.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Składanie zeznań przed sądem w formie zdalnej

• Opublikowano: 08-08-2023 • Autor: Kiecana Kamil

Kilkanaście lat temu ja i dwie inne osoby wzięliśmy kredyt mieszkaniowy we frankach szwajcarskich. Pozostali kredytobiorcy postanowili pozwać bank w celu unieważnienia umowy. Poproszono mnie o podpisanie pełnomocnictwa dla adwokata, który ma zająć się wytoczeniem procesu. Zostałem poinformowany, że adwokat złoży wniosek o wyłączenie mnie z obowiązku składania zeznań z racji tego, że mieszkam za granicą. Gdyby sąd nie wyraził na to zgody, to adwokat postara się o możliwość składania zeznań w formie zdalnej. Całkowite wyłączenie mnie z procesu wydaje mi się niemożliwe, ponieważ na umowie widnieję jako główny kredytobiorca. Jakie są szanse, że sąd wyrazi zgodę na składanie zeznań podczas wideokonferencji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Składanie zeznań przed sądem w formie zdalnej

Składanie zeznań na odległość

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 z późn. zm.):

„§ 1. Postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany).

§ 2. Jeżeli charakter dowodu się temu nie sprzeciwia, sąd orzekający może postanowić, że jego przeprowadzenie nastąpi przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość.

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość, sposób korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia, mając na względzie konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem”.

Urządzenia potrzebne do zdalnego przesłuchania

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 185):

„1. Przeprowadzenie dowodu na odległość następuje przy zastosowaniu urządzeń technicznych analogowych lub cyfrowych umożliwiających przekaz telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), a w szczególności urządzeń umożliwiających dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym pozwalających na przesył dźwięku lub obrazu i dźwięku pomiędzy uczestnikami czynności procesowej.

2. Dowód na odległość może być przeprowadzony z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, a w szczególności z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez sąd.

3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny gwarantować integralność przekazu telekomunikacyjnego.

4. Jeśli przekaz telekomunikacyjny wymaga poufności, należy zastosować środki lub rozwiązania techniczne zapewniające dostęp do zrozumiałej formy zabezpieczonego przekazu tylko osobom uprawnionym”.

 

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego: „Rodzaje urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość określiło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.02.2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 185). (…) W ten sposób może np. nastąpić przesłuchanie świadka lub strony, wysłuchanie biegłego, dokonanie oględzin” (T. Ereciński [w:] P. Grzegorczyk, J. Gudowski, K. Markiewicz, M. Walasik, K. Weitz, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, LEX/el. 2022, art. 235).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Miejsce zdalnego przesłuchania

Ponadto „Osoby biorące udział w posiedzeniu zdalnym, w tym również członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu. Wówczas także przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, ustnej opinii biegłego czy przesłuchania strony odbywa się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby uczestniczące w posiedzeniu zdalnym mogą być w dowolnym miejscu, które umożliwia im właściwe korzystanie z tych urządzeń technicznych (np. brak hałasu w tle, brak w pomieszczeniu osób, które będą w tym postępowaniu przesłuchane w charakterze świadków itp.)” – M. Sieńko [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1477(16), red. M. Manowska, LEX/el. 2022, art. 235.).

 

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że przesłuchanie Pana jako świadka jest możliwe w sposób zdalny, np. poprzez wideokonferencję z sądem. Jeśli mieszka Pan za granicą, to szanse na to, że sąd zgodzi się na zdalne przesłuchanie, są bardzo duże. Oczywiście prawnik powinien dobrze uzasadnić wniosek i uprawdopodobnić wskazywane okoliczności, w szczególności w zakresie Pana miejsca zamieszkania. Może Pan przekazać prawnikowi wiarygodny dowód na zamieszkiwanie za granicą, np. zagraniczny meldunek, umowę najmu itp.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Kiecana Kamil

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym, finansowym oraz prawie szkolnictwa wyższego. Podejmuje się obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 10 =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu