.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jaka stawka VAT na wyrób i montaż drzwi?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.06.2009

Jaką stawkę VAT (7% czy 22%) ma wystawić w fakturze VAT zakład usługowy za wyrób i montaż drewnianych drzwi wewnętrznych z ościeżnicą dla klienta w budownictwie indywidualnym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r. Nr 212, poz. 1336) obowiązuje od 1 grudnia 2008 r., a w § 6 pkt 1 rozdziału 4 „Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki” Minister Finansów stanowi, że 22% stawki podstawowej podatku od towarów i usług „obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego (budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11), lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych” (w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12–12c ustawy).

 

Proszę pamiętać, że to, czy montaż i dostawa towaru w jednym to usługa budowlano-montażowa, zawsze stanowi pewien problem. W jednej ze starszych interpretacji kłopot ten trafnie opisał Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie (16 września 2005 r. Nr P-1-443/88/05), wskazując, że „to strony w umowach cywilnoprawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży. W przypadku gdy zawarta umowa przewiduje sprzedaż usługi budowlanej wraz z materiałem dostarczonym przez wykonującego roboty, to do całości usługi świadczonej w obiektach budownictwa mieszkaniowego stosować należy stawkę podatku w wysokości 7%. Natomiast w sytuacji gdy zawarte umowy określają odrębne elementy będące przedmiotem sprzedaży (np. robociznę, materiały budowlane, usługi sprzętowe, montaż itp.) – stawki podatkowe odnoszą się do tych poszczególnych elementów (towarów lub usług)”. W drugim przypadku opisywanym w interpretacji zastosowanie znalazłyby dwie stawki: 22% na dostawę towaru i 7% na usługi.

 

Reasumując, można zastosować 7% stawki VAT w sytuacji wymienionej w pytaniu, jeśli obiekt budowlany spełnia wymogi klasyfikacyjne (PKOB) i umowa z odbiorcą spełnia warunki przedstawione powyżej, tzn. jest umową o świadczenie usług/usługi, a nie umową, której przedmiotem jest dostawa towaru.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl