.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wykluczenie pozamałżeńskiego dziecka z dziedziczenia

• Opublikowano: 15-08-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mamy z żoną mieszkanie po połowie. Posiadamy dwoje dzieci, a ja także mam nieślubne dziecko (uznane). Obawiam się śmierci i bardzo chciałbym wykluczyć nieślubne dziecko z podziału spadku. Jak przepisać mieszkanie, by przeszło tylko na żonę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wykluczenie pozamałżeńskiego dziecka z dziedziczenia

Spisanie testamentu

Aby mieszkanie po śmierci jednego z małżonków stanowiło własność tego drugiego – należy spisać testament, na mocy którego każde z małżonków ustanowi swoim spadkobiercą – drugiego małżonka.

 

Tylko testament jest skuteczny po śmierci danej osoby. Nie ma innej formy, aby rozporządzenie mieszkaniem nastąpiło dopiero po śmierci. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 949. Testament sporządzony własnoręcznie (holograficzny)

§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.
§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

 

Art. 950. Testament notarialny

Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.

 

Art. 951. Testament urzędowy (alograficzny)

§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
§ 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
§ 3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób przewidziany w artykule niniejszym”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wydziedziczenie w testamencie

Jedynym sposobem, aby pozbawić dziecko pozamałżeńskie spadku, jest wydziedziczenie go w testamencie. Ale aby skutecznie wydziedziczyć dziecko, muszą być spełnione przesłanki.

 

Wydziedziczona może być osoba, która uporczywie postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy. Następuje to wtedy, gdy jakieś zachowanie jest długotrwałe, wielokrotne i na ogół dotyczy nagannego trybu życia.

Umowa dożywocia

Aby obecnie już zagwarantować sobie, żonie i dzieciom ślubnym spokój, proszę przepisać mieszkanie umową dożywocia na dziecko z tego małżeństwa. Będzie ono już obecnie właścicielem, ale Państwo będziecie mieli prawo zamieszkiwać w lokalu, dziecko (dzieci) będzie zobowiązane do pomocy Państwu. A dziecko nieślubne nie będzie miało prawa ani do spadku, ani do zachowku, ani żadnych praw do mieszkania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu