Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 27.09.2012

Mam troje dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W zeszłym roku ograniczono mi prawa rodzicielskie (mojemu partnerowi również). Dzieci trafiły do rodziny zastępczej, tj. do mojej cioci. Aby odzyskać władzę rodzicielską, mieliśmy znaleźć pracę i odpowiednie mieszkanie. Obecnie przebywam za granicą. Mam już pracę i mieszkanie. Mój brat, który też mieszka za granicą, pomógł mi rozpocząć nowe życie. Chciałabym, aby dzieci zamieszkały ze mną. Cały czas utrzymuję z nimi kontakty. Czy mogę złożyć wniosek o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej? Czy sąd przychyli się do mojego wniosku? Czy problemem będzie fakt, iż mieszkam za granicą? Dodam, że rozstałam się z ojcem dzieci.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej

Wystąpienie do sądu z wnioskiem o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej

W zaistniałej sytuacji ma Pani pełne prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Do złożenia takiego wniosku nie jest konieczne wyrażenie zgody przez ojca dzieci czy też objęcie jednym wnioskiem Pani i byłego partnera. Mogą Państwo osobno i niezależnie od siebie złożyć taki wniosek, zwłaszcza gdy nie są już Państwo razem.

Wniosek taki winna Pani złożyć w sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dzieci. Wniosek należy złożyć na piśmie, jednocześnie dokonując opłaty w wysokości 40 zł. Opłatę może Pani uiścić w znakach sądowych (do zakupienia w kasie sądu), które przykleja się na pierwszej stronie wniosku, lub może Pani dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy sądu i załączyć kopię przelewu do wniosku (numery rachunków bankowych znajdzie Pani na stronie internetowej właściwego sądu). We wniosku musi Pani także wskazać wnioskodawcę, podając swoje dane łącznie z adresem, oraz uczestników, tj. dzieci ze wskazaniem ich aktualnych opiekunów prawnych. Do wniosku załącza Pani także odpis swojego wniosku.

Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej?

Składając wniosek, musi Pani wskazać, iż wnosi Pani o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej nad dziećmi – proszę podać dokładne dane dzieci (imię, nazwisko, datę urodzenia, może także być PESEL) – ograniczonej prawomocnym postanowieniem sądu (należy wskazać datę postanowienia, sąd właściwy oraz sygnaturę sprawy). Następnie wniosek taki należy obszernie uzasadnić. W uzasadnieniu należy opisać swoją aktualną sytuację życiową, tj. gdzie Pani mieszka, czy pozostaje Pani w związku, gdzie pracuje i ile zarabia, jaki jest Pani stan zdrowia, w jakich warunkach Pani zamieszkuje, gdzie dzieci będą mieszkać, czy utrzymuje Pani z nimi kontakt i jaki ma on charakter, a także jego częstotliwość. Dodatkowo do wniosku dobrze byłoby załączyć dokumenty potwierdzające wysokość zarobków oraz miejsce pracy. Może Pani także wnioskować o powołanie świadków, którzy potwierdzą, w jakich warunkach Pani mieszka, jaki tryb życia obecnie Pani prowadzi; może to być np. brat, mama itp. Ponieważ dzieci mają zamieszkać z Panią za granicą, dobrze byłoby, gdyby zorientowała się Pani, gdzie dzieci będą mogły kontynuować naukę i poinformować o tym sąd.

 

We wniosku musi Pani wykazać, iż ustały okoliczności powodujące ograniczenie władzy rodzicielskiej, a także wywiązała się Pani z obowiązków nałożonych przez sąd, tj. znalazła Pani mieszkanie oraz stałą pracę.

 

Okoliczność, iż mieszka Pani poza krajem, nie jest faktem ograniczającym możliwość odzyskania władzy rodzicielskiej.

 

Musi Pani przygotować się na to, iż postępowanie nie zakończy się w pierwszym wyznaczonym terminie, bowiem sąd będzie chciał przesłuchać Panią, obecnych opiekunów dzieci oraz świadków.

Jaki cel ma badanie w rodzinnym ośrodku diagnostyczno- konsultacyjnym w postępowaniu o przywrócenie władzy rodzicielskiej?

By przyspieszyć tok postępowania, proponuję, aby we wniosku wnosiła Pani jednocześnie o skierowanie Pani i dzieci na badania do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Zmusi to Panią do dodatkowej wizyty w kraju, jednak pozwoli, aby sąd skierował Panią i dzieci na badania (rozmowa z psychologiem oraz pedagogiem), nie czekając na pierwszą rozprawę, co znacznie skróci czas postępowania. Badanie takie ma wykazać istnienie więzi pomiędzy dziećmi i Panią oraz stwierdzić, iż przywrócenie Pani pełnej władzy rodzicielskiej będzie dobre i właściwe dla rozwoju dzieci. Na badanie takie sąd skieruje Panią i dzieci także bez Pani wniosku, jednak dokona tego dopiero na rozprawie, co oddali znacząco termin badania, a tym samym i wydanie postanowienia w sprawie przywrócenia władzy rodzicielskiej.

 

Na pewno konieczne będzie przynajmniej jednorazowe stawienie się Pani w sądzie, by sędzia mógł Pani wysłuchać oraz ustalić fakty istotne do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Ma Pani bardzo duże szanse na przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej nad wszystkimi dziećmi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki