.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dostarczenie do sądu sfałszowanego testamentu

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 15.01.2021 • Zaktualizowane: 15.01.2021

Pan Marian i pani Maria odziedziczyli spadek po kuzynce. Marian w swej głupocie dostarczył do sądu testament wskazujący, że jest jedynym spadkobiercą. Sąd w swej mądrości poprosił biegłego o wydanie opinii. Biegły uznał, że testament jest sfałszowany. Wczoraj dotarła kopia opinii. Jak dalej potoczy się sprawa? Czy Maria powinna podjąć jakąś akcję, czy teraz jest ruch sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dostarczenie do sądu sfałszowanego testamentu

Sfałszowanie testamentu

W pierwszej kolejności wskazuję, iż zniszczenie testamentu pociąga za sobą liczne konsekwencje zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i karnego. Zgodnie bowiem z art. 270 § 1 Kodeksu karnego kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przestępstwo z art. 270 § 1 może być popełnione w formie podrobienia lub przerobienia dokumentu (tzw. fałsz materialny) albo posłużenia się dokumentem podrobionym lub przerobionym. Podrobieniem dokumentu jest sporządzenie go przy zachowaniu pozoru, jakby dokument ten pochodził od innej osoby, a nie od sprawcy.

Podrobienie testamentu

Fałszerstwo dokumentu ma miejsce nie tylko wtedy, gdy sprawca nanosi zmiany na dokumencie już istniejącym (np. wycierając lub dopisując na nim stosowne dane), ale i wtedy, gdy in blanco kreśli na papierze swój podpis – wiedząc, że nań naniesione dane, niewątpliwie będą w stanie wywołać skutki prawne zarówno w sferze obrotu między osobami prawnymi, jak też stanowić będą podstawę wydania jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, pod warunkiem jednakże, że wszystko to podjęte zostało w celu użycia dokumentu za autentyczny. Zachodzi wtedy podrobienie dokumentu (wyrok SA w Łodzi z 26.11.1998 r., sygn. akt II AKa 171/98).

Ujawnienie przez sąd sfałszowania testamentu

Z uwagi na powyższe posłużenie się testamentem, który nie pochodzi od testatora, a więc jest podrobiony, podlega w pierwszej kolejności odpowiedzialności karnej. Sąd powinien zawiadomić o niniejszym zdarzeniu organy ścigania. Jeżeli biegły potwierdził, iż testament jest podrobiony, drugi uczestnik postępowania powinien wnosić roszczenie o przyjęcie nieważności testamentu i określenie dziedziczenia ustawowego lub nawet uznanie spadkobiercy, który podrobił testament, za niegodnego dziedziczenia. Zgodnie natomiast z art. 928 § 1 ust. 3 Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Uznanie spadkobiercy za niegodnego

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes, a więc inny spadkobierca. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Skutki uznania za niegodnego obejmują zarówno dziedziczenie ustawowe, jak i testamentowe. Spadkobierca uznany za niegodnego nie ma również prawa do zachowku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl