Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać dług od byłego lokatora?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 31.01.2012

Ponad rok wynajmowałam mieszkanie. Po dwóch miesiącach lokatorka przestała opłacać czynsz i media, później także odstępne. Udało nam się ją usunąć z mieszkania, pozostawiła jednak spory dług. Czy mogę próbować odzyskać te pieniądze? Dodam, że nie zdążyłyśmy podpisać umowy, ale mam dowody przelewów na konto, wykaz braku opłat do wspólnoty, potwierdzenia opłacania podatku i zeznania sąsiadów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście, że istnieją prawne możliwości dochodzenia roszczenia od lokatorki. Brak pisemnej umowy nie jest tu zbytnią przeszkodą w obliczu posiadania pozostałych dowodów na istnienie najmu.

 

Zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego „umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony”.

 

Ustawodawca nie wprowadza żadnej szczególnej formy w zakresie zawarcia umowy najmu. Stwierdzić należy, że umowa ta nie musi być zawarta nawet w formie pisemnej.

 

Należy jednak pamiętać, że jeżeli strony nie zdecydują się na zachowanie formy pisemnej dla najmu nieruchomości czy pomieszczenia, trwającego dłużej niż rok, umowa jest ważna, ale poczytuje się ja za zawartą na czas nieoznaczony (art. 660 Kodeksu cywilnego).

 

Drugim aspektem jest zadłużenie. Wystarczy wskazać, że przez pewien czas regulowane były należności w określonej kwocie – co potwierdzi, iż na taki czynsz z tytułu najmu i koszty eksploatacyjne strony umówiły się, zawierając umowę.

 

Zgodnie z art. 669 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.

 

§ 2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

 

O terminie płatności czynszu decyduje umowa, a dopiero przy braku postanowień umownych obowiązuje termin ustawowy określony w § 2”.

 

W razie opóźnienia w zapłacie czynszu, wynajmującemu przysługują odsetki za cały okres opóźnienia (art. 481 § 1). Stopa odsetek ustawowych od dnia 15 października 2005 r. wynosi 11,5% w stosunku rocznym (rozporządzenie Rady Ministrów z 13 października 2005 r., Dz. U. Nr 201, poz. 1662).

 

Niestety – aby odzyskać należność, czeka Panią droga sądowa. Najpierw należy wezwać lokatorkę do zapłaty, następnie po upływie terminu wskazanego w wezwaniu skierować sprawę do sądu.

 

Wpis od pozwu to 5% wartości zadłużenia. Oczywiście koszty te zostaną Pani przysądzone do zwrotu przez pozwaną (byłą lokatorkę) w wyroku sądowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus cztery =

»Podobne materiały

Odzyskanie długu

Pożyczyłam byłemu partnerowi 10 000 zł. Mam korespondencję mailową, w której zobowiązuje się on do oddania długu, oraz potwierdzenie przelewu. Czy mam szanse na odzyskanie długu na drodze sądowej? Czy maile i potwierdzenie przelewu to wystarczające dowody?

 

Nieznany dług i sprzeciw od nakazu zapłaty

Otrzymałem od komornika sądowego zawiadomienie o wszczęciu egzekucji nieznanego mi długu. Wierzycielem jest firma X. Z informacji w sieci wynika, że to jakaś firma windykacyjna obracająca przeterminowanymi długami. Nigdy nie miałem do czynienia z tą firmą. Wyrok sądowy i nakaz zapłaty jest na mój ad

 

Zakup mieszkania od komornika

Zastanawiam się nad zakupem mieszkania od komornika (numer księgi wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X). Chciałbym się dowiedzieć, czy zakup tej nieruchomości może wiązać się z jakimś ryzykiem. Wiem, że mieszka w nim nadal obecny właściciel. Jak długo może trwać jego eksmisja oraz z jakimi może się to wiązać

 

Pozwolenie na budowę domu a działania komornika

Komornik sądowy przysłał mi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Od miesiąca dysponuję pozwoleniem na budowę na tym terenie (plan nie pozwala na budowę, ale mam decyzję administracyjną). Czy komornik zajmie moje pozwolenie i projekt domu?

 

Jak odzyskać pieniądze za dostarczony produkt?

Prowadzę małą firmę produkcyjną. Przed 4 miesiącami firma X zamówiła u mnie mailowo produkt - specjalistyczne urządzenie. Po jego wykonaniu wraz z fakturą zostało one dostarczone w terminie firmą przewozową do siedziby firmy X. Mimo wielokrotnych wezwań do zapłaty (telefonicznych i pisemnych), właśc

 

Dłużnik uchyla się od spłaty długu, co robić?

10 lat temu klient wykonał w mojej firmie usługę na ok. 4000 zł, na co posiadamy fakturę – do dziś nie zapłacił. Co więcej, podstępnie uchyla się od spłaty długu, a organy państwa są bezradne. W 2007 r. sąd gospodarczy nakazał zapłatę, jednak dłużnik posiadał liczne zobowiązania wobec ZUS i US

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »