Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uporządkowanie spraw spadkowych po mamie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.01.2021 • Zaktualizowane: 14.01.2021

We wrześniu zmarła moja mama, nie zostawiła testamentu, razem z nią mieszka mój ojciec oraz brat, mam jeszcze siostrę. Jak się w ogóle zabrać za uporządkowanie spraw majątkowych? Nie chciałbym płacić żadnych podatków i chciałabym pomóc ojcu, który jest już starszym człowiekiem i też nie ma pojęcia, co zrobić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uporządkowanie spraw spadkowych po mamie

Uporządkowanie spraw spadkowych

Jeśli zależy Państwu na uregulowaniu sprawy spadkowej po mamie, proszę złożyć wniosek w sądzie lub udać się do notariusza (tu muszą być wszyscy spadkobiercy) i złożyć oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu – w zależności od woli spadkobiercy.

 

Po upływie 6 miesięcy od śmierci mamy nie trzeba składać oświadczeń, więc procedura spadkowa jest o tyle tańsza. Nabywacie spadek przez upływ czasu. Sąd lub notariusz poświadcza tylko fakt dziedziczenia. Różnica w kosztach przemawia za uregulowaniem sprawy w sądzie. Jest to niewielka różnica, ale jednak. Nadto do sądu nie muszą stawiać się wszyscy. Do notariusza już tak.

 

Zgodnie z art. 1026 Kodeksu cywilnego „stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku”.

 

Aby sąd wydał postanowienie spadkowe lub notariusz sporządził akt poświadczenia dziedziczenia, musi upłynąć 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy lub wszyscy spadkobiercy muszą złożyć oświadczenia o przyjęciu spadku, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia powinien być podpisany przez wszystkich biorących udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia i powinien zawierać m.in. dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu, dane dotyczące notariusza i siedziby kancelarii notarialnej, dane dotyczące spadkodawcy, datę i miejsce zgonu spadkodawcy i jego ostatnie miejsce zamieszkania, wskazanie spadkobierców, którym przypadł spadek, tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku.

Dział spadku

Postępowanie w zakresie nabycia spadku i dział spadku, czyli przyznanie konkretnych składników konkretnym osobom, może nastąpić przy jednej wizycie u notariusza lub jednym postępowaniu sądowym.

 

Reguluje się wówczas stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku oraz zniesienie współwłasności.

 

Zgodnie z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego „dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu, wydanego na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców”.

 

Przeprowadzenie umownego działu spadku jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy istnieje zgoda wszystkich spadkobierców, co do dokonania działu spadku. Wszyscy spadkobiercy muszą się zgodzić co do warunków i sposobu działu. Jeżeli choćby jeden z nich nie wyrazi zgody na dokonanie umownego działu spadku, zawarcie umowy nie będzie możliwe.

 

Umowa o dział spadku może być zawarta w dowolnej formie. Może to być również umowa ustna. Jednak zgodnie z art. 1037 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Do notariusza i do sądu zresztą należy złożyć te same dokumenty:

 

  • akty zgonu,
  • akty urodzenia spadkobierców,
  • akt małżeństwa rodziców,
  • dowody na własność majątku – odpisy KW, rejestry gruntów, mapy.

 

Koszt aktu może sięgnąć kilku tysięcy złotych z uwagi na wartość spadku. Proszę się na to przygotować.

Ulga w podatku od spadku

Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub od chwili sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia biegnie 6-miesięczny termin na złożenie przez spadkobierców w urzędzie skarbowym zgłoszenia o nabyciu spadku, które jest niezbędne, aby mógł on skorzystać z ulgi w podatku od spadku.

 

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, stosownie do którego zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia, w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

W ten sposób dokonacie podziału zgodnie ze swoją wolą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + IX =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton