Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka stawka VAT na wyrób i montaż drzwi?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.06.2009

Jaką stawkę VAT (7% czy 22%) ma wystawić w fakturze VAT zakład usługowy za wyrób i montaż drewnianych drzwi wewnętrznych z ościeżnicą dla klienta w budownictwie indywidualnym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r. Nr 212, poz. 1336) obowiązuje od 1 grudnia 2008 r., a w § 6 pkt 1 rozdziału 4 „Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki” Minister Finansów stanowi, że 22% stawki podstawowej podatku od towarów i usług „obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego (budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11), lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych” (w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12–12c ustawy).

 

Proszę pamiętać, że to, czy montaż i dostawa towaru w jednym to usługa budowlano-montażowa, zawsze stanowi pewien problem. W jednej ze starszych interpretacji kłopot ten trafnie opisał Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie (16 września 2005 r. Nr P-1-443/88/05), wskazując, że „to strony w umowach cywilnoprawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży. W przypadku gdy zawarta umowa przewiduje sprzedaż usługi budowlanej wraz z materiałem dostarczonym przez wykonującego roboty, to do całości usługi świadczonej w obiektach budownictwa mieszkaniowego stosować należy stawkę podatku w wysokości 7%. Natomiast w sytuacji gdy zawarte umowy określają odrębne elementy będące przedmiotem sprzedaży (np. robociznę, materiały budowlane, usługi sprzętowe, montaż itp.) – stawki podatkowe odnoszą się do tych poszczególnych elementów (towarów lub usług)”. W drugim przypadku opisywanym w interpretacji zastosowanie znalazłyby dwie stawki: 22% na dostawę towaru i 7% na usługi.

 

Reasumując, można zastosować 7% stawki VAT w sytuacji wymienionej w pytaniu, jeśli obiekt budowlany spełnia wymogi klasyfikacyjne (PKOB) i umowa z odbiorcą spełnia warunki przedstawione powyżej, tzn. jest umową o świadczenie usług/usługi, a nie umową, której przedmiotem jest dostawa towaru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - 3 =

»Podobne materiały

Jaka stawka VAT dla oleju rzepakowego na paszę dla zwierząt?

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla importowanego oleju rzepakowego (słonecznikowego, sojowego) przeznaczonego na paszę dla zwierząt? Firmy importujące mają naliczony podatek VAT w wysokości 7%. Niestety mam problem z urzędem celnym, który upiera się przy stawce 22%.

 

Co wchodzi w zakres PKWiU 93.03.11 Usługi pogrzebowe i pokrewne – jaka obowiązuje stawka VAT?

Firma jest właścicielem cmentarza, ale nie świadczy usług pogrzebowych, lecz udostępnia cmentarz innym firmom w celu dokonania pochówku. Pobiera za to opłaty: za czynności formalno-administracyjne związane z pogrzebem, za nadzór nad przeprowadzeniem pochówku, za wydanie zezwolenia na postawienie pom

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »