Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie kuratora w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 12.05.2009

Dziś miałam sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca mojego synka. Z ojcem synka rozstałam się dawno temu. Wiem, że przebywa obecnie gdzieś w Wlk. Brytanii. Od roku nie płaci alimentów. Ma też żonę i kolejne dziecko. Chciałam, żeby kuratorem dziecka była mama mojego eks-męża, jednak ona nie chce stawić się na sprawę. Obecna żona ojca dziecka też pewnie odmówi. Czy matka może odmówić bycia kuratorem? Czy mogę również we wniosku o ustanowienie kuratora zmienić wniosek z ograniczenia sprawowania władzy rodzicielskiej na jej pozbawienie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustanowienie kuratora w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie ojca praw rodzicielskich

Może Pani złożyć w sądzie rodzinnym pismo o zmianę wniosku. W piśmie tym wskaże Pani, że w miejsce żądania ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez powierzenie Pani wykonywania władzy rodzicielskiej – wnosi Pani o pozbawienie ojca praw rodzicielskich.

 

Stosownie do art. 193 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu.

 

Natomiast zgodnie z art. 13 § 2 K.p.c. przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Z tego, co Pani pisze w pytaniu, wynika, że ojciec dziecka zaniedbuje obowiązki związane z władzą rodzicielską: wychowanie dziecka, troska o jego rozwój fizyczny i duchowy, przygotowanie dziecka do pracy dla dobra społeczeństwa, sprawowanie zarządu majątkiem dziecka, obowiązek alimentacyjny.

 

Stosownie do art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone w stosunku do jednego z rodziców.

 

Natomiast według § 1a art. 111 sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Zaniedbywanie obowiązków względem dziecka 

Z powyższych przepisów wynika, że pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najostrzejszym środkiem, jaki może zastosować sąd opiekuńczy wobec rodzica, który zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka. Ze względu na tak daleko idące skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej sąd może orzec o pozbawieniu tych praw tylko wówczas, kiedy łagodniejsze środki nie spowodowały zmiany postępowania rodzica lub kiedy ze względu na drastyczne okoliczności danego przypadku jest oczywiste, że stosowanie środków łagodniejszych nie byłoby celowe.

 

W Pani przypadku sąd nie stosował wcześniej łagodniejszych środków (ograniczenia władzy rodzicielskiej), dlatego też to, czy sąd pozbawi ojca władzy rodzicielskiej, zależeć będzie od ustalenia przez sąd, czy ojciec rażąco zaniedbuje swoje obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej, a także od tego, czy stosowanie łagodniejszych środków byłoby celowe.

 

Z Pani pytania wynika, że ma Pani duże szanse na to, aby sąd pozbawił ojca dziecka władzy rodzicielskiej.

 

Oczywiście łatwiej będzie Pani uzyskać orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej ojca dziecka, jeżeli najpierw sąd ograniczy tę władzę, a ojciec dziecka nie zmieni swojego zachowania w stosunku do dziecka i nadal będzie zaniedbywał swoje obowiązki.

Czy osoba wskazana musi wyrazić zgodę na wyznaczenie jej kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu?

Jeżeli chodzi o kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, to nie musi Pani wcześniej uzyskać zgody osoby, którą chce Pani wskazać sądowi jako kandydata na kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu ojca dziecka.

 

W postępowaniu nieprocesowym (a takim jest postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej) sąd ustanawia kuratora z urzędu.


Jak stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 24 września 1998 r. (sygn. akt: II CKU 61/98), w procesie zasadą jest ustanawianie kuratora na wniosek (art. 143 i 144 § 1 K.p.c.). Natomiast w postępowaniu nieprocesowym – stosownie do przepisu art. 510 § 2 K.p.c. – w razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu nie jest znane, jego wyznaczenie następuje z urzędu.

 

Kuratora, również tego ustanowionego dla nieznanego z miejsca pobytu, mogą dotyczyć regulacje odnoszące się do opieki.

Kto powinien być kuratorem osoby nieznanej z miejsca pobytu?

Kuratorem powinna być osoba krewna lub inna osoba bliska dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

 

Kuratora dotyczy też przepis art. 152 Kodeksu rodzinnego, stosownie do którego każdy, kogo sąd ustanowi opiekunem (w tym przypadku kuratorem), obowiązany jest opiekę objąć. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zwolnić go od tego obowiązku.

 

Jeżeli więc wskaże Pani jako kandydata Pani matkę lub żonę ojca dziecka, to sąd może te osoby ustanowić kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu. Z ważnych powodów osoby te będą mogły zostać zwolnione z obowiązków kuratora.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus cztery =

»Podobne materiały

Wniosek o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej

Mam troje dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W zeszłym roku ograniczono mi prawa rodzicielskie (mojemu partnerowi również). Dzieci trafiły do rodziny zastępczej, tj. do mojej cioci. Aby odzyskać władzę rodzicielską, mieliśmy znaleźć pracę i odpowiednie mieszkanie. Obecnie przebywam za granicą. Mam już p

 

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

W zeszłym roku wzięłam rozwód; sąd zasądził 600 zł alimentów na córkę, ale były mąż płaci tylko połowę tej sumy, chociaż wiem, że ma pieniądze. Chce wrócić do kraju (w tej chwili mieszkamy w Niemczech) i złożyć wniosek o zmniejszenie alimentów. Nie chce też wyrazić zgody na wyrobienie córce paszport

 

Decydowanie w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka

Żona i ja postanowiliśmy się rozstać. Jestem przed pierwszą rozprawą. Otrzymałem pozew o rozwód bez orzekania o winie oraz bez orzekania przez sąd o moich kontaktach z dzieckiem (tak wcześniej ustaliłem z żoną). Zmartwił mnie zapis w pozwie o ograniczeniu moich praw rodzicielskich do ogólnego wglądu

 

Rozwód z małżonkiem niezrównoważonym psychicznie

Jak się przygotować i jak rozpocząć sprawę rozwodową, kiedy małżonek „ostrzega” mnie, że zniszczy wszystko i wszystkich w moim życiu? Przeraża mnie i wcale nie żartuje, a mamy dzieci. Praktycznie sama zarabiam na spłatę kredytów, utrzymuję dom i zajmuję się dziećmi. Mąż na przemian krzyc

 

Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie?

Planuję zakup mieszkania, które jest zadłużone. Jak najbezpieczniej dla mnie przeprowadzić transakcję? Czy praktykuje się np. deponowanie pieniędzy na koncie notariusza? Notariusz wypłaci pieniądze sprzedającemu dopiero w momencie oddłużenia mieszkania. Jak najbezpieczniej przeprowadzić taką transak

 

Nabycie nieruchomości w spadku po cudzoziemcu, który miał kartę stałego pobytu w Polsce

Mój zmarły mąż był obywatelem Indii. Został po nim w Polsce majątek: nieruchomość (współwłasność domu), a także udziały w spółce z o.o. Pomimo że od śmierci męża minęło już kilkanaście lat, postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze przeprowadzone. Mąż nie pozostawił testamentu. Chciałabym wreszcie u

 

Zatrudnienie pracownika na stanowisko osoby na zwolnieniu i kontrola zwolnienia lekarskiego

Od grudnia mój mąż jest nieobecny w pracy, bo lekarz stale przedłuża mu zwolnienie. Ostatnio mąż dowiedział się, że na jego stanowisko (tzn. nie wiemy, czy konkretnie za niego) zatrudniono inną osobę. Niedługo w firmie planowane są zwolnienia grupowe. Pracodawca zakwestionował w ZUS-ie zwolnienie mę

 

Emerytura po małżonku obywatelu Niemiec

Od paru lat jestem z panem, który jest Niemcem i pobiera emeryturę niemiecką. Ja mam obywatelstwo polskie i pobieram emeryturę polską z ZUS-u. Ostatnio doszliśmy do wniosku, żeby zawrzeć związek małżeński, który po ewentualnej jego wcześniejszej śmierci dałby mi możliwość otrzymania emerytury po nim

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »