.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Meldunek a prawo własności

• Opublikowano: 10-08-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Mój ojciec zameldował w domu rodzinnym swoją partnerkę z jej dziećmi. Kobieta nie ma pracy, a dzieci są niepełnoletnie. Ostatnio zaczęła twierdzić, że to jej dom. Jak mogę prawnie udowodnić, że w domu nic do niej nie należy? Czy można ją wymeldować bez jej zgody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Meldunek a prawo własności

Cel obowiązku meldunkowego

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) „zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała”. Z powyższego wynika cel obowiązku meldunkowego określonego w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy. Dokonując bowiem zameldowania na pobyt stały lub czasowy, obywatel polski potwierdza fakt swojego pobytu w określonym miejscu, a więc zamieszkiwania w określonej miejscowości pod określonym adresem. Innymi słowy, celem zameldowania jest dostarczenie organom władzy publicznej informacji w kwestii adresu, pod którym stale lub czasowo dana osoba przebywa, a więc miejsca, gdzie można ją zastać. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, ma obowiązek się wymeldować. Jeżeli pod danym adresem osoba już nie zamieszkuje, to ma nastąpić jej wymeldowanie. Zgodnie z art. 35 ustawy „organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego uprawnionego podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”.

 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w opisywanym przez Panią przypadku nie wystąpiły przesłanki do wymeldowania konkubiny ojca. Nadto zaznaczyć należy, że w przypadku złożenia wniosku o wymeldowanie danej osoby wszczynane jest postępowanie administracyjne w tym przedmiocie. Osoba, która ma zostać wymeldowana, jest stroną w tym postępowaniu. Zgodnie bowiem z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. Zatem nie ma takiej prawnej możliwości, aby konkubina nie wiedziała o ewentualnym toczącym się wobec niej postępowaniu w sprawie wymeldowania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zameldowanie a prawo do domu

Zameldowanie nie powoduje przyznania konkubinie żadnych praw własnościowych do lokalu, w którym zamieszkuje. Meldunek, jak wskazałam powyżej, jest konieczny ze względu na kwestie ewidencyjne. Skoro właścicielem nieruchomości jest Pani ojciec, to fakt zameldowania w nim tej Pani oraz jej dzieci nie powoduje przeniesienia na nią żadnych praw. O tym, kto jest właścicielem nieruchomości, przesądza akt własności nieruchomości, tj. np. akt notarialny, z którego wynika, kto i kiedy nabył przedmiotową nieruchomość. Nadto, jeżeli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą, to w jej dziale II wskazano, kto jest jej właścicielem. Wystarczy, że okaże się takie dokumenty tej Pani i wówczas wydaje mi się, że rozwiane zostaną jej wątpliwości co do kwestii właścicielskiej nieruchomości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu