.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wstąpienie w stosunek najmu mieszkania komunalnego

Najemca mieszkania komunalnego zmarł. Jego niepełnoletnie dziecko było zameldowane na stałe w tym mieszkaniu. Tymczasowo było jednak zameldowane pod innym adresem (matki). Czy dziecko może wstąpić w stosunek najmu po ojcu w takiej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kto wstępuje w stosunek najmu lokalu komunalnego po śmierci najemcy?

Jak stanowi przepis art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

 

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

 

Sam fakt zameldowania takich osób w mieszkaniu zajmowanym przez najemcę do chwili jego śmierci nie uzasadnia wstąpienia w stosunek najmu. Zameldowanie ma bowiem charakter administracyjny i nie musi pokrywać się z miejscem zamieszkania. Stałe zamieszkiwanie małoletniego dziecka wspólnie z najemcą (ojcem) do chwili jego śmierci może zostać potwierdzone zeznaniami osób trzecich, tj. członków rodziny, sąsiadów, znajomych zmarłego najemcy. Przejściowe zamieszkiwanie dziecka u drugiego z rodziców, jeśli nie miało charakteru stałego, nie niweczy spełnienia przesłanki stałego zamieszkiwania z najemcą lokalu do chwili jego śmierci. Dopiero w razie braku osób wymienionych w § 1 art. 691 K.c. stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa, a lokal jako przedmiot umowy najmu powinien zostać zwrócony właścicielowi (gminie) przez spadkobierców najemcy.

 

Osoba małoletnia stale zamieszkująca z najemcą w wynajmowanym lokalu nie ponosi solidarnej z tym najemcą odpowiedzialności za zapłatę czynszu i innych opłat, jak to jest w przypadku osób pełnoletnich (art. 6881 K.c.). Nie oznacza to jednak, że wskutek dziedziczenia z ustawy po ojcu dziecko niepełnoletnie nie będzie ponosić odpowiedzialności za jego ewentualne długi, ale problematyka ta nie jest przedmiotem zadanego pytania.

Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Jeśli dziecko zamieszkiwało wspólnie z ojcem do chwili jego śmierci, to może Pani w jego imieniu, jako przedstawicielka ustawowa (rodzic), złożyć we właściwym wydziale urzędu gminy wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego na podstawie art. 691 § 1 K.c. wobec wstąpienia przez dziecko z mocy prawa w stosunek najmu po zmarłym ojcu. Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy aktualnie nie jest zależne od dochodów osiąganych przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 691 § 1 K.c., ale regulacja ta jest przedmiotem prac ustawodawczych i w niedalekiej przyszłości ulegnie zmianie, jednak zmiana nie będzie mieć zapewne zastosowania do stosunków najmu zawartych przed dniem jej wejścia w życie.

 

Gdyby właściciel lokalu komunalnego (gmina) kwestionował prawo dziecka do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy, a wszystkie warunki byłyby spełnione, można byłoby wystąpić na drogę sądową z pozwem o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu. Pozew podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 200 zł (art. 27 pkt 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Małoletniego powoda reprezentuje przed sądem jego przedstawiciel ustawowy, który może również ustanowić w imieniu tego dziecka pełnomocnika procesowego, czyli radcę prawnego lub adwokata.

 

Wniesienie pozwu wymaga podania wartości przedmiotu sporu, którą stanowi w wypadku umowy najmu na czas oznaczony suma czynszu za okres roku, a przy umowie na czas nieoznaczony – suma czynszu za okres trzech miesięcy (art. 23 Kodeksu postępowania cywilnego – dalej K.p.c.), przy czym chodzi tu o umowę, która łączyła zmarłego najemcę i gminę. Właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy według miejsca siedziby pozwanej gminy (art. 30 K.p.c.).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Anna Sochaj-Majewska

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, administracyjnym, prawie spółek handlowych, a także w problematyce dotacji unijnych. Udziela porad prawnych również z zakresu prawa Unii Europejskiej. Wiedzę prawniczą łączy ze znajomością analizy finansowej, dysponuje także uprawnieniami samodzielnego księgowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu