwały mogą zapaść większością głosów 83%.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - dziewięć =

27.09.2020

"Zmiana liczby znajdującej się w liczniku ułamka na większą lub mniejszą, musi prowadzić do zmniejszenia lub zwiększenia wysokości istniejących udziałów" Zdanie niby prawdziwe, ale to zwykle mianownik udziału ulega zmianie u wszystkich właścicieli po wyodrębnieniu "nowej" powierzchni

zygi

»Podobne materiały

Prawo do przebywania w mieszkaniu męża, który jest jego współwłaścicielem

Mój mąż wraz z pierwszą żoną są współwłaścicielami mieszkania, ponoszą po połowie koszty utrzymania. W tym mieszkaniu przebywa była żona, a ja czasami chciałabym tam przenocować. Czy mąż może mnie do tego upoważnić? Czy jego była żona może mnie wyrzucić?

 

Ślub za granicą i formalności w Polsce

Od wielu lat mieszkam za granicą, niedawno wziąłem ślub z kobietą, która mieszka w Polsce. Czy żona według prawa polskiego musi zarejestrować nasze małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego? Czy po rejestracji i przyjęciu mojego nazwiska oraz pozostawieniu obecnego żona będzie potrzebowała mojej zgody i

 

Co zrobić z alkoholikiem - współwłaścicielem domu?

Mam problem z ojcem pijakiem, z którym jestem współwłaścicielem domu. Jestem już tym bardzo znerwicowany, to trwa już wiele lat. Kiedyś już nawet była policja, ale spokój trwał krótko. Podział działki raczej nie wchodzi w grę , jest mała i wąska, poza tym w domu dźwięk tak się niesie, że nawet przy

 

Odzyskanie działki utraconej w wyniku zasiedzenia

Nieżyjący już ojciec przekazał mi w drodze darowizny działkę około 800 m2 wraz z budynkiem, ojciec otrzymał tę nieruchomość w drodze spadku po swoich rodzicach. W roku 1964 dobudowano do tego budynku malutki budynek, w którym zamieszkali pewni ludzie. Około roku 1995 zostało wydzielone z całośc

 

Zakup mieszkania nielegalnie przerobionego

Miesiąc temu zakupiłem mieszkanie. Sprzedający ogłaszał, że sprzedaje mieszkanie dwupokojowe. Rzeczywiście było to mieszkanie dwupokojowe z wydzielonym małym pomieszczeniem w dużym pokoju na kuchnię. Mieszkanie to powstało z podziału dużego mieszkania na dwa mniejsze. W wyniku tego podziału wyodrębn

 

Niewywiązanie się z umowy o dzieło

Mam problem z architektem, który do dnia dzisiejszego nie wywiązał się z umowy o dzieło i dostarczył mi projektu remontu i modernizacji domu, mimo że dawno już wziął za niego zapłatę. Umowę podpisaliśmy pod koniec 2011 r. Architekt najpierw przesuwał termin oddania projektu, a gdy go w końcu otrzyma

 

Likwidacja rowu przez sąsiada i problem zalewania drogi

Sąsiad zlikwidował rów, a wodę skierował do drogi gminnej. Wójt wydał decyzję o przywróceniu stanu pierwotnego. W efekcie dość długiego postępowania starosta założył księgę wieczystą na problematyczną działkę. Na moją prośbę wszczęcia postępowania przez starostę otrzymałem decyzję odmowną z powodu b

 

Prowadzenie działalności gospodarczej przy pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego

Jednocześnie pracuję i prowadzę działalność gospodarczą. Od pewnego czasu korzystam z zasiłku chorobowego (z tytułu stosunku pracy), teraz przyznano mi świadczenie rehabilitacyjne. Co powinnam zrobić? Czy muszę zawiesić działalność, którą tak naprawdę prowadzi zaufany pracownik? Czy należy mi s

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »