.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ujawnienie się testamentu po postępowaniu spadkowym

• Autor: Łukasz Obrał

Zmarł mój mąż. Córka zrzekła się swojej części spadku na rzecz mnie. Składając wniosek w sądzie, oświadczyłam, że mąż nie pozostawił testamentu. Teraz dopiero, gdy mój ojciec odzyskał zdrowie, okazało się, że mąż napisał testament w obecności ojca i pozostawił go u niego. W testamencie mąż przekazuje mi cały majątek. Co teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ujawnienie się testamentu po postępowaniu spadkowym

Postępowanie o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku

Domniemanie prawne, że ten, kto uzyskał stwierdzenie spadku, jest spadkobiercą, jest domniemaniem, które można obalić w toku postępowania o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Regulacje dotyczące zmiany lub uchylenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zawiera art. 679 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Stosownie do tego przepisu dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału.

 

Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

Odnalezienie się testamentu po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Jeżeli od chwili, w której dowiedziała się Pani o istnieniu testamentu swojego męża, nie upłynął jeszcze rok, to powinna Pani złożyć w sądzie odpowiedni wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

We wniosku powinna Pani wskazać w szczególności, że w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po mężu nie mogła Pani przedłożyć testamentu męża, ponieważ nic o nim Pani nie wiedziała. O testamencie dowiedziała się Pani dopiero po zakończeniu postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Musi Pani również wskazać, że od chwili, w której uzyskała Pani możliwość powoływania się na testament męża (a więc od chwili, kiedy dowiedziała się Pani o istnieniu tego testamentu), nie upłynął jeszcze rok – należy wskazać dzień, w którym dowiedziała się Pani o istnieniu testamentu męża.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku powinien spełniać warunki pisma procesowego. Powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego kieruje się pismo,
  • imiona i nazwiska stron,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • żądanie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wraz ze wskazaniem sygnatury tego postępowania,
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • Pani podpis.

 

Do wniosku powinna Pani dołączyć testament męża. Wniosek należy wnieść do sądu, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Pani mężu.

 

Pani ojciec miał obowiązek, gdy dowiedział się o śmierci Pani męża, złożyć testament w sądzie. Stosownie bowiem do art. 646 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.

 

Według § 2 art. 646 K.p.c., kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu