Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ujawnienie się testamentu po postępowaniu spadkowym

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 12.05.2009

Zmarł mój mąż. Córka zrzekła się swojej części spadku na rzecz mnie. Składając wniosek w sądzie, oświadczyłam, że mąż nie pozostawił testamentu. Teraz dopiero, gdy mój ojciec odzyskał zdrowie, okazało się, że mąż napisał testament w obecności ojca i pozostawił go u niego. W testamencie mąż przekazuje mi cały majątek. Co teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ujawnienie się testamentu po postępowaniu spadkowym

Postępowanie o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku

Domniemanie prawne, że ten, kto uzyskał stwierdzenie spadku, jest spadkobiercą, jest domniemaniem, które można obalić w toku postępowania o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Regulacje dotyczące zmiany lub uchylenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zawiera art. 679 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Stosownie do tego przepisu dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału.

 

Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

Odnalezienie się testamentu po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Jeżeli od chwili, w której dowiedziała się Pani o istnieniu testamentu swojego męża, nie upłynął jeszcze rok, to powinna Pani złożyć w sądzie odpowiedni wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

We wniosku powinna Pani wskazać w szczególności, że w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po mężu nie mogła Pani przedłożyć testamentu męża, ponieważ nic o nim Pani nie wiedziała. O testamencie dowiedziała się Pani dopiero po zakończeniu postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Musi Pani również wskazać, że od chwili, w której uzyskała Pani możliwość powoływania się na testament męża (a więc od chwili, kiedy dowiedziała się Pani o istnieniu tego testamentu), nie upłynął jeszcze rok – należy wskazać dzień, w którym dowiedziała się Pani o istnieniu testamentu męża.

Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku powinien spełniać warunki pisma procesowego. Powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego kieruje się pismo,
  • imiona i nazwiska stron,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • żądanie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wraz ze wskazaniem sygnatury tego postępowania,
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • Pani podpis.

 

Do wniosku powinna Pani dołączyć testament męża. Wniosek należy wnieść do sądu, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Pani mężu.

 

Pani ojciec miał obowiązek, gdy dowiedział się o śmierci Pani męża, złożyć testament w sądzie. Stosownie bowiem do art. 646 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.

 

Według § 2 art. 646 K.p.c., kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus V =

»Podobne materiały

Skomplikowana sprawa o zasiedzenie

Moja babcia zmarła w 1978 r. Była wdową, miała troje dzieci (też nie żyją). Jednym z dzieci była moja mama. Babcia była współwłaścicielką pola z domkiem. Po jej śmierci mieszkałam tam z mamą, która płaciła za wszystko. Mama zmarła w 1990 r., ja mieszkałam tam do 1997 r. Potem przeprowadziłam się do

 

Ważność testamentu sporządzonego za granicą

Jestem obywatelką Polski, ale mieszkam na stałe za granicą, w Kanadzie. W obu krajach mam majątki. Chciałabym sporządzić testament za granicą. Adwokat zasugerował, by sprawdzić, czy dokument będzie ważny w Polsce. Czy muszę sporządzić dwa testamenty (jeden dotyczący nieruchomości w Kanadzie, a drugi

 

Dziedziczenie testamentowe i współwłasność mieszkania

Rodzice byli współwłaścicielami mieszkania, tata niedawno zmarł. W testamencie zapisał wszystko mi, a jestem jedynakiem. Jaka część mieszkania jest moja?

 

Czy można obalić testament?

W 2000 r. został sporządzony testament, w którym mąż przepisał wszystko na swoją żonę. W tej chwili trwa postępowanie spadkowe i jeden z synów twierdzi, że ojciec w chwili sporządzenia testamentu nie był w stanie się podpisywać. Problemy ze zdrowiem ojca zaczęły się jednak długo po 2000 r. Czy jeśli

 

Postępowanie spadkowe po śmierci obojga rodziców

Matka mojego męża zmarła w sierpniu 2012. Pozostał ojciec. Rodzice byli właścicielami mieszkania i działki budowlanej. Sprawy spadkowe nie zostały przeprowadzone, nie zgłoszono też faktu dziedziczenia w urzędzie skarbowym. W tym roku zmarł nagle ojciec męża. Do przejęcia spadku jest 3 braci, którzy

 

Umorzenie grzywny

Miałem do zapłacenia karę grzywny w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kwota była rozłożona na raty. Spłacałem regularnie swoje zobowiązanie. Niestety miałem wypadek, który spowodował liczne obrażenia. Nie mogłem już wykonywać mojej dodatkowej pracy fizycznej, a tym samym nie miałem pie

 

Wpłaty od rodziców na konto bankowe a rozliczenia z urzędem skarbowym

Mam 24 lata, jestem studentem, nie pracuję i nigdy nie pracowałem. Posiadam dwa konta bankowe, na których mam zgromadzone dzięki rodzicom środki – odpowiednio 90 i 20 tys. zł. Ponadto regularnie wpłacam na swoje konta 3-4 tys. zł miesięcznie, również od rodziców. Jednorazowo wpłaciłem także 66

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »