Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dogadanie się z bankiem w sprawie długu

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 03.05.2018

Dostałem z sądu wezwanie na sprawę z powodu mojego zadłużenia. Konkretnie chodzi o kredyt w banku, którego nie spłaciłem. Wpadłem w długi i płaciłem tyle, ile miałem na daną chwilę środków finansowych. Czy w trakcie tego postępowania sąd może rozłoży mi zadłużenie na raty, czy będę jednak musiał spłacić dług w całości? Może lepiej zadzwonić do kancelarii prawnej banku i spróbować się z nimi dogadać? Co mi Państwo radzą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu oraz przyjętych na gruncie niniejszego przypadku założeń, przeciwko Panu toczy się postępowanie z powództwa banku o zapłatę.

 

Zasadą jest, iż sąd związany jest treścią żądania zawartego w pozwie. Jeżeli zatem bank dochodzi od Pana całej przysługującej mu względem Pana należności, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego powodowi tę kwotę, będzie Pan zobowiązany do jej uiszczenia w całości wraz z należnymi odsetkami.

 

Z opisu nie wynika, iż kwestionuje Pan dochodzoną pozwem kwotę w całości, bądź w części, a zatem należy przyjąć hipotezę, że powództwo jest zasadne.

 

W toku postępowania może Pan deklarować spłatę kwoty w odpowiednich częściach. Oświadczenie takie z zasady nie wpłynie na wysokość zasądzanego świadczenia, lecz w przypadku trudnej sytuacji majątkowej sąd może zwolnić pozwanego od kosztów procesowych, na które składa się opłata od pozwu, koszty zastępstwa procesowego oraz ewentualne inne koszty związane np. z powołaniem biegłego. Zależnie od wartości przedmiotu sporu, koszty te mogą stanowić bardzo poważne obciążenie dla dłużnika. Z ostrożności warto również zgłosić taki wniosek z własnej inicjatywy w toku przewodu sądowego – w piśmie procesowym lub na rozprawie, do protokołu. Strona powinna jednak dowieść, że poniesienie kosztów procesowych mogłoby skutkować istotnym uszczerbkiem dla koniecznego utrzymania siebie oraz rodziny.

 

Warto jednocześnie wskazać, że orzeczenie sądu w sprawie o zapłatę jest etapem poprzedzającym wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik może bowiem podjąć w stosunku do dłużnika czynności zmierzające do zaspokojenia wierzyciela wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku lub innego tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności. Na ogół to właśnie w toku postępowania egzekucyjnego dłużnik uzgadnia z organem egzekucyjnym (komornikiem) zasady regulowania zadłużenia, a w szczególności wysokość i częstotliwość realizacji zobowiązań.

 

Jeżeli – jak Pan sugeruje – istnieje możliwość porozumienia z bankiem przed wydaniem przez sąd rozstrzygnięcia, takie rozwiązanie jest godne rozważenia. Umożliwia bowiem zawarcie porozumienia w zakresie regulowania świadczeń ubocznych (odsetek za opóźnienie), może także prowadzić do renegocjacji warunków spłaty należności banku. Zawarcie na tym etapie ugody z wierzycielem (bankiem) prowadzi do ograniczenia lub zniesienia kosztów postępowania sądowego, którymi z zasady obciąża się stronę przegraną.

 

Często jednak wystąpienie przez bank z powództwem o zapłatę poprzedzone jest wcześniejszymi propozycjami polubownego zakończenia sporu i z chwilą wdania się w proces sądowy wierzyciel może nie być zainteresowany zawarciem ugody.

 

Podsumowując, sąd związany jest żądaniem pozwu i w tym zakresie jego kompetencje ograniczone są do badania czy dochodzona należność przysługującej powodowi. Nie jest natomiast rolą sądu określanie sposobu regulowania przez pozwanego zasądzonej od niego na rzecz powoda kwoty.

 

Rozłożenie zaległego zobowiązania na raty można negocjować z bankiem zarówno przed, jak i po wdaniu się w spór sądowy. Porozumienie w tym zakresie może przyjąć postać ugody, która – po zatwierdzeniu przez sąd – kończy postępowanie w sprawie. Jeżeli strony nie dojdą jednak do porozumienia, bądź jedna z nich nie będzie zainteresowana polubownym zakończeniem sporu, po uprawomocnieniu się wyroku sądu pozwany będzie zobowiązany do zapłaty bankowi należności wraz z odsetkami. Jeżeli przeciwko dłużnikowi wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w jego toku będzie możliwe uzgodnienie z komornikiem sposobu regulacji zobowiązań.

 

W toku postępowania sądowego pozwany znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji majątkowej może wystąpić o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus dwa =

»Podobne materiały

Zwolnienie dyscyplinarne za zajmowanie się sprawami prywatnymi w czasie pracy

Pracowałem w małej firmie na umowę o pracę na czas określony. Niestety, zostałem zwolniony. Pracodawca powiedział, że podpiszemy zwolnienie za porozumieniem stron, chociaż powinno być dyscyplinarne. Zamurowało mnie, bo nic nie wskazywało na to, że był niezadowolony do mojej pracy. Szef powiedzi

 

Czy mogę zrzec się opieki nad babcią?

Czy można zrzec się opieki na babką, która całe życie była potworem i psychicznie znęcała się na moją nieżyjącą już matką (swoją synową)? Ja nie mam i nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Babka jest teraz osobą zależną i zajmuje się nią ojciec i opiekunka przychodząca 2 razy w tygodniu. Ojciec nie jes

 

Jak odzyskać dług od byłego lokatora?

Ponad rok wynajmowałam mieszkanie. Po dwóch miesiącach lokatorka przestała opłacać czynsz i media, później także odstępne. Udało nam się ją usunąć z mieszkania, pozostawiła jednak spory dług. Czy mogę próbować odzyskać te pieniądze? Dodam, że nie zdążyłyśmy podpisać umowy, ale mam dowody przele

 

Posiadanie zależne a prawo zasiedzenia

Mieszkam na działce w małym domku. To od zawsze mieszkanie lokatorskie, które otrzymali moi dziadkowie (oczywiście mam dokumenty przydziału). Po śmierci mamy zamieszkaliśmy u dziadków w innych pomieszczeniach (pozwolił na to właściciel). Właściciel zmarł 10 lat temu, nikt ze spadkobierców się nie zg

 

Reklamacja kanapy

Trzy miesiące temu nabyłam kanapę, która wywołuje reakcje alergiczne. Należą do nich: pocenie, opuchlizna, duszenie się, kaszel, katar. Konieczne były zastrzyki odczulające. Gdy na jakiś czas opuściłam mieszkanie, w którym znajduje się kanapa, objawy alergii ustąpiły. Właściciel sklepu po kontakcie

 

Czy po uzyskaniu pełnoletności mogę odrzucić spadek?

Mój tata zmarł, kiedy byłam małoletnia, teraz mam lat 18. Czy mogę złożyć wniosek o odrzucenie spadku?

 

Śmierć ojca z którym nie było kontaktu od lat a odpowiedzialność za długi

Marł mój ojciec, który miał kryminalną przeszłość – więzienia i alkoholizm. Nie widziałem go od 30 lat i nie miałem żadnego kontaktu. Nie wiem, czy miał długi, ale mógł je mieć. Co mam zrobić, żebym nie musiał spłacać ewentualnych długów (ja i moja żona lub dzieci) i odpowiadać za te długi. Dz

 

Wykup użytkowania wieczystego

Planuję wykup użytkowania wieczystego, chciałbym się zorientować, jak się go wylicza. Chodzi o grunt o pow. około 0.70 ha z przeznaczeniem pod rzemiosło uciążliwe, który gmina wyceniła na 150 000 zł. Prawo użytkowania wieczystego nabyłem w 1999 r. Poza tym gmina bardzo wysoko wyceniła roczną opłatę

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »