Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie męża do opuszczenia mieszkania

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 11.02.2020

Rok temu opuściłam męża, wyprowadziłam się wraz z dzieckiem z mieszkania, które kupiłam na kredyt jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Mąż nie chciał się wyprowadzić z tego mieszkania, mimo że wiedział o mojej decyzji o rozwodzie, a codziennie dochodziło do kłótni. Przez wzgląd na dobro dziecka to ja wyprowadziłam się do mieszkania i wynajęłam inne. Pozew rozwodowy złożyłam miesiąc po wyprowadzce, ale mąż się na rozwód nie zgodził, a ja z uwagi na mój zły stan psychiczny wycofałam pozew. Tak więc żyjemy w separacji i oboje mamy nowych partnerów. Mamy rozdzielność majątkową ustaloną sądownie, bo mąż i w tej sprawie na nic się nie zgadzał. On nadal mieszka w moim mieszkaniu, nie zamierza się wyprowadzić, a co gorsza, pomieszkuje w nim jego partnerka. W trakcie naszego małżeństwa również na kredyt kupiliśmy drugie mieszkanie, kawalerkę. Obecnie tylko ja spłacam kredyty za oba mieszkania, bo mąż się do tego nie poczuwa, a do tego twierdzi, że nie przeprowadzi się do kawalerki, bo jest dla niego za mała. Jestem już w lepszej formie psychicznej i chcę odzyskać moje mieszkanie, aby móc je sprzedać i kupić inne (teraz wciąż wynajmuję lokum). Jak to można zrobić? Mąż wciąż nie zgadza się na rozwód, chyba że z mojej winy, bo to ja opuściłam rodzinę (tak twierdzi). Czy jest sens założyć mężowi sprawę o eksmisję ze wskazaniem, że lokalem dla niego jest kawalerka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie męża do opuszczenia mieszkania

Fot. Fotolia

Ochrona własności - mieszkanie żony zajęte przez męża

Przedstawiona sprawa budzi pewien niepokój ze względu na potrzebę ochrony Pani interesów. Sam rozwód nie jest konieczny do przeprowadzenia skutecznego postępowania. Otóż mieszkanie zajmowane przez męża stanowi Pani majątek osobisty co determinuje możliwość podjęcia kroków prawnych zmierzających do ochrony Pani prawa własności.

 

Podstawę prawną roszczenia powoda stanowi art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym właścicielowi rzeczy służy przeciwko osobom władającym jego rzeczą faktycznie żądanie wydania rzeczy. Okolicznością, która może roszczenie windykacyjne zniweczyć, jest jedynie skuteczne względem właściciela uprawnienie innej osoby do władania rzeczą. Opuściła Pani mieszkanie, ale jednocześnie nie wyrażała Pani zgody na jego zajęcie przez męża. Pani uprawnienie do żądania ochrony prawa własności w wypadku naruszenia jest emanacją tego prawa i wynika z treści art. 140 K.c. jako przepisu je definiującego.

 

Sąd musi rozważyć, czy mąż posiada przymiot „lokatora” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.). Ponadto należy podzielić stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 21 grudnia 1973 r. (sygn. akt II CR 837/73, niepubl, za: LEX nr 7368), które znajduje odzwierciedlenie zarówno do sytuacji, gdy znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, jak też odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy w powoływanym orzeczeniu zaprezentował pogląd, iż jeżeli dom, w którym po rozwodzie mieszkają nadal byli małżonkowie, nie był objęty wspólnością ustawową, a tylko jeden z byłych małżonków jest właścicielem tego domu, to z mocy art. 206 w zw. z art. 222 K.c. przysługuje temu małżonkowi prawo domagania się opróżnienia przez drugiego małżonka zajmowanego przez niego lokalu. Roszczenie to wymaga także rozważenia w płaszczyźnie art. 5 K.c. W takim wypadku – skoro byłych małżonków nie łączył nigdy stosunek najmu lokalu – przepisy art. 673 § 2 i art. 687 K.c. nie mają zastosowania.

 

Podział majątku i eksmisja męża

Państwo formalnie jesteście nadal małżeństwem, ale posiadacie także nieruchomość stanowiącą majątek wspólny. Wprawdzie małżonkowie mają prawny obowiązek wspierania się, to jednak nie może to przesłonić także prawa do ochrony własności i praw właściciela do zamieszkiwania we własnym domu. Dlatego proszę bardzo poważnie rozważyć podział majątku wspólnego. Jako jedyna reguluje Pani raty kredytu, ale równocześnie nie może Pani z własnego mieszkania korzystać. Wszelkie płatności po ustaniu wspólności ustawowej stanowią nakład na majątek wspólny i podlegają rozliczeniu w toku postępowania działowego. Kawalerka zakupiona w trakcie trwania małżeństwa będzie podlegać podziałowi. Powinna Pani wezwać męża do opuszczenia lokalu i jednocześnie do zapłaty kwoty za bezumowne korzystanie z Pani nieruchomości. Jeśli to nie wystarczy, proszę złożyć pozew o eksmisję. Skoro macie Państwo wolne mieszkanie (wspólne), więc potrzeby mieszkaniowe męża są zabezpieczone. Sąd oczywiście będzie tę kwestię badał, ale sprawa wydaje się być jednoznaczna.

 

Bez wątpienia musi Pani podjąć kroki prawne, gdyż sytuacja obecnie istniejąca jest nie do pogodzenia w żaden sposób z Pani interesami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 9 =

»Podobne materiały

Jednoczesne wniesienie pozwu rozwodowego i wniosku o ustalenie rozdzielności majątkowej

Dostałem pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, ponieważ z żoną mieszkamy osobno już trzy lata. W tym samym czasie sam złożyłem pozew rozwodowy. Czy mogę wnioskować o odrzucenie pozwu o ustalenie rozdzielności, skoro po rozwodzie automatycznie nasz majątek zostanie podzielony? C

 

Porozumienie w kwestii podziału majątku

Ja i były mąż jesteśmy właścicielami samochodu. Chcemy, by po rozwodzie pojazd został własnością męża. Czy muszę mieć sądowy podział majątku, czy wystarczy nasze porozumienie w kwestii podziału majątku? Jak to najszybciej rozwiązać?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »