.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Groźby i szantaż ze strony ojca dziecka

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 22.01.2009

Urodziłam córkę 6 miesięcy temu z tzw. związku pozamałżeńskiego. Nie mieszkam już z ojcem dziecka, a w czasie ciąży – z powodu nękania mnie przez niego (wmawianie mi zdrad, wydzwanianie do osób trzecich, żeby mnie sprawdzić, wypieranie się ojcostwa) – stwierdzono u mnie depresję. Dziecko ma zasądzone 200 zł alimentów, ale ojciec ostatnio wpłacił 190 zł, „bo nie będzie płacił na państwo”. Ojciec przyjeżdża do dziecka, kiedy chce, co mi nie odpowiada. Dotąd był tylko 2 razy. Grozi mi oddaniem sprawy do sądu o przyznanie mu opieki nad dzieckiem. Boję się go bardzo, grozi mi i szantażuje mnie. Czy mogę stracić dziecko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Groźby i szantaż ze strony ojca dziecka

Czy były partner ma szanse na przysądzenie mu opieki nad wspólnym dzieckiem?

Przede wszystkim nie powinna się Pani martwić, że w razie gdyby ojciec dziecka wystąpił do sądu rodzinnego o powierzenie mu bieżącej opieki nad dzieckiem, to sąd mu ją przyzna. W ewentualnym postępowaniu sądowym sąd będzie kierował się dobrem dziecka.


Z pytania można wywnioskować, ze ojciec dziecka ma niewielką szansę na to, aby sąd powierzył mu sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Przede wszystkim swoim dotychczasowym zachowaniem ojciec dziecka nie dał żadnych powodów do uznania, że prawidłowo wykorzystuje swoje prawa rodzicielskie i że wywiązuje się z obowiązków, które wynikają z władzy rodzicielskiej. 

Poza tym dziecko w chwili obecnej ma 6 miesięcy, a więc jest w takim okresie, w którym powinno przebywać razem z matką. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 21 listopada 1952 r. (sygn. akt. C 1814/52) stwierdził, że „zwłaszcza w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa jest wskazane, aby dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu na jej konstytucję psychiczną, większą uczuciowość, skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka”. 

W ewentualnym postępowaniu sąd oceni, które z rodziców daje lepszą gwarancję na wychowanie dziecka na prawego człowieka i obywatela. Bardzo istotny będzie również dotychczasowy stosunek ojca do dziecka. Tego, że ojciec spotkał się z dzieckiem dwa razy, sąd zapewne nie uzna za okoliczność, która przemawiałaby za powierzeniem ojcu sprawowania władzy rodzicielskiej. 

Jestem przekonany, że gdyby ojciec dziecka wystąpił do sądu z wnioskiem o powierzenie mu sprawowania władzy rodzicielskiej, to sąd mu jej nie powierzy. 

Depresja a sprawowanie władzy rodzicielskiej

To, że miała Pani problemy z depresją, nie powinno mieć dużego wpływu na ewentualne orzeczenie o sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, zwłaszcza jeżeli w chwili obecnej zapewnia Pani dziecku prawidłową opiekę, rozwój i wychowanie. 

Nie powinna Pani ulegać groźbom i szantażowi ojca dziecka. Z tego, co Pani pisze w pytaniu, wynika, że ewentualne działania ojca dziecka w celu powierzenia mu sprawowania władzy rodzicielskiej nie wynikają z chęci wykorzystania jego praw rodzica, ale raczej z chęci dokuczenia Pani.

Co zrobić gdy ojciec dziecka nie płaci zasądzonych alimentów?

Jeżeli ojciec dziecka nie płaci alimentów w wysokości uzgodnionej w ugodzie zawartej przed sądem, to może Pani wystąpić do komornika o egzekucję tych alimentów. 

Kwota alimentów, którą ma obowiązek płacić ojciec dziecka, jest dosyć niska i z pewnością nie wystarcza na zaspokojenie wielu potrzeb dziecka. Dlatego moim zdaniem powinna się Pani zastanowić nad wniesieniem do sądu pozwu o alimenty. 

Wniosek o pozbawienie ojca praw rodzicielskich

Gdyby ojciec dziecka nadal nie wykazywał zainteresowania dzieckiem, nie dbał o niego i nie utrzymywał z nim kontaktów, to może Pani zastanowić się nad wnioskiem o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej. 

Oczywiście, jeżeli ojciec dziecka nie jest w stanie uzgodnić z Panią terminów ewentualnych kontaktów z dzieckiem, to nie powinna Pani mu ulegać i zgadzać się na kontakty w czasie odpowiednim tylko dla ojca dziecka. Jeżeli ojciec dziecka będzie chciał uregulować kontakty z dzieckiem, to może wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton