.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dyżury nocne nauczycieli na wycieczce szkolnej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 15.07.2017

Mam pytanie dotyczące dyżurów nocnych nauczycieli na wycieczce szkolnej. Jestem nauczycielem szkoły podstawowej. Wyjeżdżając z uczniami na wycieczkę muszę stworzyć osobny dokument z harmonogramem dyżurów nocnych pełnionych przeze mnie i drugiego opiekuna. Nadmienię, iż praca ta nie jest osobno płatna, a w ciągu dnia pełnimy opiekę nad uczniami. Czy taki dyżur nocny jest zgodny z prawem? Jeśli tak, czy nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie za pracę w nocy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że przepisy prawa oświatowego nie nakładają na nauczycieli obowiązku pełnienia nocnych dyżurów, kiedy sprawują opiekę nad uczniami na wycieczce. Jeśli jednak zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki wymagać będzie sprawowania ciągłego nadzoru nad uczniami i zaplanowania także dyżurów w nocy, to wyznaczony przez dyrektora szkoły kierownik wycieczki, w porozumieniu z nim, może na podstawie § 12 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.) wpisać dyżury do zadań opiekunów.

 

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) nauczyciela obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy rozłożony na 5 dni roboczych. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować m.in. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Do takich zadań należy organizowanie dla uczniów różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki.

 

Wyznaczony przez dyrektora szkoły kierownik wycieczki powinien wspólnie z nim ustalić liczbę opiekunów i określić ich zadania w zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

 

Nauczyciel nie ma obowiązku pracy ponad 40 godzin tygodniowo, w tym zapewniania opieki uczniom w porze nocnej, a zazwyczaj w trakcie wycieczek najczęściej przekraczane są normy czasu pracy nauczycieli. W czasie wycieczki z noclegami należy wyznaczyć i zatwierdzić w karcie wycieczki taką liczbę opiekunów, aby w nocy jedni opiekunowie mogli spać, a inni pełnić swoje obowiązki.

 

Słowem – praca ponad normy czasu pracy dodatkowo bez wynagrodzenia jest niezgodna z przepisami. Skoro istnieje konieczność pełnienia dyżurów nocnych w czasie wycieczki należy tak wyznaczyć liczbę opiekunów, aby jedni nauczyciele zajmowali się uczniami w dzień, inni w nocy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl