.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup samochodu z niewielkim przebiegiem z Niemiec a VAT

• Autor: Marcin Sądej

Chcę kupić samochód sprowadzone z Niemiec, które było zarejestrowane w Niemczech w 2019 roku i ma przejechane 2000 km. Sprzedający sprzedaje na fakturę VAT marża. Samochód jest używane, ale z definicji spełnia jedną przesłankę jako auto nowe, ponieważ ma przejechane mniej niż 6 tys. km. Czy i tak, mimo sprowadzenia auta z niewielkim przebiegiem, będę musiała uiścić opłatę VAT 23% do urzędu skarbowego? Czy po jakimś czasie urząd skarbowy może wystąpić do mnie z postępowaniem w celu uiszczenia tej opłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup samochodu z niewielkim przebiegiem z Niemiec a VAT

Nowy samochód

Zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy VAT przez nowe środki transportu rozumie się przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

 

W konsekwencji samochodów osobowy, który ma przejechane mniej niż 6000 km, jest na gruncie podatku VAT traktowany jako nowy środek transportu. Co jednak istotne, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega wyłącznie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – sprowadzenie auta

Jak stanowi art. 9 ust. 3 w związku z art. ust. 1 ustawy VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Powyższy przepis stosuje się również w przypadku, gdy nabywcą nie jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

 

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu osoba fizyczna niebędąca podatnikiem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej powinna sporządzić deklarację VAT-10. Podmiot ów powinien również bez wezwania przez urząd skarbowy obliczyć i wpłacić podatek. Wpłata powinna być dokonana, zaś deklaracja złożona we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Zwróćmy jednak uwagę, że dla wystąpienia WNT konieczne jest przemieszczenie towaru z innego kraju UE na terytorium Polski. W konsekwencji z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby podatnik nabył samochód od osoby z innego kraju UE i w ramach tego nabycia samochód zostałby przetransportowany z UE do Polski. Natomiast z taką sytuacją nie mamy do czynienia, jeżeli pojazd już znajduje się już na terenie RP. Tego rodzaju nabycie nie jest WNT, lecz jest nabyciem na terytorium kraju.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Faktura VAT-marża

W dalszej kolejności należy zastanowić się, czy nowy środek transportu sprowadzony do RP może zostać sprzedany w ramach procedury VAT-marża.

 

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy VAT „w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku”.

 

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1–3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

 

Stosownie do powyższego przepisu towarami używanymi są ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. Towarami używanymi są zatem te dobra ruchome, które wcześniej zostały choć raz użyte, lecz nadają się do wielokrotnego wykorzystania (nie ulegają zużyciu po jednokrotnym użytku).

 

Należy wskazać, że nowe środki transportu, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy, mieszczą się w definicji towaru używanego w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy. Tak też wskazał Dyrektor IS w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPP1-3.4512.134.2016.1.KB.

Brak podatku VAT od sprowadzonego pojazdu

Podsumowując, w mojej opinii, jeżeli pojazd już znajduje się na terenie RP, to choć stanowi on nowy środek transportu, jego zakup nie będzie dla Pani podlegał opodatkowaniu, ponieważ nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Ustawa VAT określa obowiązek podatkowy jedynie w przypadku, gdy dochodzi po stronie podatnika do WNT. Natomiast w sytuacji, gdy samochód już znajduje się na terenie RP, to nie można mówić o WNT. W konsekwencji tego rodzaju zakup nowego środka transportu nie rodzi obowiązku w zakresie podatku VAT.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu