Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonawca nie oddał zaliczki - co zrobić?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 13.07.2019

Cztery miesiące temu podpisałam z pewną firmą umowę o wykonanie zabudowy pod parapetem. Wpłaciłam zaliczkę w wysokości 1500 zł. Termin montażu zabudowy został określony. Wykonawca przywiózł po długim czasie zamówioną zabudowę, ale niezgodną z wcześniejszymi ustaleniami. Obiecał, że wykona ją ponownie, ale musi zamówić nowy materiał. Po moim wielokrotnym dzwonieniu w wykonawca wycofał się z umowy i zaproponował zwrot zaliczki. Nie chciałam się początkowo zgodzić, gdyż zależało mi na wykonaniu zabudowy. Jednak definitywnie odmówił wykonania usługi i w SMS-ie poprosił o podanie konta, na które prześle pieniądze. Do dnia dzisiejszego tego nie zrobił. Wysłałam listem poleconym prośbę o zwrot zaliczki do określonej daty. Nie mm żadnej odpowiedzi, a telefonu nie odbiera. Co mogę w tej sytuacji zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonawca nie oddał zaliczki - co zrobić?

Fot. Fotolia

Kwota pieniędzy przekazywana wykonawcy czy też kupującemu przed wykonaniem umowy określana jest jako zadatek albo zaliczka. 

Zaliczka to kwota wpłacana drugiej stronie na poczet ceny czy wynagrodzenia. Podlega ona zaliczeniu na umówione wynagrodzenie, nie zabezpiecza jednak samego wykonania umowy. Jeśli do wykonania umowy nie dojdzie i jedna ze stron odstąpi od umowy, to zaliczka powinna zostać zwrócona – nawet wtedy, gdy do niewykonania umowy doszło wskutek okoliczności, za które odpowiada dający zaliczkę. W praktyce więc celem zaliczki jest kredytowanie strony, która zaliczkę otrzymała. Nie ma ona natomiast funkcji zabezpieczenia wykonania umowy.

 

Wykonawca może zatrzymać zaliczkę wyłącznie w sytuacji należytego wykonania zobowiązanie, kiedy to zalicza ja na poczet umówionego wynagrodzenia. W razie należytego wykonania zobowiązania zaliczka podlega zaliczeniu na poczet należnego świadczenia, w przeciwnym razie strona, która jest w tej umowie konsumentem (a jest) może domagać się jej zwrotu.

 

Obowiązki odstępującego od umowy wzajemnej określone są w art. 494 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, iż strona, która odstępuje od umowy wzajemnej obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko to, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać zwrotu nie tylko tego co świadczyła lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania ten zapis dotyczy Pani, ponieważ mogła Pani ponieść szkodę z tytułu niewykonania umowy).

 

Wskazany powyżej przepis ustanawia, więc zasadę, że w przypadku gdy umowa nie dojdzie do skutku, strony zwracają sobie wszystko, co świadczyły. Absolutnie brak jest w tym przypadku wyjątków, które przewidywałyby sytuacje, w której strony mogą zatrzymać świadczenie drugiej strony.

 

We wskazanej sytuacji świadczenie ze strony wykonawcy stało się niemożliwe, bo z niego zrezygnował, więc adekwatny będzie tu przepis art. 495 Kodeksu cywilnego. Przepis ten rozstrzyga, według jakich zasad należy dokonać zwrotu spełnionego świadczenia, gdy ten, kto już świadczył, sam nie może oczekiwać na to, że w zamian za spełnione świadczenie otrzyma umówiony ekwiwalent. Roszczenie o zwrot zaliczki należy wtedy oprzeć o treść art.405 kodeksu cywilnego, który stanowi, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości (tzw. z bezpodstawnego wzbogacenia się). 

 

Skoro przesłała już Pani wezwanie do zwrotu zaliczki, to proszę uczynić to ponownie, powołując się na treść art. 405 Kodeksu cywilnego, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W braku reakcji pozostaje niestety rzeczywiście droga sądowa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - X =

»Podobne materiały

Zrzeczenie się dziedziczenia – czy można anulować taką umowę?

W 2007 roku podpisałam u notariusza oświadczenie o zrzeczeniu się dziedziczenia po rodzicach. Następnie rodzice przepisali dom na moją siostrę i jej męża aktem notarialnym. Szwagier porzucił moją siostrę, która złożyła już wniosek o separację i alimenty (mają jedno dziecko). Mąż mojej siostry zapowi

 

Wypowiedzenie umowy szkoleniowej

Pewna kobieta wykupiła szkolenie w firmie, którą prowadzę (dokonała rezerwacji kilka tygodni przed rozpoczęciem zajęć, wpłaciła całą należność, ale nie podpisaliśmy odrębnej umowy). Po jakimś czasie od rozpoczęcia kursu dostałem od tej klientki pismo z wypowiedzeniem umowy szkoleniowej i ż

 

Wypowiedzenie umowy o pozycjonowanie strony

W załączniku przesyłam podpisaną przeze mnie umowę o pozycjonowanie strony. Czy mogę ją wypowiedzieć? Pozycja mojej strony internetowej spadła w wyniku działań firmy pozycjonującej (szczegóły odnośnie działań tej firmy podaję w załączniku). W związku z powyższym drastycznie zmniejszyła się liczba za

 

Zmiana zapisów w akcie notarialnym

Kupiłam z mężem mieszkanie od dewelopera, podpisaliśmy akt notarialny z zaznaczeniem, że 80% mieszkania będzie stanowiło mój majątek osobisty, a 20% to wspólnota majątkowa. Obecnie jednak chciałabym zmienić ten zapis, tak by udziały męża i mój wynosiły 50%. Czy mogę anulować podpisany już akt?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »