.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Klasyfikacja nowego produktu według PKWiU oraz stawka VAT

Autor: Artur Nowak

Jesteśmy spółką działającą na rynku rolnym. Mamy własną mieszalnię pasz i chcielibyśmy wprowadzić na rynek nowy produkt – paszę dla zwierząt. Trzy składowe tego produktu kupujemy ze stawką 22%. Czy ten nowy produkt możemy sprzedawać ze stawką 3% jako paszę dla bydła i opasów i PKWiU 15.71.10-00.99?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie jedynym podmiotem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych jest Główny Urząd Statystyczny. Mogą Państwo wystąpić z wnioskiem do GUS, z prośbą o zaklasyfikowanie w PKWiU Państwa usług. Jak wiadomo od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) [Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.]. Jednak zgodnie z § 3 tego rozporządzenia:

 

  1. do 28 lutego 2009 r. do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. do 31 grudnia 2009 r. do celów podatku od towarów i usług (VAT); opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej;

    – stosuje się PKWiU według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) [Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późń. zm]. Zatem PKWiU z 1997 r. nadal obowiązuje podatników.

 

Stąd też PKWiU dla celów fiskalnych to do końca roku 2009 klasyfikacja PKWiU z 1997 r., a PKWiU dla celów niefiskalnych to klasyfikacja PKWiU z 2008 r., którą stosować należy m.in. w sprawozdawczości statystycznej.

 

Dla własnej oceny najlepiej skorzystać z powszechnie dostępnego drzewka PKWiU 1997, jakie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_pkwiu97.html.

 

Jeśli przyjrzą się Państwo dokładniej grupie 15.7 PKWiU z 1997 r. (Pasza dla zwierząt), to w pozycji, którą Państwo podali, tj. 15.71.10-00.99 znajdują się Produkty używane do karmienia zwierząt, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione. Nie mniej jednak muszą się Państwo liczyć z tym, że organ podatkowy może inaczej zaklasyfikować Państwa produkt, stąd bezpieczniejszym byłoby wystąpienie z wnioskiem do GUS. Wydaje się jednak, że klasyfikacja przez Państwa dokonana byłaby najbardziej zbliżona wśród wszystkich pozostałych w tej grupie.

 

Generalnie nie ma sformalizowanego wniosku do Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Można go napisać odręcznie na kartce papieru. Termin załatwienia wniosku to 30 dni, a w przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień nawet 60 dni. Opinia wydawana jest za opłatą od 50 do 300 zł + VAT 22%. Jednakże w razie gdy Urząd będzie potrzebował dodatkowych wyjaśnień lub też nieprecyzyjnie opiszą Państwo towar czy usługę, wówczas wpłynie to zarówno na wydłużenie postępowania, jak i na zwiększenie opłaty za wydanie opinii. Stąd też warto starannie i precyzyjnie sformułować wniosek, a nawet dołączyć do niego w uzasadnionych przypadkach fotografie, dodatkowe opisy techniczne itp.

 

W celu uzyskania wiążącej interpretacji należy zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi.

Adres: 93-176 Łódź

ul. Suwalska 29

tel. 042 683-91-20; 042 683-92-70

fax 042 683-90-10.

 

 

STAWKA VAT

 

W zasadzie dokonanie klasyfikacji do konkretnej podgrupy w grupie 15.7 PKWiU nie będzie w jakiś szczególny sposób rzutowało na stawkę podatku VAT. Bowiem, jeżeli tylko Państwa produkt będzie mógł być zaklasyfikowany do grupy 15.7 PKWiU (Pasze dla zwierząt), wówczas stosownie do uregulowań ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr 74, poz. 444 z późn. zm.), będzie on korzystał ze stawki 3%. Załącznik do tej ustawy zawiera wykaz towarów opodatkowanych stawką 3% VAT i w pozycji nr 43 obejmuje on całą grupę 15.7 tj. Pasze dla zwierząt z wyłączeniem: przetworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20).

 

Reasumując, jeżeli Państwa towar będzie mógł być zaklasyfikowany do grupy 15.7, wówczas będzie korzystał z 3% stawki VAT, pod warunkiem że nie będzie przetworem z ryb i z ssaków morskich oraz karmą dla psów i kotów.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl