.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podatek od odsetek zagranicznych lokat

• Autor: Rafał Styczyński

Mieszkam w Polsce, ale przez pewien czas mieszkałam za granicą, w Belgii, gdzie obecnie mam jeszcze lokaty bankowe. Czy podatek od odsetek lokat pobierany jest w kraju w którym są lokaty, czy mam jakoś zgłosić tę sprawę w polskim urzędzie skarbowym i czy zapłacę jakiś podatek?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Otrzymane odsetki w Polsce trzeba opodatkować stawką 19%. Jednocześnie powinna Pani złożyć zeznanie roczne PIT-38.

 

Kwestię opodatkowania odsetek uzyskanych na terenie Belgii przez obywatela polskiego w Polsce reguluje dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Polsko-belgijska umowa stanowi, że odsetki podlegają opodatkowaniu u źródła, czyli w tym państwie, w którym powstały. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków, ale najprawdopodobniej nie będą one miały zastosowania w przedstawionym przypadku.

 

Polsko-belgijska umowa wprowadza zasadę opodatkowania odsetek w państwie ich powstania, ale jednocześnie ustanawia maksymalną stawkę podatku. Wynosi ona 5%. Jeżeli odsetki podlegają opodatkowaniu także w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania, wówczas podatek zapłacony w państwie, w którym odsetki zostały uzyskane, podlega proporcjonalnemu odliczeniu.

 

Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce (czyli objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) powinien wykazać odsetki uzyskane za granicą w deklaracji składanej w polskim urzędzie skarbowym. Wartość tych odsetek podlega opodatkowaniu 19% podatkiem zryczałtowanym. Podatnik ma prawo pomniejszyć go o podatek zapłacony za granicą.

 

W przedstawionej sytuacji oznacza to, że Pani będzie musiała otrzymane za granicą odsetki wykazać w zeznaniu podatkowym i opodatkować także w Polsce, jednak od należnego 19% podatku zryczałtowanego będzie można odjąć podatek zapłacony w Belgii. Odliczenie to może dotyczyć oczywiście tylko tej wartości podatku zryczałtowanego, która związana jest z odsetkami uzyskanymi na terenie Belgii.

 

Konieczność opodatkowania odsetek od lokat potwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w piśmie o sygn. akt US.VI-1/415-3/06,  z dnia 09.05.2006 r., gdzie czytamy:

 

„Biorąc pod uwagę pana dochody z tytułu odsetek od lokat dewizowych w banku zagranicznym, to stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). W myśl art. 4a ww. ustawy powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Zatem przychody uzyskane przez podatnika będącego polskim rezydentem z tytułu odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych zakładanych w krajach Unii Europejskiej (czyli ze źródeł przychodów położonych w tych krajach), co do zasady będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, chyba że umowa o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu stanowić będzie inaczej”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Rafał Styczyński

Magister prawa i doradca podatkowy (nr wpisu: 10654), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Praktykę zawodową odbył w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej oraz w kancelarii doradztwa podatkowego. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Autor licznych książek i publikacji z zakresu prawa podatkowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu